Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hiện thông báo không có dữ liệu khi in report
#1
Cho mình hỏi: Mình tạo 1 form in từ ngày đến ngày,
nếu trong điều kiện đó mà reprt kô có dữ liệu thì hiện ra 1 câu thông báo tại form luôn và kô hiện ra report.


Đáp:
Bất cứ report nào cũng có record source đúng không, thường là 1 query/table.

Như vậy vấn đề ở đây là bạn kiểm tra query/table xem có record nào không, nếu không có=> gởi thông báo.
Nếu có thì cho in report. Đơn giản vậy thôiMã:
Private Sub In_Click()
dim rec as Recordset
dim db as Database
set db = CurrentDB()
set rec = db.Openrecordset("tên bảng")
If rec.recordcount> o then
[in report]

else

[thong bao]

end if
End Sub
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Anh noname ơi, em có cái report như thế này

Private Sub cmdInBaoCao_Click()
On Error GoTo jewi

Dim strDocName As String
Dim strLinkCriteria As String
Dim strPoint As String
Dim strYear As String
Dim strMonth As String
Dim strMonthText As String
If ComboViTri = "" Or IsNull(ComboViTri) Then
MsgBox "Chua chon vi tri In", , Me.Caption
Exit Sub
End If
If ComboThang = "" Or IsNull(ComboThang) Then
MsgBox "Chua chon thang In", , Me.Caption
Exit Sub
End If
strMonth = Me![ComboThang]
strYear = Right(Me![ComboYear], 2)
strPoint = Me![ComboViTri]

Select Case strPoint
Case "HX"
strPoint = "001"
Case "DTH"
strPoint = "002"
Case "PL"
strPoint = "003"
Case "AS"
strPoint = "004"
Case "GV"
strPoint = "005"
Case "TT"
strPoint = "006"
Case Else
strPoint = "007"
End Select

If strMonth < 10 Then
strMonthText = "0" & strMonth
Else
strMonthText = strMonth
End If

Select Case strPoint
Case "007"
strDocName = "rptDatasQC"
Case Else
strDocName = "rptDatas"
End Select

strLinkCriteria = "[MaSo]" & " LIKE " & "'GT" & strYear & "." & strMonthText & "." & strPoint & "*'"
DoCmd.Close
DoCmd.OpenReport strDocName, acViewNormal, , strLinkCriteria

Exit_cmdInBaoCao_Click:
Exit Sub
jewi:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdInBaoCao_Click
End Sub

- Giờ vấn đề là nếu không có record nào thì hiện thông báo không có record và và không làm gì cả! Không biết đoạn code bên trên của a có dùng được không? nếu dùng được thì phải cho vô code em như thế nào?
- Thứ 2 là cái report em in ra một trang trắng, một trang có màu nền xám xám. Giờ em muốn mất cái màu xám xám ấy đi. Gửi anh cái link đính kèm cái file report e in ra. http://www.mediafire.com/view/?g5lbp44ejg8xroo

Mong anh giúp đỡ
Chữ ký của mlbinhthuan Xin chào, mình là mlbinhthuan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 19-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Các cao thủ đâu hết rồi nhỉ? cái vụ cái nền report xám xám đó giờ làm sao các bạn?

cái này của anh noname hình như không được thì phải:

Private Sub In_Click()
dim rec as Recordset
dim db as Database
set db = CurrentDB()
set rec = db.Openrecordset("tên bảng")
If rec.recordcount> o then
[in report]

else

[thong bao]

end if
End Sub

bởi vì cái query để tạo report lúc nào cũng có dữ liệu, nó chỉ có dữ liệu hay không là lúc ta truyền cái điều kiện mệnh đề where từ câu lệnh (DoCmd.OpenReport strDocName, acViewNormal, , strLinkCriteria)

vì thế nếu dùng đoạn code của anh nonam thì lúc nào nó cũng báo là có record trong query!
Chữ ký của mlbinhthuan Xin chào, mình là mlbinhthuan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 19-03 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Cách lấy số thứ tự trang của report 2 lên report 1 cùng 1 Mã KH tr4il3 34 6,659 18-02-19, 03:09 PM
Bài mới nhất: tr4i_l3
  Co dãn report dùng can grow và can shrink lewin260684 4 493 15-02-19, 03:34 PM
Bài mới nhất: lewin260684
  [Hỏi] In Report mỗi trang 1 dữ liệu toidjtjmtoi 1 420 12-01-19, 10:39 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Cách xuất Report Access sang file Word và Pdf?? tui123 7 7,711 09-01-19, 01:16 AM
Bài mới nhất: DooHoaangPhuuc
  Nhờ giúp đỡ canh chữ giữa theo chiều ngang và dọc trong report! tui123 3 471 05-01-19, 04:42 PM
Bài mới nhất: mrsiro

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối