Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] cần giúp đở link table bị lỗi
#1
mong các ban giúp đở giùm minh, khi chạy máy đơn thị OK, nhưng khi link table thị bị lỗi.
Private Sub NGAY_DblClick(Cancel As Integer)
Dim Rngay As Recordset
Set Rngay = CurrentDb.OpenRecordset("ngay", dbOpenTable)
If Not IsNull(NGAY) Then
Rngay.EDIT
Rngay!NGAY = NGAY: Rngay!THANG = Month(NGAY): Rngay!NAM = Year(NGAY)
Rngay.Update
End If
DoCmd.OpenForm "flich", acNormal, , , , acDialog
NGAY = Rngay!NGAY
Call NGAY_AfterUpdate
End Sub

- mình đã chinh dbOpentabel thanh dbOpendynaset rui. nhung bị lỗi tiếp
Private Sub MACD_AfterUpdate()
If MACD2 <> "" Then
cd = MACD.Column(1) & "/" & MACD2.Column(1)
Else
cd = MACD.Column(1)
End If
'Kiem tra trong danh muc
Dim Rdmcd As Recordset
Set Rdmcd = CurrentDb.OpenRecordset("dmchandoan", dbOpenDynaset)
Rdmcd.Index = "PrimaryKey"
If Not IsNull(MACD) Then
MACD = StrConv(MACD, 1)
Rdmcd.Seek "=", MACD
If Rdmcd.NoMatch Then
MsgBox MACD & " chöa coù xin nhaäp theâm vaøo", , "Chu y"
DoCmd.OpenForm "f04chandoan", , , , acFormAdd
Forms!f04chandoan!MACD = MACD
End If
End If
Rdmcd.Close
End Sub

- vì đây la lần đâu tham gia diễn đàn nên mong các bạn giúp đở. thank
va em goi file đinh kèm.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hướng Dẫn [Link Google] Tất cả các bản Office Portable maidinhdan 0 99 01-10-16, 04:59 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] Nhờ anh em trong diễn đàn giúp mình thiết kế chương trình báo dịch hàng ngày vinhpaint 1 254 21-06-16, 09:15 AM
Bài mới nhất: zinzin8x
  [Help] ai giúp mình code lại sql này thành access với li_95 0 123 24-04-16, 05:59 PM
Bài mới nhất: li_95
  Hướng dẫn giúp câu lệnh mở file access khác và lệnh import data. chihienphuco 5 3,896 17-11-15, 09:47 AM
Bài mới nhất: kieu manh
  [Help] Giúp tôi bảo vệ table user thucgia 20 1,699 25-09-15, 07:41 PM
Bài mới nhất: thucgia

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ