Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] cần giúp đở link table bị lỗi
#1
mong các ban giúp đở giùm minh, khi chạy máy đơn thị OK, nhưng khi link table thị bị lỗi.
Private Sub NGAY_DblClick(Cancel As Integer)
Dim Rngay As Recordset
Set Rngay = CurrentDb.OpenRecordset("ngay", dbOpenTable)
If Not IsNull(NGAY) Then
Rngay.EDIT
Rngay!NGAY = NGAY: Rngay!THANG = Month(NGAY): Rngay!NAM = Year(NGAY)
Rngay.Update
End If
DoCmd.OpenForm "flich", acNormal, , , , acDialog
NGAY = Rngay!NGAY
Call NGAY_AfterUpdate
End Sub

- mình đã chinh dbOpentabel thanh dbOpendynaset rui. nhung bị lỗi tiếp
Private Sub MACD_AfterUpdate()
If MACD2 <> "" Then
cd = MACD.Column(1) & "/" & MACD2.Column(1)
Else
cd = MACD.Column(1)
End If
'Kiem tra trong danh muc
Dim Rdmcd As Recordset
Set Rdmcd = CurrentDb.OpenRecordset("dmchandoan", dbOpenDynaset)
Rdmcd.Index = "PrimaryKey"
If Not IsNull(MACD) Then
MACD = StrConv(MACD, 1)
Rdmcd.Seek "=", MACD
If Rdmcd.NoMatch Then
MsgBox MACD & " chöa coù xin nhaäp theâm vaøo", , "Chu y"
DoCmd.OpenForm "f04chandoan", , , , acFormAdd
Forms!f04chandoan!MACD = MACD
End If
End If
Rdmcd.Close
End Sub

- vì đây la lần đâu tham gia diễn đàn nên mong các bạn giúp đở. thank
va em goi file đinh kèm.
Chữ ký của morosumo Xin chào, mình là morosumo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 10-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] link data access 32bit từ máy sử dụng access 64bit thucgia 1 78 25-03-17, 12:25 PM
Bài mới nhất: cpucloi
Photo [Problem] Không thêm được records từ list vào table thông qua đối tượng rs vuga 3 207 25-02-17, 05:54 PM
Bài mới nhất: ongke0711
Star Lỗi Data Type Conversion Error khi add vào table bằng đối tượng record set vuga 1 118 06-01-17, 03:23 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  ? Đối tượng recordset để truy tìm việc trùng thông tin trong table vuga 3 191 04-01-17, 01:22 AM
Bài mới nhất: vuga
  [Help] K biết là lỗi hay gì cần trợ giúp. nhocdevill11 2 157 08-12-16, 05:02 PM
Bài mới nhất: nhocdevill11

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ