Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] lỗi nút tìm kiếm
#1
tôi có cơ sở dữ liệu thư viện, khi làm form tìm kiếm theo độc giả, tôi làm các option sau : tên, họ lót, lớp, ngày đăng kí, mã thẻ, giới tính và 1 textbox tìm, 1 label tìm. Chức năng của form này là khi người sử dụng cần tìm theo tên thì chọn vào option tên, sau đó gõ tên cần tìm vào textbox tìm sau đó ấn vào label tìm bên cạnh. Tôi làm được nhưng chỉ tìm được 1 lần, còn các lần sau thì không thực hiện được. Đang bí quá nhờ anh em code lại dùm nha. Code của tôi là :
Private Sub Label68_Click()
If TxtTim.Value <> "" Then
If Kichhoat = 1 Then
TimTen
End If
If Kichhoat = 2 Then
TimLop
End If
If Kichhoat = 3 Then
TimNgayDangKy
End If
If Kichhoat = 4 Then
TimHoLot
End If
If Kichhoat = 5 Then
TimMaThe
End If
If Kichhoat = 6 Then
TimGioiTinh
End If
Else
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_DocGiaSub"
F_DocGiaSub.LinkChildFields = ""
F_DocGiaSub.LinkMasterFields = ""
Form_F_DocGia.Refresh
End If
End Sub

Private Sub OptTenDocGia_GotFocus()
Kichhoat = 1
End Sub

Private Sub OptLop_GotFocus()
Kichhoat = 2
End Sub

Private Sub OptNgayDangKy_GotFocus()
Kichhoat = 3
End Sub

Private Sub OptHoLot_GotFocus()
Kichhoat = 4
End Sub

Private Sub OptMaThe_GotFocus()
Kichhoat = 5
End Sub

Private Sub OptGioiTinh_GotFocus()
Kichhoat = 6
End Sub

Private Sub CmdTim_Click()
If TxtTim.Value <> "" Then
If Kichhoat = 1 Then
TimTen
End If
If Kichhoat = 2 Then
TimLop
End If
If Kichhoat = 3 Then
TimNgayDangKy
End If
If Kichhoat = 4 Then
TimHoLot
End If
If Kichhoat = 5 Then
TimMaThe
End If
If Kichhoat = 6 Then
TimGioiTinh
End If
Else
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_DocGiaSub"
F_DocGiaSub.LinkChildFields = ""
F_DocGiaSub.LinkMasterFields = ""
Form_F_DocGia.Refresh
End If
End Sub
Sub TimTen()
Dim rs As DAO.Recordset
Dim i, strLen As Integer
strLen = Len(TxtTim.Value)
TxtSo.Value = strLen
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_DocGia")
If Not rs.EOF Then rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If TxtTim.Value = Left(rs!Ten, strLen) Then
TxtThu.Value = TxtTim.Value
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimTenDG"
End If
rs.MoveNext
Loop
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimTenDG"
End Sub
Sub TimLop()
Dim rs As DAO.Recordset
Dim i, strLen As Integer
strLen = Len(TxtTim.Value)
TxtSo.Value = strLen
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_DocGia")
If Not rs.EOF Then rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If TxtTim.Value = Left(rs!Lop, strLen) Then
TxtThu.Value = TxtTim.Value
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimLop"
End If
rs.MoveNext
Loop
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimLop"
End Sub
Sub TimNgayDangKy()
Dim rs As DAO.Recordset
Dim i, strLen As Integer
strLen = Len(TxtTim.Value)
TxtSo.Value = strLen
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_DocGia")
If Not rs.EOF Then rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If TxtTim.Value = Left(rs!NgayCap, strLen) Then
TxtThu.Value = TxtTim.Value
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimNgayCap"
End If
rs.MoveNext
Loop
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimNgayCap"
End Sub

Sub TimHoLot()
Dim rs As DAO.Recordset
Dim i, strLen As Integer
strLen = Len(TxtTim.Value)
TxtSo.Value = strLen
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_DocGia")
If Not rs.EOF Then rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If TxtTim.Value = Left(rs!HoLot, strLen) Then
TxtThu.Value = TxtTim.Value
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimHoLot"
End If
rs.MoveNext
Loop
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimHoLot"
End Sub

Sub TimGioiTinh()
Dim rs As DAO.Recordset
Dim i, strLen As Integer
strLen = Len(TxtTim.Value)
TxtSo.Value = strLen
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_DocGia")
If Not rs.EOF Then rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If TxtTim.Value = Left(rs!GioiTinh, strLen) Then
TxtThu.Value = TxtTim.Value
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimGioiTinh"
End If
rs.MoveNext
Loop
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimGioiTinh"
End Sub
Sub TimMaThe()
Dim rs As DAO.Recordset
Dim i, strLen As Integer
strLen = Len(TxtTim.Value)
TxtSo.Value = strLen
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_DocGia")
If Not rs.EOF Then rs.MoveFirst
Do While Not rs.EOF
If TxtTim.Value = Left(rs!SoThe, strLen) Then
TxtThu.Value = TxtTim.Value
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimMaThe"
End If
rs.MoveNext
Loop
F_DocGiaSub.SourceObject = "F_TimMaThe"
End Sub
Private Sub Form_Load()
Kichhoat = 1
kt = False
kt1 = False
End Sub

Mong mọi người giúp đỡ sớm
Chữ ký của vietqlc Xin chào, mình là vietqlc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
cho cái file access đi bạn! code dài vậy biết chỗ nào mà tìm lỗi? gởi mail về quan100157@gmail.com
Chữ ký của quan_pc Lắp đặt Internet VNPT tại Điện Bàn - Quảng Nam - Hotline: 0915.636.745
ღღღღღTài sản của quan_pc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
anh ơi.... chưa làm giúp em được hả a....em đang cần gấp lắm..ai biết giúp tôi với
Chữ ký của vietqlc Xin chào, mình là vietqlc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Đưa file lên lun nhờ anh em pro sữa giúp cái form F_DocGia với, sao nó chỉ tìm được 1 lần, các lần sau lại không hiện kết quả
File ở đây ạ : http://www.mediafire.com/?f4t9gr2cct23h2c
Chữ ký của vietqlc Xin chào, mình là vietqlc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Xin được hướng dẫn khắc phục nội dung tìm kiếm ta quá nhiều thông tin của một người. Thiên Hùng 3 355 31-03-18, 12:26 PM
Bài mới nhất: Thiên Hùng
  [HỎI] Không chạy được tìm kiếm truy vấn 9xconduongtoidi 3 916 01-04-16, 10:47 AM
Bài mới nhất: 9xconduongtoidi
  [Help] Đếm số record trong subform dạng datasheet sau kết quả tìm kiếm tvn_hut 5 1,550 02-01-16, 11:32 PM
Bài mới nhất: tvn_hut
  [Hỏi] Tìm kiếm trong một khoảng thời gian bằng VBA thanhtruong 4 1,549 20-07-15, 09:09 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Combobox tìm kiếm không hiệu quả ! nhphuqui 1 766 17-12-14, 12:20 AM
Bài mới nhất: quan_pc

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line