Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
hep sửa lỗi về code và modules
#1
mấy anh ơi coi hộ e coi cái bài của e nó bị lỗi code cho nào nha
tình hình là khi e mở form "Frm_PXUAT" lên để e nhập hàng rồi khi chọn "Mã sản phẩm" xong rồi cái nó báo lỗi ah, mà cái bài của e là nó có code và modules luôn rồi, mấy anh vô coi rồi hướng dẫn hay sữa lỗi hộ e vơi, mà mấy anh vô coi thử coi code hay modules cuả e coi có sai ko, mà sẵn đây e nhờ anh a hướng dẫn hộ e luôn cái phần làm "Frm_PNHAP" luôn nha là e muốn khi mình chon "Mã sản phẩm" xong rồi thì nó sẽ tự động điền giá nhập của sản phẩm vào đơn giá luôn mà giá nhập của sản phẩm ở đây sẽ lấy từ "GN" của table "Hang". còn 1 điều nữa là mấy anh hướng dẫn e viết code "lấy số tồn kho của từng mặt hàng (khi xuất phải kiểm tra số lượng xuất không vượt quá số lượng tồn"
và kèm theo đây là hình ảnh lỗi đây
       
e cảm ơn nhiều
đây link bài của e đây ah
http://maxup.vn/tai-ve/jjthaiprturirkh/fafaf.mdb.html
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
mới upp lại đó anh e vô coi lai rồi dowload ve rồi xin hướng dẫn hộ e vơi, em mới up link download mới, tại link trước bị hỏng mà e ko biết, giờ thì ae vô download về xem rồi hướng dẫn cho e nha
cảm ơn ae nhiều nha
Cry_smileCry_smileCry_smileCry_smileCry_smileCry_smileCry_smile
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
1/ Chưa xem file nhưng đọc lỗi thông báo là access không tim thấy Ngay trong form Xuat. Bạn kiểm tra lại, có thể tên đã thay đổi
2/ Muốn tìm giá nhập, dùng Dlookup mà tìm = Dlookup("GN","tblHang","Mahang=cboHang")
3/ Muốn biết tồn của hàng trước khi xuất, lấy tổng nhập trừ tổng xuất là ra thui mà
Thân
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn cuongvan09
#4
(18-06-12, 10:38 AM)Xuân Thanh Đã viết: 1/ Chưa xem file nhưng đọc lỗi thông báo là access không tim thấy Ngay trong form Xuat. Bạn kiểm tra lại, có thể tên đã thay đổi
2/ Muốn tìm giá nhập, dùng Dlookup mà tìm = Dlookup("GN","tblHang","Mahang=cboHang")
3/ Muốn biết tồn của hàng trước khi xuất, lấy tổng nhập trừ tổng xuất là ra thui mà
Thân

cái đó thì phải làm thế nào xin anh hướng dẫn kĩ hơn cho e với, em làm tới đó rồi bị lỗi rồi nên ko biết sửa sao nữa, xin anh hướng dẫn cho e với
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Cái đó là cái nào? một hay cả ba? Hướng dẫn thế là tỷ mỉ rồi đây, bạn theo đó mà làm chắc chắn sẽ được
Nói thêm : Đừng lạm dụng hàm quá khi ta chưa thực sự hiểu về nó. Cứ query mà làm, chỉ khi nào query không thể làm được hảy sử dụng hàm
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(18-06-12, 10:58 AM)Xuân Thanh Đã viết: Cái đó là cái nào? một hay cả ba? Hướng dẫn thế là tỷ mỉ rồi đây, bạn theo đó mà làm chắc chắn sẽ được
Nói thêm : Đừng lạm dụng hàm quá khi ta chưa thực sự hiểu về nó. Cứ query mà làm, chỉ khi nào query không thể làm được hảy sử dụng hàm
Thân mến

dạ hết cả 3 cái luôn anh ơi, nếu anh hỗ trợ cho e được phần nào thì làm phần đó, còn phần còn lại thì e sự từ từ nhờ những anh khác hỗ trợ và chỉ cho e sửa, a giúp e với e cảm ơn anh nhiều
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Sửa cho cái frm_PXUAT, những cái khác tự xem và tự sửa

Mã PHP:
Private Sub Masp_AfterUpdate()
  
'Kiem tra mat hang da co trong phieu chua?
  If DCount("Masp", "Chitietpx", "Masp='" & Masp & _
            "' and Maphieuxuat='" & Maphieuxuat & "'") > 1 Then
    MsgBox "Mat hang nay da xuat, xin vui long xem lai"
    DoCmd.RunCommand acCmdUndo         '
Bo viec da chon
    
Exit Sub
  End 
If
  
DonGia TimGBan(Forms!Frm_PXUAT!NgayxuatMasp)
  
Soluongxuat 0
  Me
.Soluongxuat.SetFocus
  Me
.Refresh
End Sub


Private Sub Soluongxuat_AfterUpdate()
  
Dim rs As Recordset
  Dim qr 
As QueryDef
  Set qr 
CurrentDb.QueryDefs("qryTonHang")
  
qr.Parameters("Ma") = Me.Masp
  Set rs 
qr.OpenRecordset
  Ton 
rs!TonCuoi
  
If Ton 0 Then
    MsgBox 
"Hang trong kho da het"
    
Exit Sub
  
ElseIf Soluongxuat Ton Then
    MsgBox 
"Hang ton kho chi con " Ton
    Soluongxuat 
Ton
    SendKeys 
"+{Tab}"
  
Else
    
Me.Refresh
    Me
.Recalc
    Forms
!Frm_PXUAT!SOTIEN Me.TCong
  End 
If
End Sub 

Sửa cái qryTonHang lại thế này
Mã PHP:
SELECT Hang.MaspHang.TenSPHang.Soluong AS TonDauSum(IIf([Soluongnhap]>0,[Soluongnhap],0)) AS NhapSum(IIf([Soluongxuat]>0,[Soluongxuat],0)) AS Xuat, [TonDau]+[Nhap]-[Xuat] AS TonCuoi
FROM 
(Hang LEFT JOIN qryNhap ON Hang.Masp qryNhap.MaspLEFT JOIN qryXuat ON Hang.Masp qryXuat.Masp
GROUP BY Hang
.MaspHang.TenSPHang.Soluong
HAVING 
(((Hang.Masp)=[Ma])); 

Như vậy là giải quyết xong luôn cả câu 3 rồi nhé. Hang nhập cũng lam như hàng xuất. Lấy được giá xuất thì cũng lấy được giá nhập chứ
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn cuongvan09 , haquocquan , Noname
#8
(18-06-12, 12:14 PM)Xuân Thanh Đã viết: Sửa cho cái frm_PXUAT, những cái khác tự xem và tự sửa

Mã PHP:
Private Sub Masp_AfterUpdate()
  
'Kiem tra mat hang da co trong phieu chua?
  If DCount("Masp", "Chitietpx", "Masp='" & Masp & _
            "' and Maphieuxuat='" & Maphieuxuat & "'") > 1 Then
    MsgBox "Mat hang nay da xuat, xin vui long xem lai"
    DoCmd.RunCommand acCmdUndo         '
Bo viec da chon
    
Exit Sub
  End 
If
  
DonGia TimGBan(Forms!Frm_PXUAT!NgayxuatMasp)
  
Soluongxuat 0
  Me
.Soluongxuat.SetFocus
  Me
.Refresh
End SubPrivate Sub Soluongxuat_AfterUpdate()
  
Dim rs As Recordset
  Dim qr 
As QueryDef
  Set qr 
CurrentDb.QueryDefs("qryTonHang")
  
qr.Parameters("Ma") = Me.Masp
  Set rs 
qr.OpenRecordset
  Ton 
rs!TonCuoi
  
If Ton 0 Then
    MsgBox 
"Hang trong kho da het"
    
Exit Sub
  
ElseIf Soluongxuat Ton Then
    MsgBox 
"Hang ton kho chi con " Ton
    Soluongxuat 
Ton
    SendKeys 
"+{Tab}"
  
Else
    
Me.Refresh
    Me
.Recalc
    Forms
!Frm_PXUAT!SOTIEN Me.TCong
  End 
If
End Sub 

Sửa cái qryTonHang lại thế này
Mã PHP:
SELECT Hang.MaspHang.TenSPHang.Soluong AS TonDauSum(IIf([Soluongnhap]>0,[Soluongnhap],0)) AS NhapSum(IIf([Soluongxuat]>0,[Soluongxuat],0)) AS Xuat, [TonDau]+[Nhap]-[Xuat] AS TonCuoi
FROM 
(Hang LEFT JOIN qryNhap ON Hang.Masp qryNhap.MaspLEFT JOIN qryXuat ON Hang.Masp qryXuat.Masp
GROUP BY Hang
.MaspHang.TenSPHang.Soluong
HAVING 
(((Hang.Masp)=[Ma])); 

Như vậy là giải quyết xong luôn cả câu 3 rồi nhé. Hang nhập cũng lam như hàng xuất. Lấy được giá xuất thì cũng lấy được giá nhập chứ
em cám ơn anh nhiều nha
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(18-06-12, 02:14 PM)cuongvan09 Đã viết:
(18-06-12, 12:14 PM)Xuân Thanh Đã viết: Sửa cho cái frm_PXUAT, những cái khác tự xem và tự sửa

Mã PHP:
Private Sub Masp_AfterUpdate()
  
'Kiem tra mat hang da co trong phieu chua?
  If DCount("Masp", "Chitietpx", "Masp='" & Masp & _
            "' and Maphieuxuat='" & Maphieuxuat & "'") > 1 Then
    MsgBox "Mat hang nay da xuat, xin vui long xem lai"
    DoCmd.RunCommand acCmdUndo         '
Bo viec da chon
    
Exit Sub
  End 
If
  
DonGia TimGBan(Forms!Frm_PXUAT!NgayxuatMasp)
  
Soluongxuat 0
  Me
.Soluongxuat.SetFocus
  Me
.Refresh
End Sub
em cám ơn anh nhiều nha


Private Sub Soluongxuat_AfterUpdate()
  
Dim rs As Recordset
  Dim qr 
As QueryDef
  Set qr 
CurrentDb.QueryDefs("qryTonHang")
  
qr.Parameters("Ma") = Me.Masp
  Set rs 
qr.OpenRecordset
  Ton 
rs!TonCuoi
  
If Ton 0 Then
    MsgBox 
"Hang trong kho da het"
    
Exit Sub
  
ElseIf Soluongxuat Ton Then
    MsgBox 
"Hang ton kho chi con " Ton
    Soluongxuat 
Ton
    SendKeys 
"+{Tab}"
  
Else
    
Me.Refresh
    Me
.Recalc
    Forms
!Frm_PXUAT!SOTIEN Me.TCong
  End 
If
End Sub 

Sửa cái qryTonHang lại thế này
Mã PHP:
SELECT Hang.MaspHang.TenSPHang.Soluong AS TonDauSum(IIf([Soluongnhap]>0,[Soluongnhap],0)) AS NhapSum(IIf([Soluongxuat]>0,[Soluongxuat],0)) AS Xuat, [TonDau]+[Nhap]-[Xuat] AS TonCuoi
FROM 
(Hang LEFT JOIN qryNhap ON Hang.Masp qryNhap.MaspLEFT JOIN qryXuat ON Hang.Masp qryXuat.Masp
GROUP BY Hang
.MaspHang.TenSPHang.Soluong
HAVING 
(((Hang.Masp)=[Ma])); 

Như vậy là giải quyết xong luôn cả câu 3 rồi nhé. Hang nhập cũng lam như hàng xuất. Lấy được giá xuất thì cũng lấy được giá nhập chứ
uh mà anh ơi cho e hỏi thêm 1 cái nữa là tại sao khi e cập nhật giá bán mới vào form giaban rồi lưu lại mà sao khi e xuất hàng thì nó vẫn lấy là giá bán cữ chứ nó ko lấy giá bán mới đc vậy a,rồi giờ thì mình phải làm sao đây a,sắn đây a hướng dẫn e làm cái form nhập hàng luôn đi a, e làm hoài ma ko dc a oi, cái form nhập hàng là nó phải lấy giá nhập trong table hang để điền giá nhập vào đơn giá luôn, a giúp e với
Cry_smileCry_smileCry_smileCry_smileCry_smileCry_smile
Chữ ký của cuongvan09 Xin chào, mình là cuongvan09, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Unicode trên cửa sổ viết code VBA (IDE) lehongduc 0 330 10-12-17, 09:49 AM
Bài mới nhất: lehongduc
  Hướng Dẫn Thêm nút lăn chuột giao diện viết code VBA maidinhdan 0 238 27-11-17, 05:03 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Lỗi] Code để bảo vệ văn bản trừ các đoạn formfield vuthaiha90 10 1,061 14-11-17, 05:31 PM
Bài mới nhất: vuthaiha90
  Làm sao chạy được code cả trong access 32 bit và access 64 bit haquocquan 1 449 12-09-17, 11:15 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Hướng Dẫn [Video] Hướng dẫn sử dụng Class Modules maidinhdan 2 710 20-03-17, 12:24 AM
Bài mới nhất: bvchauthanh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line