Đánh giá chủ đề:
  • 6 Votes - 2.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Set Security Low cho Access
#11
(24-06-15, 12:58 AM)standapro Đã viết:
Mã:
Sub setReg()
' site: http://thuthuataccess.co.cc
' Write by Noname
' Vui long dung remove thong tin site va tac gia neu ban dung hoac share lai code nay
Dim F As String
F = "regedit.exe /s " & CurrentProject.Path
CurrVerAccess = Application.Version
Select Case Application.Version
Case "11.0"
     F = F & "\ser2k3.reg"
     Call Shell(F)
     MsgBox "Set successfull " & F & ". Quit and reOpen to Effect"
     DoCmd.Quit
Case Else
     MsgBox "Phien ban hien tai chung toi chua co file reg"
End Select
End Sub
cái này đâu thực hiện được reg đâu bạn, bạn xem lại đi bạn
Tặng Cho Bạn Code Sau... Code này Mình viết trên Form VB6 sử dụng cho Excel bạn Copy về sửa lại key Registry  và dòng Này của Access    App.Path &  Là OK
Chúc Thành Công
Access 2003 Mình ko sử dụng nên ko biết key Registry Của nó
Mã PHP:
Public Sub Enable_Macros()
    Dim MyReg As StringMybat As String
    MyReg 
App.Path "\Register.reg"
    Mybat App.Path "\temp.bat"
    Open MyReg For Output As 1
    
Print #1, "REGEDIT4" & vbNewLine & _
    "[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & CreateObject("Excel.Application").Version & _
    "
\Excel\Security]" & vbNewLine & """AccessVBOM""" & "=dword:00000001"
    Print #1, "
REGEDIT4" & vbNewLine & _
    "
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & CreateObject("Excel.Application").Version & _
    "
\Excel\Security]" & vbNewLine & """VBAWarnings""" & "=dword:00000002" ''chi can thay doi "=dword:00000002" so 2 thanh so 1 la ok
    Close #1
    Open Mybat For Output As 2
    Print #2, "
regedit /s Register.reg" & vbNewLine & _
    "
Del Register.Reg" & vbNewLine & "Del temp.bat"
    Close #2
    Shell Mybat, vbHide
End Sub 
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , maidinhdan


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tắt Security warning của Access Noname 3 6,150 24-09-17, 12:58 PM
Bài mới nhất: lehongduc
Lightbulb [Hỏi] Ghi lại mọi thay đổi diễn ra trong access toidjtjmtoi 2 425 19-09-17, 11:06 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  [Thủ Thuật] Demo Dọn rác 1 tháng 1 lần (Mọi phiên bản Access) maidinhdan 15 4,981 31-03-17, 12:20 AM
Bài mới nhất: kieu manh
  nén file Access bằng VBA Noname 17 8,502 30-03-17, 05:51 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Ngăn chặn không cho Access tự động lưu record Xuân Thanh 17 8,317 22-03-17, 01:12 PM
Bài mới nhất: trangdv.pchg

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line