Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
code reset mặc định ngày tháng năm
#1
Em thấy có code chỉnh mặc định ngày tháng năm dd/mm/yy trong diễn đàn vậy mấy anh có code reset lại ngày tháng năm không cho em xin với
Chữ ký của hadangpr Hỡi thế gian ngu là gì mà không ai chịu nhận! gforum
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(19-02-12, 05:27 PM)hadangpr Đã viết: Em thấy có code chỉnh mặc định ngày tháng năm dd/mm/yy trong diễn đàn vậy mấy anh có code reset lại ngày tháng năm không cho em xin với

Ý của bạn có phải là khi mình nhập 1 phiếu xong và tạo bảng ghi mới thì cái ngày tháng mình vừa nhập đó nó sẽ giữ lại cho phiếu tiếp theo không.
VD: bắt đầu nhập Số phiếu 1, ngày 01/01/2012 => xong, lưu lại.
tiếp theo ta nhập Số phiếu 2, ngày 01/01/2012 => ngày này nó sẽ tự động gửi lại , khỏi phải nhập lại mắt công....
có phải vậy không bạn?
Chữ ký của muaphonui_2010 "Cần cù bù thông minh"
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(20-02-12, 10:20 AM)muaphonui_2010 Đã viết:
(19-02-12, 05:27 PM)hadangpr Đã viết: Em thấy có code chỉnh mặc định ngày tháng năm dd/mm/yy trong diễn đàn vậy mấy anh có code reset lại ngày tháng năm không cho em xin với

Ý của bạn có phải là khi mình nhập 1 phiếu xong và tạo bảng ghi mới thì cái ngày tháng mình vừa nhập đó nó sẽ giữ lại cho phiếu tiếp theo không.
VD: bắt đầu nhập Số phiếu 1, ngày 01/01/2012 => xong, lưu lại.
tiếp theo ta nhập Số phiếu 2, ngày 01/01/2012 => ngày này nó sẽ tự động gửi lại , khỏi phải nhập lại mắt công....
có phải vậy không bạn?

Ý em là khi mình mở chương tình lên thì nó chỉnh mặc định của máy tính trong Regional and Languge là dd/MM/yyyy và khi thoát thì tự động đưa về trạng thái củ ví dụ như MM/dd/yyyy.
Chữ ký của hadangpr Hỡi thế gian ngu là gì mà không ai chịu nhận! gforum
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Mình mới vọc ra cái này thấy cũng được mong mấy anh đóng góp ý kiến cho nó hay thêm.
http://www.mediafire.com/?u8kk1ha4yfpo8e8
Chữ ký của hadangpr Hỡi thế gian ngu là gì mà không ai chịu nhận! gforum
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#5
Trong Default value Bạn đặt hàm date()
Chúc các Bạn luôn vui có gì khó nhớ gửi cho mình nhé đừng ngại.

"Không làm được thì Mình hỏi người khác chỉ cho Bạn"
Chữ ký của gialilama Xin chào, mình là gialilama, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-02 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
theo mình biết thì cái đó bạn có thể ngầm định kiểu date của bạn ở trường cần format kiểu :dd/mm/yyyy là được mà.bạn không cần phải quan tâm quá vào trong cái region lang... đâu. bạn thử làm xem sao nhé
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Set mặc định định dạng ngày cho Windows. Code nè, tham khảo nhé:
Mã:
Option Compare Database
Option Explicit

Public Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F
Public Const WM_SETTINGCHANGE = &H1A
'same as the old WM_WININICHANGE
Public Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&

Public Declare Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias _
"SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As _
Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
Public Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias _
"PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" _
() As Long
Public Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias _
"GetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal _
lpLCData As String, ByVal cchData As Long) As Long

Sub SetSysDate()
Dim lLocal As Long
Dim Length As Long
Dim dwLCID As Long
Dim Buf As String * 1024

On Error GoTo SetSysDate_Error
lLocal = GetSystemDefaultLCID()
Length = GetLocaleInfo(lLocal, LOCALE_SSHORTDATE, Buf, Len(Buf))
If Not Left(Buf, Length - 1) = "dd/MM/yy" Then
dwLCID = GetSystemDefaultLCID()
If SetLocaleInfo(dwLCID, LOCALE_SSHORTDATE, "dd/MM/yy") = False Then
MsgBox "Khong doi duoc dinh dang ngay he thong.", 64, "Thong bao"
Exit Sub
End If
PostMessage HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0, 0

End If


Exit Sub

SetSysDate_Error:
MsgBox "Unexpected Error No. " & Err.Number & _
" in procedure SetSysDate of Form Main. " _
& vbCrLf & vbCrLf & Err.Description, 64, "Dish Care Centre"
End Sub
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Thường máy tính em thấy có 2 dạng dd/MM/yyyy hoặc MM/dd/yyyy mà cái code ấy nó chỉ có định dạng theo kiểu ngày tháng năm chứ đâu có trả lại 1 trong kiểu định dạng trước đó đâu anh, hay là em chưa hiểu hết mong anh giúp đỡ. nếu mở form thì chạy dd/MM/yyyy còn khi tắt thì là MM/dd/yyyy. hoặc khi tắt trả về trạng thái mặc định trước khi thay đổi dd/MM/yyyy.
Chữ ký của hadangpr Hỡi thế gian ngu là gì mà không ai chịu nhận! gforum
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#9
Chào bạn!
Theo mình nghĩ thì không nên đụng vào việc định dạng ngày tháng năm trong máy, vì nếu chương trình của bạn viết theo 1 định dạng ví dụ như dd/MM/yyyy và set lại định dạng cho máy tính thì đồng ý là chương trình của bạn sẽ chạy được. Nhưng bạn có nghĩ là đâu phải chỉ có chương trình của bạn là chạy trên máy đó! nó có thể làm cho các chương trình khác chạy sai khi nó hiểu định dạng là MM/dd/yyyy.
Tốt hơn hết bạn nên nghiên cứu cách nào xử lý mà không cần định dạng lại ngày tháng năm trong máy tính bằng cách sử dụng tốt các hàm xử lý ngày tháng.
Đây là cách nghĩ của mình! Nếu sai xót mong mọi người bỏ qua!
Chữ ký của huylam Xin chào, mình là huylam, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-02 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Unicode trên cửa sổ viết code VBA (IDE) lehongduc 0 263 10-12-17, 09:49 AM
Bài mới nhất: lehongduc
  Hướng Dẫn Thêm nút lăn chuột giao diện viết code VBA maidinhdan 0 200 27-11-17, 05:03 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Thiết lập tự động Windows Regional ngày/tháng, định dạng tiền, số ongke0711 1 291 16-11-17, 02:42 PM
Bài mới nhất: vuthaiha90
  [Hỏi] Định dạng dd/mm/yyyy và 123.456.789,00 trong vba vuthaiha90 2 285 15-11-17, 12:17 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Lỗi] Code để bảo vệ văn bản trừ các đoạn formfield vuthaiha90 10 866 14-11-17, 05:31 PM
Bài mới nhất: vuthaiha90

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line