Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] tạo vật tư tồn tức thời
#1
Nhờ các bạn gần xa giúp đỡ chương trình của mình với: Mình có
Có 1 :Table T01_danhmucvattu
Có 1 : Form F09_DATAxuat CT lồng trong F09_DATAxuat
Có 1 Query : Q_TONKHO
Và 1 số bảng phụ kèm theo …

Hình 1: T01_danhmucvattu

Hình 2: Form F09_DATAxuat CT lồng trong F09_DATAxuat (và 1 list box tìm VT)
Vấn đề đặt ra là:
- Khi tìm được vật tư và Click vào vật tư đó nó sẽ nhẩy xuống F09_DATAxuatCT.
- Viết VBA (hoặc công thức) khi chọn kho (trong vòng) thì trong Q_TONKHO nó sẽ vào tồn kho ở cột tương ứng để lấy tồn kho (mình lập công thức nó chỉ cho lấy 5 cột tương ứng 5 kho (của mình là 30 kho)
- 01: Q_TONKHO: Cần thay thế đoạn màu đỏ bằng VBA (hoặc cách nào đó)
- Số phiếu tự tăng trong năm, sang đầu năm tới nó lại trở vể từ đầu (hoặc trong khi nhập ngày nhập xuất kho mà khác năm thì số phiếu trở lại đầu,
+ SELECT T08_DATANhap.ngaynhap, Tennguonnhap, nhapkho, nganhnhap, diachinhap, 0 AS khonhan, T08_DATAnhapCT.MaVT, T08_DATAnhapCT.Tenvattu, T08_DATAnhapCT.Kyhieuvattu, T08_DATAnhapCT.SLnhap AS SLN, T08_DATAnhapCT.DGnhap AS DGN, [SLN]*[DGN] AS GTN, 0 AS SLX, 0 AS DGX, 0 AS GTX FROM T08_DATAnhap INNER JOIN T08_DATAnhapCT ON T08_DATAnhap.SoPhmoi=T08_DATAnhapCT.SoPhmoi;
+ UNION SELECT T09_DATAXuat.ngayxuat, Tennguonxuat, xuatkho, nganhxuat, diachixuat, khonhan, T09_DATAxuatCT.MaVT, T09_DATAxuatCT.Tenvattu, T09_DATAxuatCT.Kyhieuvattu, 0 AS SLN, 0 AS DGN, 0 AS GTN, T09_DATAxuatCT.SLxuat AS SLX, T09_DATAxuatCT.DGxuat AS DGX, [SLX]*[DGX] AS GTX FROM T09_DATAxuat INNER JOIN T09_DATAxuatCT ON T09_DATAxuat.SoPhmoi = T09_DATAxuatCT.SoPhmoi;
+ UNION SELECT 0 as ngaynhap, "TK" as Tennguonnhap, [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho] as nhapkho, 0 as nganhnhap, 0 as diachinhap, 0 as khonhan,T01_DANHMUCVATTU.MaVT, T01_DANHMUCVATTU.Tenvattu, T01_DANHMUCVATTU.Kyhieuvattu, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K01",SLK01, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K02",SLK02, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K03",SLK03, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K04",SLK04, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K05",SLK05, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K06",SLK06, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K07",SLK07, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K08",SLK08, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K09",SLK09, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K10",SLK10, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K11",SLK11, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K12",SLK12, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K13",SLK13, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K14",SLK14, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K15",SLK15, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K16",SLK16, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K17",SLK17, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K18",SLK18, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K19",SLK19, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K20",SLK20, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K21",SLK21, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K22",SLK22, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K23",SLK23, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K24",SLK24, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K25",SLK25, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K26",SLK26, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K27",SLK27, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K28",SLK28, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K29",SLK29, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K30",SLK30,0)))))))))))))))))))))))))))))) AS SLN, iif([SLN]>0,[GTN]/[SLN],0) AS DGN, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K01",GTK01,0) AS GTN, 0 AS SLX, 0 AS DGX, 0 AS GTX FROM T01_DANHMUCVATTU;
- Tóm lại: Mình đang làm một chương trình quản lý kho với SL vật tư khoảng 20.000 mã hàng với kho là khoảng 30 kho. Với 20.000 vật tư này đều nằm ở trong các kho với SL tồn đầu kỳ khác nhau (đây là Vật tư tồn kho mã :TK). Trong quá trình nhập có các nguồn EM; FC; KH; TH nhập vào 1 trong các kho. Khi xuất thì phải xuất theo nguồn nhập vào ở kho nhập vào, tính tồn, đơn giá TB cũng theo nguồn nhập vào, và có thêm xuất nguồn tồn kho (TK) … và với 20.000 vật tư thì khi tìm trên Combo box rất khó tìm nên dùng bằng bảng tìm nhanh sau đó Click vào vật tư đó sẽ nhẩy xuống Combo box vật tư xuất sau đó chỉ nhập SL xuất và đơn giá vào…
Nhờ tất cả các thành viên vì File mẫu của mình dung lượng tương đối lớn nên rất mong các bạn tham gia ý kiến hoặc code, hoặc cho mình xin email để mình liên hệ. Cám ơn nhiều! email của mình: luuthai1974@yahoo.com.vn
Chữ ký của LUUTHAI Xin chào, mình là LUUTHAI, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Nhìn bạn hỏi, tớ sợ quá. Gửi file lên đi bạn. Chẳng ai có thời gian thiết kế cơ sở dữ liệu cho bạn (lại giống như của bạn) đâu? 040034020014
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
tạo vật tư tồn tức thời
Nhờ các bạn gần xa giúp đỡ chương trình của mình với: Mình có
Có 1 :Table T01_danhmucvattu
Có 1 : Form F09_DATAxuat CT lồng trong F09_DATAxuat
Có 1 Query : Q_TONKHO
Và 1 số bảng phụ kèm theo …

Hình 1: T01_danhmucvattu

Hình 2: Form F09_DATAxuat CT lồng trong F09_DATAxuat (và 1 list box tìm VT)
Vấn đề đặt ra là:
- Khi tìm được vật tư và Click vào vật tư đó nó sẽ nhẩy xuống F09_DATAxuatCT.
- Viết VBA (hoặc công thức) khi chọn kho (trong vòng) thì trong Q_TONKHO nó sẽ vào tồn kho ở cột tương ứng để lấy tồn kho (mình lập công thức nó chỉ cho lấy 5 cột tương ứng 5 kho (của mình là 30 kho)
- 01: Q_TONKHO: Cần thay thế đoạn màu đỏ bằng VBA (hoặc cách nào đó)
- Số phiếu tự tăng trong năm, sang đầu năm tới nó lại trở vể từ đầu (hoặc trong khi nhập ngày nhập xuất kho mà khác năm thì số phiếu trở lại đầu,
+ SELECT T08_DATANhap.ngaynhap, Tennguonnhap, nhapkho, nganhnhap, diachinhap, 0 AS khonhan, T08_DATAnhapCT.MaVT, T08_DATAnhapCT.Tenvattu, T08_DATAnhapCT.Kyhieuvattu, T08_DATAnhapCT.SLnhap AS SLN, T08_DATAnhapCT.DGnhap AS DGN, [SLN]*[DGN] AS GTN, 0 AS SLX, 0 AS DGX, 0 AS GTX FROM T08_DATAnhap INNER JOIN T08_DATAnhapCT ON T08_DATAnhap.SoPhmoi=T08_DATAnhapCT.SoPhmoi;
+ UNION SELECT T09_DATAXuat.ngayxuat, Tennguonxuat, xuatkho, nganhxuat, diachixuat, khonhan, T09_DATAxuatCT.MaVT, T09_DATAxuatCT.Tenvattu, T09_DATAxuatCT.Kyhieuvattu, 0 AS SLN, 0 AS DGN, 0 AS GTN, T09_DATAxuatCT.SLxuat AS SLX, T09_DATAxuatCT.DGxuat AS DGX, [SLX]*[DGX] AS GTX FROM T09_DATAxuat INNER JOIN T09_DATAxuatCT ON T09_DATAxuat.SoPhmoi = T09_DATAxuatCT.SoPhmoi;
+ UNION SELECT 0 as ngaynhap, "TK" as Tennguonnhap, [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho] as nhapkho, 0 as nganhnhap, 0 as diachinhap, 0 as khonhan,T01_DANHMUCVATTU.MaVT, T01_DANHMUCVATTU.Tenvattu, T01_DANHMUCVATTU.Kyhieuvattu, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K01",SLK01, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K02",SLK02, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K03",SLK03, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K04",SLK04, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K05",SLK05, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K06",SLK06, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K07",SLK07, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K08",SLK08, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K09",SLK09, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K10",SLK10, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K11",SLK11, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K12",SLK12, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K13",SLK13, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K14",SLK14, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K15",SLK15, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K16",SLK16, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K17",SLK17, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K18",SLK18, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K19",SLK19, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K20",SLK20, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K21",SLK21, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K22",SLK22, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K23",SLK23, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K24",SLK24, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K25",SLK25, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K26",SLK26, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K27",SLK27, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K28",SLK28, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K29",SLK29, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K30",SLK30,0)))))))))))))))))))))))))))))) AS SLN, iif([SLN]>0,[GTN]/[SLN],0) AS DGN, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K01",GTK01,0) AS GTN, 0 AS SLX, 0 AS DGX, 0 AS GTX FROM T01_DANHMUCVATTU;
- Tóm lại: Mình đang làm một chương trình quản lý kho với SL vật tư khoảng 20.000 mã hàng với kho là khoảng 30 kho. Với 20.000 vật tư này đều nằm ở trong các kho với SL tồn đầu kỳ khác nhau (đây là Vật tư tồn kho mã :TK). Trong quá trình nhập có các nguồn EM; FC; KH; TH nhập vào 1 trong các kho. Khi xuất thì phải xuất theo nguồn nhập vào ở kho nhập vào, tính tồn, đơn giá TB cũng theo nguồn nhập vào, và có thêm xuất nguồn tồn kho (TK) … và với 20.000 vật tư thì khi tìm trên Combo box rất khó tìm nên dùng bằng bảng tìm nhanh sau đó Click vào vật tư đó sẽ nhẩy xuống Combo box vật tư xuất sau đó chỉ nhập SL xuất và đơn giá vào…
Nhờ tất cả các thành viên vì File mẫu của mình dung lượng tương đối lớn nên rất mong các bạn tham gia ý kiến hoặc code, hoặc cho mình xin email để mình liên hệ. Cám ơn nhiều! email của mình: luuthai1974@yahoo.com.vN
File mẫu: http://www.mediafire.com/?bcemv650o4mydv3

(05-12-12, 08:49 PM)cpucloi Đã viết: Nhìn bạn hỏi, tớ sợ quá. Gửi file lên đi bạn. Chẳng ai có thời gian thiết kế cơ sở dữ liệu cho bạn (lại giống như của bạn) đâu? 040034020014

Mình cám ơn bạn đã quan tâm chương trình của mình mình mới tìm được cách đưa file nên. rất mong sự giúp đỡ củ các bạn
Chữ ký của LUUTHAI Xin chào, mình là LUUTHAI, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Nói ra thì dài lắm, bạn tham khảo phần mềm kế toán mình viết (khi hạch toán xuất kho thì đánh Có 1561) nó sẽ xuất hiện như bạn muốn.
Còn cái vụ tính tồn kho tại 1 thời điểm nhất định là bạn phải có ngày, phải có kho,... ở trong phần mềm mình cũng tiết lộ luôn cho bạn cách tính tồn kho tại thời điểm xuất : Mình tạo ra 1 Form xuất hàng trong đó có ghi ngày xuất, kho hàng, loại hàng ... -> ở mục Loại hàng mình đặt một code VBA để nó thực hiện với nội dung khi Update thì mở 1 Form tính giá vốn. Form tính giá vốn mình thiết kế là lấy từ 1 query có điều kiện là : Lấy hết các dữ liệu nhập xuất tồn của loại hàng hóa (tương ứng với loại hàng trong Form Xuất và ngày <= ngày trong Form Xuất) và khi Form tính giá vốn được liệt kê (mình cho Form này ẩn) nó sẽ link kết quả (VD Tổng nhập đến ngày, Tổng Xuất đến ngày, Tồn đến ngày) tùy theo ý thích của bạn lấy kết quả nào. Khi đó bạn chỉ việc tạo một TextBox trên Form Xuất ở một góc nào đó là nó sẽ xuất hiện (Lượng tồn kho) của loại vật tư bạn chọn.
Tóm lại là để nó xuất hiện ra 1 kết quả trên Form là mình lấy kết quả của một Form khác đưa vào và ẩn Form khác đi, khi bán chọn loại vật tư thì nó sẽ tính toán và đưa ra kết quả.
Mày mò tiếp nhé http://thuthuataccess.com/forum/thread-4425.html
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hướng Dẫn Lấy thời gian từ máy chủ trangdv.pchg 4 965 22-12-16, 10:54 AM
Bài mới nhất: ongke0711
Information [Hỏi] Demo_Code Lấy thời gian thực tranhai_vn 16 2,809 21-12-16, 09:02 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Tính khoản thời gian trong ngày morosumo 6 1,105 02-12-15, 03:08 PM
Bài mới nhất: morosumo
  [Hỏi] Tìm kiếm trong một khoảng thời gian bằng VBA thanhtruong 4 1,378 20-07-15, 09:09 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Hỏi] Tự động tăng thời gian theo định kỳ nap0le0n 1 795 23-01-15, 06:50 PM
Bài mới nhất: khải nguyên

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line