Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Hỏi thêm về lệnh xóa record
#1
Mình có tạo lệnh xóa 1 record như bên dưới nhưng ko chạy

Private Sub cmdDelete_Click()
On Error GoTo Err_cmdDelete_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_cmdDelete_Click:
Exit Sub

Err_Delete_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdDelete_Click

End Sub

Nó báo lỗi:
Complie eror: Label not defined

Xin các bạn tư vấn

Đã thử 1 lệnh khác

Make a Module like:
Code:

Function DeleteARecord
If MsgBox ("Do you wish to delete this record?", vbYesNo, "Delete Confirmation") = vbYes Then
If MsgBox ("Are you SURE you want to delete this record?" & vbCrLf & _
"This will permanently delete the record.", vbYesNo, "2nd Delete Confirmation") = vbYes Then
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
End If
End If
End Function

Then in the On Click Event for the button in the form:

Code:

Private Sub DeleteButton_Click()
DeleteARecord
End Sub


Nó lại báo lỗi đoạn DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord sad
Chữ ký của uronbeo Xin chào, mình là uronbeo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 02-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Up file lên xem sao
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cần gì up file

Thiếu thư viện rồi

Tự hỏi tự trả lời

[Hình: ScreenHunter_01Jun082054.jpg]
Chữ ký của uronbeo Xin chào, mình là uronbeo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 02-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Nếu muốn xóa Record có điều kiện thì nên dùng biến Recordset và dùng thuộc tính rst.delete rất hay
Chữ ký của thanhliem0906 Xin chào, mình là thanhliem0906, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-01 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] You cannot add or change a record because a related record is required in table? pvhung76 1 39 , 12:12 AM
Bài mới nhất: ongke0711
Tongue [Hỏi] Lệnh Hide/Unhide cột trong form Datasheet View bomnhauag 4 238 04-06-18, 04:48 PM
Bài mới nhất: bomnhauag
  [Hỏi] Dùng hàm sum dữ liệu tự thêm giá tri 0.000000001 mrsiro 3 134 27-04-18, 02:01 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Sub Form tự động điền các record haidc 9 820 05-02-18, 04:36 PM
Bài mới nhất: haidc
  [S.O.S] Điều khiển hiển thị record trên form qua mạng LAN tranthanhan1962 16 1,119 21-01-18, 05:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line