Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] nhiều thắc mắc cần hỏi mọi người về form và table
#1
Mình mới làm quen với access nên rất nhiều thắc mắc cần sự tư vấn của mọi người. Và mong mọi người giúp đỡ
Mình có 1 bảng dữ liệu, nên không thiết lập relationships
cấu trúc bảng dữ liệu của mình như sau: table tblData có các field là STT,IDNKCH,HOTEN,QHVCH,NAMSINH,GIOITINH,DIACHI,QUEQUAN,NOISINH,DANTOC,TONGIAO,NGHENGHIEP,CMND,TDVH,SOHK,GHICHU,VIPHAMPL
Mình nên thiết kế như thế nào cho phù hợp nhất ?
Và mình muốn đổi chữ CH trong cột QHVCH thành "chủ hộ" hàng loạt thì làm như thế nào?
Form Search của mình mõi lần mở lên là cứ lưu lại thông tin tìm kiếm cũ. Mình muốn khi mở form search lên thì xóa hết thông tin tìm kiếm cũ thì nên làm sao?
Cũng ở form search khi mình DoubleClick vào 1 hàng ở listbox ở dưới sẽ mở form frmSearchData.Ở form frmSearchData này mình muốn ở " ID nhân khẩu" thay vì hiện số thì hiện ra tên người chủ hộ (CH là chủ hộ) của nhân khẩu đó (mình dùng hàm =Dlookup("HOTEN","tblData","QHVCH"=CH) nhưng không được)
rất mong được mọi người hướng dẫn và giúp đỡ
file access của mình http://www.mediafire.com/download.php?gx68ifoz8jkn913
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
+vấn đề đổi chữ Ch thành chủ hộ thì bạn dùng query update.
ở trường field:chọn QHVCH
trường table: chọn tblData
trường update to: gõ vào "Chủ hộ"
trường criterial: gõ vào "CH"
+Vấn đề Form Search mỗi lần mở lên là cứ lưu lại thông tin tìm kiếm cũ: bạn vào thuộc tính onload trên form cho các trường =""
Ví dụ: hoten="". áp dụng tất cả accs trường còn lại.
Chữ ký của jetly1988 Xin chào, mình là jetly1988, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn changkhoonline77 , Noname
#3
Query update mình đã làm được.nhưng form search lưu lại thông tin tìm kiếm cũ mình không làm được
code chỗ onload có phải đặt như thế này không bạn
( Private Sub Form_Load()
HOTEN = ""
QHVCH = ""
DoCmd.Maximize 'MoveSize 600, 100, 11400, 10000:
'--------------------------------------dem tong so dan------------------:
Me.txtRecordAll = DCount("*", "tblData")
rCount = DCount("*", "tblData")

'-------------------het thuc dem tong so dan-------------------------------------:
' -dem tong gioi tinh = nam trong all dan so:
Me.txtAllNam = DCount("[GIOITINH]", "tblData", "[GIOITINH]='nam'")
' ---------ket thuc-------------:

'--dem tong gioi tinh = nam trong all dan so---------------------------------:
'Me.txtAllNu = DCount("[GIOITINH]", "tblData", "[GIOITINH]=''")
'---------ket thuc--------------:

'--dem tong gioi tinh = nam trong all dan so---------------------------------:
Me.txtAllChuHo = DCount("[QHVCH]", "tblData", "[QHVCH]='Chu ho'")
'---------ket thuc--------------:

Me.lstDanhsach.Enabled = True
Me.Command149.Visible = True )

mình không gõ được chữ "chủ hộ" trong code.có cách nào gõ được tiếng việt trong code không ta?
và cái quan trọng nhất với mình đó là:
[ Cũng ở form search khi mình DoubleClick vào 1 hàng ở listbox ở dưới sẽ mở form frmSearchData.Ở form frmSearchData này mình muốn ở " ID nhân khẩu" thay vì hiện số thì hiện ra tên người chủ hộ (CH là chủ hộ) của nhân khẩu đó ]
mình đang bí chỗ đó.nhờ mọi người giúp đỡ
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Việc gõ tiếng việt trong code vba bạn search có đó noname hướng dẫn nhiều rồi
form search khi mình DoubleClick vào 1 hàng ở listbox ở dưới sẽ mở form frmSearchData.Ở form frmSearchData này mình muốn ở " ID nhân khẩu" thay vì hiện số thì hiện ra tên người chủ hộ (CH là chủ hộ) của nhân khẩu đó: cái nàu bạn đừng chọn nguồn dữ liệu là table mà bạn tạo query rồi đưa điều kiện vào là ổn thôi mà.
Form search cảu bạn khi mình chạy nó đâu có lưu thông tin tìm kiếm cũ đâu.
Chữ ký của jetly1988 Xin chào, mình là jetly1988, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Form Search lưu thông tin tìm kiếm cũ mà
nếu mình tạo query thì mõi lần chạy phải điền thông số vào.như vậy thì không đảm bảo chính xác dữ liệu
mình muốn tự động luôn.giống như là lấy tên của nhóm. mà mình không biết làm sao hết
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn Noname giúp mình giải quyết vấn đề trên với
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Tongue [Hỏi] Lệnh Hide/Unhide cột trong form Datasheet View bomnhauag 3 147 24-05-18, 12:23 PM
Bài mới nhất: domfootwear
  [Help] Tạo form tìm kiếm đơn giản trong access liaemars 2 102 23-05-18, 09:40 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  Hướng Dẫn Tạo form hóa đơn bán hàng Mỹ Hạnh 6 229 04-04-18, 09:29 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Tạo form tìm kiếm thông tin Mỹ Hạnh 2 152 29-03-18, 02:28 PM
Bài mới nhất: Mỹ Hạnh
  Lấy dữ liệu từ form khác Mỹ Hạnh 1 108 27-03-18, 04:21 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line