Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vòng lặp không dừng lại
#1
Private Sub CmdGhi_Click()
On Error GoTo Err_CmdGhi_Click
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Dim n As Double
Dim a, i As Integer
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("ChitietnhapDH")
n = Soseri1
i = Soluong
a = 1
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Me.[ListSeri].Requery
Do Until rs.EOF
For a = 1 To i
rs.AddNew
rs![Soseri] = n
rs![Loso] = [Forms]![ChitietnhapDH]![Loso]
rs![MaDH] = [Forms]![ChitietnhapDH]![MaDH]
rs.Update
[ListSeri].Requery
Me.Requery
n = n + a
Next a
rs.Bookmark = rs.LastModified
Loop

rs.Close
'Dua ra 1 thong bao
MsgBox "Da ghi xong So Serial cho lo dong ho"
msg2.Caption = "Da ghi xong So Serial cho lo dong ho ! "
Exit_CmdGhi_Click:
Exit Sub
Err_CmdGhi_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_CmdGhi_Click

End Sub
Em thực hiện trương trình này nhưng vòng lặp chạy không dừng lại.table ChitietnhapDH gồm Ngayke,Loso,MaDH,Hopso,Soluong,Soseri.Em muốn khi em nhập vào số lượng 10 soseri là 123456 thì sẽ tự động ghi 10 bản ghi có số seri là 123457,123458,...
Chữ ký của thuphuong0808 Xin chào, mình là thuphuong0808, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 12-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Điều này là đương nhiên rồi

Bạn xem phát biểu của mình xem
Mã:
Do Until rs.EOF
For a = 1 To i
rs.AddNew

Điều này có nghĩa là gì:
1/ lặp lại Cho tới khi nào duyệt hết record
2/ Thêm i record mới

Mà thêm i record mới thì làm sao con trỏ chỉ đến hết số record được. Giống như bạn ngồi trên xe hơi rồi chạy kiểu gì cho mình vượt qua được cái bánh trước vậy!
Kết quả là nó chạy hoài. Mình nghĩ vấn đề bạn dùng Do Until là không hợp lý. Thật ra chỉ dùng if để kiểm tra việc có phải là đang ở trạng thái hết EOF thôi là đủ!
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thuphuong0808


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] link data access 32bit từ máy sử dụng access 64bit thucgia 1 78 25-03-17, 12:25 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  Không xem được report phiếu nhập? ChiMai 8 188 21-03-17, 06:09 PM
Bài mới nhất: ChiMai
Photo [Problem] Không thêm được records từ list vào table thông qua đối tượng rs vuga 3 207 25-02-17, 05:54 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tạo ứng dụng Access 2003 chạy qua mạng internet tt1212 12 2,285 10-02-17, 10:57 AM
Bài mới nhất: nguyenduykhanhpt
  Không cho phép sử dụng menu trình khi đã đăng nhập vào? kutieu2016 1 120 04-02-17, 03:44 PM
Bài mới nhất: MTNQ

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ