Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Update nhiều record từ textbox vào table có điều kiện.
#11
Trên Form của mình số thứ tự quầy không cố định,có thể là bất kỳ TE01-100,NA100-201,NU100-200,....Và mình nhờ mọi người giúp đỡ thêm mỗi lần mình in xong thì field trên Table "IN" sẽ được xóa sạch hết để cập nhật lần in tiếp theo.Mong giúp đỡ
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
1/ Hương dẫn thêm
1a/ Quầy chỉ cần ghi TE, NU, NA...
2a/ Ghi số TT cho hai ô textbox Từ Số(txtTuSo) Đến Số(txtDenSo)
2/ Code cho nút IN sửa lại như sau
Mã PHP:
Private Sub cmdIn_Click()
' XoaTable IN
    DoCmd.SetWarning False
    DoCmd.RunSQL "Delete * From IN"
    DoCmd.SetWarning True
'
Cập nhật vào table IN
    Dim rs 
As Recordet
    Set rs 
CurrentDb.OpenRecordset("IN"dbOpenTable)
    
Dim i As Long
    
For Me.txtTuSo To Me.txtDenSo
        rs
.AddNew
        rs
!SO Me.Quay Right("00" i3' Thay so 3 bang so con so muon dung sau tu TE, NA, NU...
        rs!NgayKK = Me.txtNgayKK
        rs.Update
    Next
    rs.Close
'
In Tem
    Docmd
.OpenReport "Tem Kiem Ke"acPreview
End Sub 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#13
(04-05-13, 05:56 PM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Hương dẫn thêm
1a/ Quầy chỉ cần ghi TE, NU, NA...
2a/ Ghi số TT cho hai ô textbox Từ Số(txtTuSo) Đến Số(txtDenSo)
2/ Code cho nút IN sửa lại như sau
Mã PHP:
Private Sub cmdIn_Click()
' XoaTable IN
    DoCmd.SetWarning False
    DoCmd.RunSQL "Delete * From IN"
    DoCmd.SetWarning True
'
Cập nhật vào table IN
    Dim rs 
As Recordet
    Set rs 
CurrentDb.OpenRecordset("IN"dbOpenTable)
    
Dim i As Long
    
For Me.txtTuSo To Me.txtDenSo
        rs
.AddNew
        rs
!SO Me.Quay Right("00" i3' Thay so 3 bang so con so muon dung sau tu TE, NA, NU...
        rs!NgayKK = Me.txtNgayKK
        rs.Update
    Next
    rs.Close
'
In Tem
    Docmd
.OpenReport "Tem Kiem Ke"acPreview
End Sub 
EM Cảm ơn Bác Xuân Thanh.Để e thử lại
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
Bác Xuân Thanh ơi! em sửa lại theo bác hướng dẫn mà chạy vẫn bị lỗi bác ah,bác làm ơn test hộ trên form của em rồi link cho em được không?vì em mới học VBA nên ko rành lắm.Hic.Cảm ơn bác nhiều.Thân mến
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
Private Sub cmdIn_Click()
' XoaTable IN
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "Delete * From [IN]"
DoCmd.SetWarnings True
'Ca^.p nha^.t vào table IN
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("IN", dbopentable) 'Báo lỗi type mismatch-rs=nothing'
Dim i As Long
For i = Me.txttu To Me.txtden
rs.AddNew
rs!SO = Me.txtquay & Right("00" & i, 3) ' Thay so 3 bang so con so muon dung sau tu TE, NA, NU...
rs!NgayKK = Me.txtngay
rs.Update
Next i
rs.Close
'In Tem
DoCmd.OpenReport "Tem Kiem Ke", acPreview
End Sub
ai giúp em với.hu hu
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
Private Sub cmdIn_Click()
' XoaTable IN
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "Delete * From [IN]"
DoCmd.SetWarnings True
'Ca^.p nha^.t vào table IN
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb[php]
Set rs = db.OpenRecordset("IN", dbopentable) 'Báo lỗi type mismatch-rs=nothing'
Dim i As Long
For i = Me.txttu To Me.txtden
rs.AddNew
rs!SO = Me.txtquay & Right("00" & i, 3) ' Thay so 3 bang so con so muon dung sau tu TE, NA, NU...
rs!NgayKK = Me.txtngay
rs.Update
Next i
rs.Close
'In Tem
DoCmd.OpenReport "Tem Kiem Ke", acPreview
End Sub
ai giúp em với.hu hu

[code]Private Sub cmdIn_Click()
' XoaTable IN
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "Delete * From [IN]"
DoCmd.SetWarnings True
'Ca^.p nha^.t vào table IN
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("IN", dbopentable) "nó báo lỗi type mismatch-rs=nothing"
Dim i As Long
For i = Me.txttu To Me.txtden
rs.AddNew
rs!SO = Me.txtquay & Right("00" & i, 3) ' Thay so 3 bang so con so muon dung sau tu TE, NA, NU...
rs!NgayKK = Me.txtngay
rs.Update
Next i
rs.Close
'In Tem
DoCmd.OpenReport "Tem Kiem Ke", acPreview
End Sub
các bác giúp em với
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
Table IN bạn để NgayKK là Text thì báo lỗi là chăc chắn. chuyển về date/time nhé
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
em chuyển về kiểu date mà vẫn báo lỗi bác XUân Thanh ah,bác xem giúp em với nhá.thân mến
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
1/ Thêm thư viện DAO 3.6
2/ Sừa lại nút In

Mã PHP:
Private Sub cmdIn_Click()
'Dinh nghia bien
    Dim i As Integer
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("tblInTemKK", dbOpenTable)
'
Xoa tblInTemKK
    
If rs.RecordCount 0 Then
        DoCmd
.SetWarnings False
        DoCmd
.RunSQL "Delete * From tblInTemKK"
        
DoCmd.SetWarnings True
    End 
If
'Cap Nhap vao tblInTemKK
    For i = Me.txtTuSo To Me.txtDenSo
        rs.AddNew
        rs!SoTT = Me.txtQuay & "-" & Right("000" & i, 3)
        rs!NgayKK = Me.txtNgayKK
        rs.Update
    Next
    rs.Close
'
Im Tem KK
    DoCmd
.OpenReport "Tem Kiem Ke"acPreview
End Sub 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#20
(06-05-13, 11:49 AM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Thêm thư viện DAO 3.6
2/ Sừa lại nút In

Mã PHP:
Private Sub cmdIn_Click()
'Dinh nghia bien
    Dim i As Integer
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("tblInTemKK", dbOpenTable)
'
Xoa tblInTemKK
    
If rs.RecordCount 0 Then
        DoCmd
.SetWarnings False
        DoCmd
.RunSQL "Delete * From tblInTemKK"
        
DoCmd.SetWarnings True
    End 
If
'Cap Nhap vao tblInTemKK
    For i = Me.txtTuSo To Me.txtDenSo
        rs.AddNew
        rs!SoTT = Me.txtQuay & "-" & Right("000" & i, 3)
        rs!NgayKK = Me.txtNgayKK
        rs.Update
    Next
    rs.Close
'
Im Tem KK
    DoCmd
.OpenReport "Tem Kiem Ke"acPreview
End Sub 
em cảm ơn bác nhiều,may có bác mà em hiểu ra nhiều điếu VBA,em đã làm được rồi.Bác là chú thỏ còn em là con rùa,nhờ những người nhiệt tình như bác những con rùa chúng em mới bắt kịp được.1 Lần nữa cảm ơn bác,hy vọng lại được bác giúp đỡ
Chữ ký của bignosevinatex Xin chào, mình là bignosevinatex, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xuất dữ liệu từ Access ra Excel theo điều kiện Minh Tiên 13 481 25-05-18, 07:06 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Ghép chuổi trong điều kiện hàm dcount mrsiro 8 333 23-05-18, 10:51 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Cập nhật thông tin từ Textbox của UnBound Form vào Listbox pherotao 5 415 20-12-17, 09:00 PM
Bài mới nhất: pherotao
  [Hỏi] Mở 1 Form khác khi thỏa điều kiện pherotao 11 794 20-12-17, 12:10 AM
Bài mới nhất: pherotao
  [Help] Sự kiện trước và sau khi thêm, sửa, xóa thanhnt 0 134 06-12-17, 10:46 AM
Bài mới nhất: thanhnt

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line