Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] làm thế nào để số lượng tồn không bị âm
#1
em đang làm 1 bài tập về bán hàng trong đó có yêu cầu số lượng hàng bán không vượt quá lượng hàng tồn
em có tìm trên diễn đàn và áp dụng 1 đoạn code như thế này của bác aichangbiet
Trích dẫn:Private Sub SoLuong_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
On Error GoTo BeforeUpdate_Error
DoCmd.OpenForm "Ton2", acNormal, "", "[MaHang]=Forms!hdban!cthdban!mahang", , acHidden
If [Forms]![Ton2]![ton] < [Forms]![hdban]![cthdban]![soluong] Then
MsgBox "So Luong Khong Du" & vbCrLf & "So Luong Ton Hien Tai La: " & [Forms]![Ton2]![ton] & ""
Me.Undo
End If
BeforeUpdate_Exit:
Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
MsgBox Err.Description
Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub
trong lần nhập đầu tiên thì chạy tốt nhưng lại bị báo lỗi "no current record"
và các lần nhập sau nó chỉ cho ra cùng 1 kết quả và vẫn báo lỗi như trên
Em phải làm gì để khắc phục bây giờ040 nhờ các anh chị giải đáp giúp
đây là file em đang làm http://www.mediafire.com/download.php?apw2lan9dssf667
Chữ ký của kichiro Xin chào, mình là kichiro, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 30-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(18-05-13, 03:45 AM)kichiro Đã viết: em đang làm 1 bài tập về bán hàng trong đó có yêu cầu số lượng hàng bán không vượt quá lượng hàng tồn
em có tìm trên diễn đàn và áp dụng 1 đoạn code như thế này của bác aichangbiet
Trích dẫn:Private Sub SoLuong_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
On Error GoTo BeforeUpdate_Error
DoCmd.OpenForm "Ton2", acNormal, "", "[MaHang]=Forms!hdban!cthdban!mahang", , acHidden
If [Forms]![Ton2]![ton] < [Forms]![hdban]![cthdban]![soluong] Then
MsgBox "So Luong Khong Du" & vbCrLf & "So Luong Ton Hien Tai La: " & [Forms]![Ton2]![ton] & ""
Me.Undo
End If
BeforeUpdate_Exit:
Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
MsgBox Err.Description
Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub
trong lần nhập đầu tiên thì chạy tốt nhưng lại bị báo lỗi "no current record"
và các lần nhập sau nó chỉ cho ra cùng 1 kết quả và vẫn báo lỗi như trên
Em phải làm gì để khắc phục bây giờ040 nhờ các anh chị giải đáp giúp
đây là file em đang làm http://www.mediafire.com/download.php?apw2lan9dssf667
bạn thử để đoạn code của bạn ở sự kiện AfterUpdate xem 007
Chữ ký của ht03 Xin chào, mình là ht03, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn kichiro
#3
(18-05-13, 03:45 AM)kichiro Đã viết: em đang làm 1 bài tập về bán hàng trong đó có yêu cầu số lượng hàng bán không vượt quá lượng hàng tồn
em có tìm trên diễn đàn và áp dụng 1 đoạn code như thế này của bác aichangbiet
Trích dẫn:Private Sub SoLuong_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
On Error GoTo BeforeUpdate_Error
DoCmd.OpenForm "Ton2", acNormal, "", "[MaHang]=Forms!hdban!cthdban!mahang", , acHidden
If [Forms]![Ton2]![ton] < [Forms]![hdban]![cthdban]![soluong] Then
MsgBox "So Luong Khong Du" & vbCrLf & "So Luong Ton Hien Tai La: " & [Forms]![Ton2]![ton] & ""
Me.Undo
End If
BeforeUpdate_Exit:
Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
MsgBox Err.Description
Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub
trong lần nhập đầu tiên thì chạy tốt nhưng lại bị báo lỗi "no current record"
và các lần nhập sau nó chỉ cho ra cùng 1 kết quả và vẫn báo lỗi như trên
Em phải làm gì để khắc phục bây giờ040 nhờ các anh chị giải đáp giúp
đây là file em đang làm http://www.mediafire.com/download.php?apw2lan9dssf667

Đơn giản hơn:
Tạo một query với các tiêu chí trên có và có cột tồn kho.
Trong sự kiện AfterUpdate gọi nó ra. Ví dụ:
dim TonKhoTucThoi
TonKhoTucThoi = dlookup("TonKho","câu query bạn vừa tạo")
if TonKhoTucThoi < số lượng đang nhập trên form then
msgbox
Exit Sub hoặc Me.Undo tuỳ bạn
end if
Vậy thôi.
Chữ ký của trungn077 Xin chào, mình là trungn077, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-07 -12.
ღღღღღTài sản của trungn077 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn kichiro
#4
em làm theo cách của bác ht03 nó ko báo lỗi nữa nhưng ngoài lần nhập đầu tiên là đúng thì các lần nhập sau nó vẫn chỉ cho ra 1 kết quả giống với lần đầu.
còn theo cách của bác trungn077 thì em vẫn chưa hiểu lắm. bác sửa hộ luôn file em gửi được ko??? not worthy
mọi người thông cảm em mới làm quen với access. mong mọi người giúp đỡ
Chữ ký của kichiro Xin chào, mình là kichiro, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 30-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
đã tìm ra cách sửa
cảm ơn mọi người nhiều
Chữ ký của kichiro Xin chào, mình là kichiro, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 30-04 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Photo [Hỏi] Không chèn được ActiveX control vào Form killitmore 4 167 06-12-17, 02:49 PM
Bài mới nhất: killitmore
  Combobox không hiện như rowsource value list thanhhau828 7 221 22-11-17, 11:05 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Code VBA không chạy trong access 2016 tranthanhan1962 5 280 15-11-17, 03:47 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Subform hoạt động được nhưng không thêm dữ liệu vào được pvhung76 7 176 02-11-17, 08:16 AM
Bài mới nhất: pvhung76
  [Lỗi] Nút xóa không xóa được Record tieulong272 4 154 24-10-17, 12:57 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ