Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi về hàm iif.
#1
Mình có 1 đề như sau: tính cột thành tiền biết thànhtiền=đơn giá x ngày ở. Nếu ngày ở <10 thì giữ nguyên, nếu 10<= ngày ở <30 thì đc giảm 5%, nếu ngày ở >=30 thì giảm 10%. Mình viết như sau:
thanhtien: iif(NGAYO<10,DONGIA*NGAYO,IFF(10<=NGAYO<30,DONGIA*NGAYO*0.95,DONGIA*NGAYO*0.9))
Cách mình làm hơi dài nhưng dễ làm. Kết quả <10 ngày và trong khoảng 10-30 ngày thì đúng. Chỉ có lớn hơn 30 ngày thì nó không nhân với 0,9 mà nhân với 0.95. Vậy mình sai ở đâu thế. Ai giúp với!
Chữ ký của vohangcongtu Xin chào, mình là vohangcongtu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-08 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(01-08-12, 05:18 PM)vohangcongtu Đã viết: Mình có 1 đề như sau: tính cột thành tiền biết thànhtiền=đơn giá x ngày ở. Nếu ngày ở <10 thì giữ nguyên, nếu 10<= ngày ở <30 thì đc giảm 5%, nếu ngày ở >=30 thì giảm 10%. Mình viết như sau:
thanhtien: iif(NGAYO<10,DONGIA*NGAYO,IFF(10<=NGAYO<30,DONGIA*NGAYO*0.95,DONGIA*NGAYO*0.9))
Cách mình làm hơi dài nhưng dễ làm. Kết quả <10 ngày và trong khoảng 10-30 ngày thì đúng. Chỉ có lớn hơn 30 ngày thì nó không nhân với 0,9 mà nhân với 0.95. Vậy mình sai ở đâu thế. Ai giúp với!
Bạn thử thêm And vào xem
IIf([NGAYO]<10,[DONGIA]*[NGAYO],IIf(10<=[NGAYO] And [NGAYO]<30,[DONGIA]*[NGAYO]*0.95,[DONGIA]*[NGAYO]*0.9))
Chữ ký của kaiya92 Xin chào, mình là kaiya92, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-04 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn vohangcongtu
#3
Ồ đc rồi cám ơn bạn nha.
Chữ ký của vohangcongtu Xin chào, mình là vohangcongtu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-08 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line