Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Append vào cơ sở dữ liệu
#1
Chào mọi người!!

Mình có vấn đề là: Mình muốn thêm Record vào CSDL bằng VBA (Cái này mình làm được rùi).
Nhưng mà mình muốn thêm Record lấy ngày hiện hành làm tên Record và cộng thêm vào cột số lượng.
Ví dụ: Thêm Record ngay vào CSDL theo ngày hiện hành là ngay13/02/12 và cộng
thêm vào cột SL theo dạng [ngay13/02/12]+[SL] đến đây mình bí hu hu, mong các bạn giúp giùm vì
mình rất cần,Thank trước nhá. Link CSDL của mình nè:

http://www.mediafire.com/download.php?ne03n3k0130eftl

Trân trọng.
Chữ ký của tui123 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(13-02-12, 10:22 AM)tui123 Đã viết: Chào mọi người!!

Mình có vấn đề là: Mình muốn thêm Record vào CSDL bằng VBA (Cái này mình làm được rùi).
Nhưng mà mình muốn thêm Record lấy ngày hiện hành làm tên Record và cộng thêm vào cột số lượng.
Ví dụ: Thêm Record ngay vào CSDL theo ngày hiện hành là ngay13/02/12 và cộng
thêm vào cột SL theo dạng [ngay13/02/12]+[SL] đến đây mình bí hu hu, mong các bạn giúp giùm vì
mình rất cần,Thank trước nhá. Link CSDL của mình nè:

http://www.mediafire.com/download.php?ne03n3k0130eftl

Trân trọng.

Chép hàm tạo cột vào module:

Mã PHP:
Function CreateField_
      ByVal strTableName 
As String_
      ByVal strFieldName 
As String_
      
As Boolean

   
'References: Microsoft Access 11.0 Object Library, Microsoft DAO 3.6 Object Library
   '
Set references by Clicking Tools and Then References in the Code View window
   
'Creates a Text field, other data types listed
   '
   ' strTableName : Name of table in which to create the field
   '
   ' strFieldName : Name of the new field to add to table
   ' 
Returns True on successfalse otherwise
   
'
   '
USAGECreateField "TABLENAME""FIELDNAME"

   
On Error GoTo errhandler

   Dim Db 
As DAO.Database
   Dim fld 
As DAO.Field
   Dim tdf 
As DAO.TableDef

   Set Db 
Application.CurrentDb
   Set tdf 
Db.TableDefs(strTableName)

   
' First create a field with data type = Text
   Set fld = tdf.CreateField(strFieldName, dbText)

   '
A few Alternate datatypes: for DAO NoteThe listed Complex data types require
         
' Access 2007 or higher
   '
Long dbLong or dbComplexLong
   
'Single = dbSingle or dbComplexSingle
   '
Double dbDouble or dbComplexDouble
   
'Integer = dbInteger
   '
Decimal dbDecimal or dbComplexDecimal
   
'Text = dbText or dbComplexText
   '
Memo dbMemo
   
'Currency = dbCurrency
   '
Yes/No dbBoolean
   
'Date = dbDate

   ' 
Appending the field
   With tdf
.Fields
      
.Append fld
      
.Refresh
   End With
   CreateField 
True

ExitHere
:
   
Set fld Nothing
   Set tdf 
Nothing
   Set Db 
Nothing

   MsgBox 
"Create Field Complete"
   
Exit Function

errhandler:
   
CreateField False

   With Err
      MsgBox 
"Error " & .Number vbCrLf & .Description_
            vbOKOnly 
Or vbCritical"CreateField"
   
End With

   Resume ExitHere

End 
Function 
Chép code sau vào cái nút "lam" trong form KH của bạn.

Mã PHP:
Private Sub Command0_Click()
'Dim MyWS As Workspace, MyDB As Database, MyFD As Field, MyTD As TableDef
'
Set MyWS DBEngine.Workspaces(0)
'Set MyDB = MyWS.OpenDatabase("C:\Tam.mdb")
'
Set MyTD MyDB![KH]
'Set MyFD = MyTD.CreateField("Ngay")
'
MyFD.Type dbLong
'MyTD.Fields.Append MyFD

CreateField "KH", "NGAY"
With DoCmd
    .SetWarnings (False)
    .RunSQL "UPDATE KH SET KH.NGAY = Format(Now(),'
DD-MM-YYYY ')& KH.[sl];"
    .SetWarnings (True)
End With
    
End Sub 

Sau đó chạy thử, rồi mở Table KH của bạn ra xem kết quả nhé.
Thân mến.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , nhunguyet0103 , jason


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xuất dữ liệu từ Access ra Excel theo điều kiện Minh Tiên 13 588 25-05-18, 07:06 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox pherotao 1 229 12-01-18, 09:10 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] AddNew và Edit dữ liệu trên UnboundForm Access pherotao 12 1,103 03-01-18, 10:16 AM
Bài mới nhất: pherotao
  [Hỏi] Bẫy lỗi Unbound Form (Nhập liệu) pherotao 2 291 13-12-17, 09:40 AM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  [Hỏi] Dữ liệu trong mainForm và subForm pherotao 32 2,010 02-12-17, 03:00 PM
Bài mới nhất: pherotao

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line