Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vòng lặp không dừng lại
#1
Private Sub CmdGhi_Click()
On Error GoTo Err_CmdGhi_Click
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim n As Double
Dim a, i As Integer
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("ChitietnhapDH")
n = Soseri1
i = Soluong
a = 1
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Me.[ListSeri].Requery
Do Until rs.EOF
For a = 1 To i
rs.AddNew
rs![Soseri] = n
rs![Loso] = [Forms]![ChitietnhapDH]![Loso]
rs![MaDH] = [Forms]![ChitietnhapDH]![MaDH]
rs.Update
[ListSeri].Requery
Me.Requery
n = n + a
Next a
rs.Bookmark = rs.LastModified
Loop

rs.Close
'Dua ra 1 thong bao
MsgBox "Da ghi xong So Serial cho lo dong ho"
msg2.Caption = "Da ghi xong So Serial cho lo dong ho ! "
Exit_CmdGhi_Click:
Exit Sub
Err_CmdGhi_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_CmdGhi_Click

End Sub
Em thực hiện trương trình này nhưng vòng lặp chạy không dừng lại.table ChitietnhapDH gồm Ngayke,Loso,MaDH,Hopso,Soluong,Soseri.Em muốn khi em nhập vào số lượng 10 soseri là 123456 thì sẽ tự động ghi 10 bản ghi có số seri là 123457,123458,...
Chữ ký của thuphuong0808 Xin chào, mình là thuphuong0808, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 12-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Điều này là đương nhiên rồi

Bạn xem phát biểu của mình xem
Mã:
Do Until rs.EOF
For a = 1 To i
rs.AddNew

Điều này có nghĩa là gì:
1/ lặp lại Cho tới khi nào duyệt hết record
2/ Thêm i record mới

Mà thêm i record mới thì làm sao con trỏ chỉ đến hết số record được. Giống như bạn ngồi trên xe hơi rồi chạy kiểu gì cho mình vượt qua được cái bánh trước vậy!
Kết quả là nó chạy hoài. Mình nghĩ vấn đề bạn dùng Do Until là không hợp lý. Thật ra chỉ dùng if để kiểm tra việc có phải là đang ở trạng thái hết EOF thôi là đủ!
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thuphuong0808


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tạo ứng dụng Access 2003 chạy qua mạng internet tt1212 12 2,051 10-02-17, 10:57 AM
Bài mới nhất: nguyenduykhanhpt
  Không cho phép sử dụng menu trình khi đã đăng nhập vào? kutieu2016 1 60 04-02-17, 03:44 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  Không chọn được mã hàng ở subform? khongcanbiet486 4 140 07-01-17, 12:19 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Tại sao làm tròn số không đúng trangdv.pchg 12 258 04-01-17, 11:29 AM
Bài mới nhất: trangdv.pchg
Rainbow ? Thuộc tính Làm mờ giá trị textbox để người dùng không sửa vuga 1 70 04-01-17, 07:13 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ