Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ẩn thanh Menu access 2007
#1
Chào cả nhà!
Có cách nào để ẩn thanh button trên access 2007 không, và không cho click right vào đó lun.
Chữ ký của trungn077 Xin chào, mình là trungn077, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-07 -12.
ღღღღღTài sản của trungn077 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Chào bạn mình có cách này xin hướng dẫn bạn đó là bạn sử dụng code để khoá csdl

đầu tiên bạn tạo 1 module có tên csdl
Trích dẫn:Option Compare Database
'Chíp khai báo cáo h?ng s?
Private Const MF_DISABLED = &H2&
Private Const MF_ENABLED = &H0&
Private Const MF_GRAYED = &H1&


'Chíp khai báo cáo hàm API c?n dùng
Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long

Private Declare Function GetMenuString Lib "user32" Alias "GetMenuStringA" (ByVal hMenu As Long, ByVal wIDItem As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long, ByVal wFlag As Long) As Long

Private Declare Function ModifyMenu Lib "user32" Alias "ModifyMenuA" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpString As Any) As Long

'Chíp t?o các Sub

Public Sub DisableSysMenu(ByVal hmenuTrackPopup As Long, ByVal mPosition As Long, ByVal mstr As String)
Dim r1 As Long
r1 = ModifyMenu(hmenuTrackPopup, mPosition, MF_DISABLED Or MF_GRAYED, mPosition, mstr)
End Sub

Public Sub EnableSysMenu(ByVal hmenuTrackPopup As Long, ByVal mPosition As Long, ByVal mstr As String)
Dim r1 As Long
r1 = ModifyMenu(hmenuTrackPopup, mPosition, MF_ENABLED, mPosition, mstr)
End Sub


Public Sub NoCloseButton(ByVal mhwnd As Long)
Dim mstr As String
mstr = String$(100, " ")
r2 = GetSystemMenu(mhwnd, 0)
r3 = GetMenuString(r2, 61536, mstr, 100, 0)
mstr = Trim$(mstr)
Call DisableSysMenu(r2, 61536, mstr)
End Sub

Public Sub YesCloseButton(ByVal mhwnd As Long)
Dim mstr As String
mstr = String$(100, " ")
r2 = GetSystemMenu(mhwnd, 0)
r3 = GetMenuString(r2, 61536, mstr, 100, 0)
mstr = Trim$(mstr)
Call EnableSysMenu(r2, 61536, mstr)
End Sub
Function Thanhcongcu(strAcToolBar As String)
Select Case strAcToolBar
Case "Yes"
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarYes
Case "No"
DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo
Case Else
MsgBox "ShowRibbonBar Permision use only Yes/No (string) value."
End Select
End Function
sau đó bạn tạo 1 form có chứa các nút sau(nên tạo 1 nút liên kết đến cái form này)
ẩn csdl viết code cho nút này là Thanhcongcu ("No")
hiện csdl viết code cho nút này là Thanhcongcu ("Yes")
mở shift viết code cho nút này là Call Disable_ShiftKey
khoá shift viết code cho nút này là Call Enable_ShiftKey

ở form hiển thị khi mở chương trình bạn chọn sự kiện form load và viết đoạn code Thanhcongcu ("No")
thế là xong nếu bạn muốn không cho người khác vào form quản lý trên bạn có thể tạo 1 mật khẩu gồm 2 ô textbox chứa tdn vs mật khẩu cho trước. nếu ok thì mới cho vào quản lý ẩn hiện mở khoá shift csdl. big green viết bài mỏi tay quá 021 big green chúc bạn thành công
Chữ ký của quan_pc Lắp đặt Internet VNPT tại Điện Bàn - Quảng Nam - Hotline: 0915.636.745
ღღღღღTài sản của quan_pc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn trungn077
#3
Cám ơn Quân đã chia sẽ, phải nói là rất nhiệt tình.Tiết là nút Thanks chỉ ấn được có 1 lần thôi.015
034034034
Chữ ký của trungn077 Xin chào, mình là trungn077, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-07 -12.
ღღღღღTài sản của trungn077 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
ok chúc bạn học tốt :P
Chữ ký của quan_pc Lắp đặt Internet VNPT tại Điện Bàn - Quảng Nam - Hotline: 0915.636.745
ღღღღღTài sản của quan_pc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Format có điều kiện cho field trong Access Noname 2 4,272 09-06-18, 11:38 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  [Hỏi] Làm mờ hoặc thanh menu không hoạt động khi đăng nhập Trần Đình Thành 2 147 04-06-18, 10:30 AM
Bài mới nhất: vulhu06
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 2 161 23-05-18, 09:40 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Hỏi] Không cho chọn một vài thành phần trong combobox NguyenDungAnh 7 164 12-05-18, 03:34 PM
Bài mới nhất: cpucloi
Sad Làm sao liên kết access với Excel? tientien123 2 152 21-04-18, 05:36 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line