Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
loi khi chay form thi macro bi loi
#11
(25-06-12, 10:10 AM)khanhduycsgt Đã viết: Code trong Frame9

Mã:
Private Sub Frame9_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
If Me.Frame9 = 1 Then 'Neu Frame9 chon radio button thu 1 thi khoa 2 textbox Tungay va Denngay
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
Else 'Nguoc lai thi mo khoa
Me.Tungay.Enabled = True
Me.Denngay.Enabled = True
End If
End Sub

Code trong form_load
Mã:
Private Sub Form_Load()
'Ngay khi mo form thi 2 textbox nay se bi khoa, vi mac dinh Frame9 chon la 1
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
End Sub

dạ e làm như hướng dãn của bác rồi ah nhưng mà sao nó lại báo lỗi bác ah, bác vô coi rồi hướng dẫn hoặc làm hộ e với ah, cái đó xảy ra ở form F_baocaonhap ah và đây là hình ảnh của báo lỗi ah
[Hình: m]
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
Đây là toàn bộ code form F_baocaonhap mà mình đã sửa:

Mã:
Option Compare Database
Dim chuoi As String
Dim chuoi2 As String
Dim i As Integer

Private Sub Command6_Click()
On Error GoTo Err_Command6_Click
    DoCmd.Close
    DoCmd.OpenForm "frmmain"
Exit_Command6_Click:
    Exit Sub
Err_Command6_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Command6_Click
End Sub
Private Sub Form_Timer()
Select Case i
Case 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & "   /"
Case 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & "   --"
Case Else
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & "   \"
End Select
i = i + 1
If i > Len(chuoi) Then
i = 1
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
chuoi = Me.Caption
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
End Sub

Private Sub Frame9_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
If Me.Frame9 = 1 Then
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
Else
Me.Tungay.Enabled = True
Me.Denngay.Enabled = True
End If
End Sub
Chữ ký của khanhduycsgt Chào Guest, có mánh nào hay thì chia sẻ cho mình biết với nhé! Và hãy thanks bằng cách bấm nút Thanks để tỏ rõ mình là người lịch sự nào! ^^
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
(25-06-12, 11:04 AM)khanhduycsgt Đã viết: Đây là toàn bộ code form F_baocaonhap mà mình đã sửa:

Mã:
Option Compare Database
Dim chuoi As String
Dim chuoi2 As String
Dim i As Integer

Private Sub Command6_Click()
On Error GoTo Err_Command6_Click
    DoCmd.Close
    DoCmd.OpenForm "frmmain"
Exit_Command6_Click:
    Exit Sub
Err_Command6_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Command6_Click
End Sub
Private Sub Form_Timer()
Select Case i
Case 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & "   /"
Case 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & "   --"
Case Else
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & "   \"
End Select
i = i + 1
If i > Len(chuoi) Then
i = 1
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
chuoi = Me.Caption
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
End Sub

Private Sub Frame9_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
If Me.Frame9 = 1 Then
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
Else
Me.Tungay.Enabled = True
Me.Denngay.Enabled = True
End If
End Sub

dạ e cung sửa code của cái form baocaonhap lại thế này rồi ah nhưng mà khi e nhấp vô chọn tungay...denngay rồi e điền ngày vào 2 cái textbox đó rồi bấm nút xem thì nó báo lỗi thế này ah, mong bác hướng dẫn hay làm hộ e vớiCry_smileCry_smileCry_smile
[Hình: m]

Option Compare Database
Dim chuoi As String
Dim chuoi2 As String
Dim i As Integer

Private Sub Command4_Click()
If Me.Frame9 = 1 Then
DoCmd.OpenReport "R_BaoCaoNhap1", acViewPreview
Else
DoCmd.OpenReport "R_BaoCaoNhap", acViewPreview
End If
End Sub

Private Sub Command5_Click()
If Me.Frame9 = 1 Then
DoCmd.OpenReport "R_BaoCaoNhap1", acViewNormal
Else
DoCmd.OpenReport "R_BaoCaoNhap", acViewNormal
End If
End Sub

Private Sub Command6_Click()
On Error GoTo Err_Command6_Click
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "frmmain"
Exit_Command6_Click:
Exit Sub
Err_Command6_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command6_Click
End Sub
Private Sub Form_Timer()
Select Case i
Case 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & " /"
Case 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & " --"
Case Else
Me.Label57.Caption = Left(chuoi, i) & " \"
End Select
i = i + 1
If i > Len(chuoi) Then
i = 1
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
chuoi = Me.Caption
End Sub
Private Sub Frame9_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
If Me.Frame9 = 1 Then
Me.Tungay.Enabled = False
Me.Denngay.Enabled = False
Else
Me.Tungay.Enabled = True
Me.Denngay.Enabled = True
End If
End Sub
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Help] Dòng chữ chạy trên form báo đến ngày sinh nhật tronghieu9792 1 55 20-10-16, 08:30 AM
Bài mới nhất: lamvankhanh
  [Help] Áp dụng query lọc dữ liệu nhập vào form amazonvn82 8 1,155 05-10-16, 02:11 PM
Bài mới nhất: amazonvn82
  Chỉ hiện form feeling 2 67 05-10-16, 01:15 PM
Bài mới nhất: jeck09nt
  Click đúp chuột hiện form và cập nhật dữ liệu theo số phiếu Ranju 1 84 05-10-16, 10:02 AM
Bài mới nhất: lmthu
  Thay đổi màu nền các dòng theo điều kiện trên form Continuous tranthanhan1962 9 1,551 27-09-16, 10:01 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)