Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] Lỗi vòng lặp
#1
Private Sub CmdGhi_Click()
On Error GoTo Err_CmdGhi_Click
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim n As Double
Dim a, i As Integer
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("ChitietnhapDH")
n = Soseridau
i = Soluong
a = 1
Do While (Not rs.EOF) And (a <= i)
rs.AddNew
rs![Soseri] = n
rs![Loso] = [Forms]![ChitietnhapDH]![Loso]
rs![MaDH] = [Forms]![ChitietnhapDH]![MaDH]
rs![Ngayke] = [Forms]![ChitietnhapDH]![Ngayke]
rs![HopSo] = [Forms]![ChitietnhapDH]![HopSo]
rs![Soluong] = [Forms]![ChitietnhapDH]![Soluong]
rs.Update
[ListSeri].Requery
Me.Requery
n = n + a
a = a + 1
rs.Bookmark = rs.LastModified
Loop
rs.Close
'Dua ra 1 thong bao
MsgBox "Da ghi xong So Seryal cho lo dong ho"
msg2.Caption = "Da ghi xong So Seryal cho lo dong ho ! "
Exit_CmdGhi_Click:
Exit Sub
Err_CmdGhi_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_CmdGhi_Click

End Sub

[Hình: view.php?filename=5731.bmp]
khi em thực hiện lần đầu tiên thì không hiện đúng số lượng yêu cầu và không hiển thị trong list
[Hình: view.php?filename=7192.bmp]
lần thứ 2 thì số seri không tăng liên tiếp và có 1 dòng không có số seri.mọi người xem hộ em xem sai ở chỗ nào ak!
Chữ ký của thuphuong0808 Xin chào, mình là thuphuong0808, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 12-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
1/ Không nên post nhiều chủ đề như thế này sẽ bị loãng và khó theo dõi
2/ Chỉ có bạn mới biết bạn đang làm gì và thực hiên ý đồ đó ra sao
3/ Muốn có được sụ hỗ trợ nhiều nhất từ các bạn khác, cach tốt nhât là bạn đưa file lên
Bạn đưa lên mediafire hoặc một nơi nào đó rồi dẫn link về diễn đàn
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn duyhiep


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Vòng lặp không dừng lại thuphuong0808 1 641 24-01-13, 05:05 PM
Bài mới nhất: Noname

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line