Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] cần giúp đở link table bị lỗi
#1
mong các ban giúp đở giùm minh, khi chạy máy đơn thị OK, nhưng khi link table thị bị lỗi.
Private Sub NGAY_DblClick(Cancel As Integer)
Dim Rngay As Recordset
Set Rngay = CurrentDb.OpenRecordset("ngay", dbOpenTable)
If Not IsNull(NGAY) Then
Rngay.EDIT
Rngay!NGAY = NGAY: Rngay!THANG = Month(NGAY): Rngay!NAM = Year(NGAY)
Rngay.Update
End If
DoCmd.OpenForm "flich", acNormal, , , , acDialog
NGAY = Rngay!NGAY
Call NGAY_AfterUpdate
End Sub

- mình đã chinh dbOpentabel thanh dbOpendynaset rui. nhung bị lỗi tiếp
Private Sub MACD_AfterUpdate()
If MACD2 <> "" Then
cd = MACD.Column(1) & "/" & MACD2.Column(1)
Else
cd = MACD.Column(1)
End If
'Kiem tra trong danh muc
Dim Rdmcd As Recordset
Set Rdmcd = CurrentDb.OpenRecordset("dmchandoan", dbOpenDynaset)
Rdmcd.Index = "PrimaryKey"
If Not IsNull(MACD) Then
MACD = StrConv(MACD, 1)
Rdmcd.Seek "=", MACD
If Rdmcd.NoMatch Then
MsgBox MACD & " chöa coù xin nhaäp theâm vaøo", , "Chu y"
DoCmd.OpenForm "f04chandoan", , , , acFormAdd
Forms!f04chandoan!MACD = MACD
End If
End If
Rdmcd.Close
End Sub

- vì đây la lần đâu tham gia diễn đàn nên mong các bạn giúp đở. thank
va em goi file đinh kèm.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cập nhật dữ liệu vào 2 table cùng một lúc ChiMai 1 131 05-06-18, 04:18 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Giúp góp ý chủ đề : Xác nhận thực hiện theo văn bản điện tử thay văn bản cứng . DooHoaangPhuuc 6 237 19-05-18, 12:15 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Lỗi] Linktable bi lỗi code VBA - cần giúp đở gắp morosumo 11 1,522 15-01-18, 09:31 PM
Bài mới nhất: thanhhau828
  [Help] Lỗi "cannot add record join key of table not in recordset" mieuhoa 4 827 06-12-17, 10:47 PM
Bài mới nhất: quangvu.itsoft
  Xin giúp liên kết đường dẫn trong access audition 14 7,276 11-05-17, 11:50 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line