Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Hỏi thêm về lệnh xóa record
#1
Mình có tạo lệnh xóa 1 record như bên dưới nhưng ko chạy

Private Sub cmdDelete_Click()
On Error GoTo Err_cmdDelete_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_cmdDelete_Click:
Exit Sub

Err_Delete_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdDelete_Click

End Sub

Nó báo lỗi:
Complie eror: Label not defined

Xin các bạn tư vấn

Đã thử 1 lệnh khác

Make a Module like:
Code:

Function DeleteARecord
If MsgBox ("Do you wish to delete this record?", vbYesNo, "Delete Confirmation") = vbYes Then
If MsgBox ("Are you SURE you want to delete this record?" & vbCrLf & _
"This will permanently delete the record.", vbYesNo, "2nd Delete Confirmation") = vbYes Then
DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
End If
End If
End Function

Then in the On Click Event for the button in the form:

Code:

Private Sub DeleteButton_Click()
DeleteARecord
End Sub


Nó lại báo lỗi đoạn DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord sad
Chữ ký của uronbeo Xin chào, mình là uronbeo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 02-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Up file lên xem sao
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cần gì up file

Thiếu thư viện rồi

Tự hỏi tự trả lời

[Hình: ScreenHunter_01Jun082054.jpg]
Chữ ký của uronbeo Xin chào, mình là uronbeo, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 02-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Nếu muốn xóa Record có điều kiện thì nên dùng biến Recordset và dùng thuộc tính rst.delete rất hay
Chữ ký của thanhliem0906 Xin chào, mình là thanhliem0906, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-01 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] chuyển record từ 1 table sang table khác Godspear 4 96 17-03-17, 01:24 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Nút Thêm dữ liệu trên form vulhu06 3 923 16-01-17, 10:33 AM
Bài mới nhất: Lê Văn Giáp
  [Hỏi] Cách thêm dữ liệu vào form Main_Sub NganNguyen 1 148 06-12-16, 02:23 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Lưu Record honglv157 6 247 15-07-16, 10:56 AM
Bài mới nhất: honglv157
  [Hỏi] Cách hiện các record trong combo box theo điều kiện toancvp 5 398 02-07-16, 12:21 AM
Bài mới nhất: toancvp

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ