Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] Bảng dữ liệu tự nhiên mất record
#1
Tôi nhờ các bác xử lý dùm, tôi có 1 bảng dữ liệu, nhưng không hiểu sao sau khi dùng chương trình được khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần khi kiểm tra lại số record trong bảng thì thấy mất khoảng hơn 1 nửa số record trong bảng đó.
Liệu có phải do có virrut hay không. (Chắc chắn là không có thao tác xóa từ chương trình). Phần mềm của tôi có xử dụng 1 số module tham khảo trên diên đàn.

Thank You, các bác nhiều
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Nếu mất hết thì có thể đổ lỗi là do Access lỗi. Còn mất 1 nửa thì trừ khi có query nào đó xóa, chỉ còn có do có người vào thẳng table xóa thôi!
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Hiện tại mình cũng đang bị tình trạng gần giống với bạn. Dữ liệu bị mất 1 hoặc 2 dòng record.
Chương trình của mình viết đề scan hàng thành phẩm.Trong code mình có bẫy lổi.
Khi 1 thùng hàng có 12 sản phẩm(cùng mã hàng) được đóng đủ thì chương trình sẽ hiện thông báo là đã đóng đủ.(1 dòng record tương ứng với 1 sản phẩm).
Mình dùng đầu đọc barcode (giống như siêu thị scan mã vạch để tính tiền sản phẩm) để lưu dữ liệu mổi khi scan.
Khi scan cùng mã hàng thì scan tới sản phẩm thứ 3 hoặc sản phẩm thứ bất kì trong thùng thì kiểm tra lại dữ liệu thấy mất 1 dòng record(tương ứng 1 sp đã được scan rồi). Và cũng có khi là scan đủ số lượng sp. VD như: thùng A1 là 12sp/thùng. Sau khi scan tiếp tục thùng A2 thì sort dữ liệu thấy mất 1 hoặc 2 sp của thùng A1 đã scan đủ 12sp(mã hàng giống nhau). Giống như connguoi123, không có thao tác xóa dữ liệu từ chương trình.040
Chữ ký của Alias90 Xin chào, mình là Alias90, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 15-05 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(27-07-12, 06:56 PM)Noname Đã viết: Nếu mất hết thì có thể đổ lỗi là do Access lỗi. Còn mất 1 nửa thì trừ khi có query nào đó xóa, chỉ còn có do có người vào thẳng table xóa thôi!

Mình chắc chắn là kô có ai vào bảng xóa cả, thế mới là vấn đề chứ. Vì chương trình chưa có ai dùng, mình đang làm dở và theo dõi mà, nên đảm bảo kô ai vào bảng cả.

(07-08-12, 07:37 PM)connguoi123 Đã viết:
(27-07-12, 06:56 PM)Noname Đã viết: Nếu mất hết thì có thể đổ lỗi là do Access lỗi. Còn mất 1 nửa thì trừ khi có query nào đó xóa, chỉ còn có do có người vào thẳng table xóa thôi!

Mình chắc chắn là kô có ai vào bảng xóa cả, thế mới là vấn đề chứ. Vì chương trình chưa có ai dùng, mình đang làm dở và theo dõi mà, nên đảm bảo kô ai vào bảng cả.

NGoài ra, Bacs Noname có thể check giúp xem nội dung Funtion sau có gì kô ổn và liệu có liên quan đến lỗi mất dữ liệu này kô nhé ?

Option Compare Database

Option Explicit


Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
Private Declare Function StopMouseWheel Lib "MouseHook" (ByVal hwnd As Long, ByVal AccessThreadID As Long, Optional ByVal bNoSubformScroll As Boolean = False, Optional ByVal blIsGlobal As Boolean = False) As Boolean
Private Declare Function StartMouseWheel Lib "MouseHook" (ByVal hwnd As Long) As Boolean
Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
Private hLib As Long
Public Function MouseWheelON() As Boolean

MouseWheelON = StartMouseWheel(Application.hWndAccessApp)
If hLib <> 0 Then
hLib = FreeLibrary(hLib)
End If

End FunctionPublic Function MouseWheelOFF(Optional NoSubFormScroll As Boolean = False, Optional GlobalHook As Boolean = False) As Boolean

Dim S As String
Dim blRet As Boolean
Dim AccessThreadID As Long

On Error Resume Next
S = "Lçi, kh«ng t×m thÊy file" & CurrentDBDir() & "MouseHook.dll" & vbCrLf

hLib = LoadLibrary("MouseHook.dll")
If hLib = 0 Then
hLib = LoadLibrary(CurrentDBDir() & "MouseHook.dll")
If hLib = 0 Then
MsgBox S, vbCritical
MouseWheelOFF = False
Exit Function
End If
End If

AccessThreadID = GetCurrentThreadId()
MouseWheelOFF = StopMouseWheel(Application.hWndAccessApp, AccessThreadID, NoSubFormScroll, GlobalHook)

End FunctionFunction CurrentDBDir() As String

Dim strDBPath As String
Dim strDBFile As String
strDBPath = CurrentDb.Name
strDBFile = Dir(strDBPath)
CurrentDBDir = left$(strDBPath, Len(strDBPath) - Len(strDBFile))

End Function
Chữ ký của connguoi123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xin hỏi cách so sánh để nâng cấp dữ liệu ledangvan 16 559 05-05-18, 11:49 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  Lập chỉ mục (Index) trong Table - Tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu ongke0711 5 250 02-04-18, 11:56 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Lightbulb [Hỏi] Tạo màu , hình , link cho dữ liệu form toidjtjmtoi 5 408 06-03-18, 10:46 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  [Help] Hỏi về cách gộp bảng. longlv 3 259 01-03-18, 11:26 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Hướng Dẫn Cập nhật dữ liệu để sao lưu qua file access khác mrtoanbin 7 409 10-01-18, 08:46 AM
Bài mới nhất: cpucloi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line