Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giúp bài trắc nghiệm tin B
#1
Em có 1 số câu hỏi trắc nghiệm về Access. Mọi người giải giúp em nhé:
1. Muốn đổi tên sản phẩm của bảng SANPHAM thành chữ in hoa, câu lệnh nào được viết:
a.Lcase([tensp]) b.Lcase(tensp) c. a,b đều đúng d. a,b đều sai

2. Loại Query nào sau đây không thể tạo được bằng công cụ trực quan của Access?
a.Make table query b.Delete query c.Append query d.Union query

3. Để bắt buộc người sử dụng nhập dữ liệu vào cột MANV phải đủ 5 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu là "NV", 3 ký tự sau là số, ví dụ: NV001, NV234... ta phải đặt thuộc tính Validation Rule như thế nào?
a. Like "NV*" b.Like "NV#" c.Like "NV?" d.Cả 3 câu đều sai

4. Trong 1 table, nếu không có field nào chứa thông tin duy nhất, ta có thể:
a.Chọn nhiều hơn 1 field để tạo khóa chính b.Tạo thêm 1 field kiểu Autonumber làm khóa chính
c.Để Access tạo thêm 1 field làm khóa chính d.Các câu trên đều đúng

5. Chọn phát biểu đúng:
a.Query có thể chứa dữ liệu b. Xóa bỏ một Query nghĩa là xóa bỏ dữ liệu
c.Một table có thể chỉ có một Field d. Cả 3 câu trên đều sai

6. Giả sử có Table NhanVien gồm các field: Manv, Madv, Hoten, Mucluong. THống kê mức lương cao nhất của từng đơn vị, các hàm cần dùng:
a.Groupby,sum b.Groupby,max c.Groupby,min d.Groupby, avg

7. Khi tạo truy vấn, kiểu kết nối dữ liệu Left Join sẽ cho phép dữ liệu hiển thị như thế nào giữa hai bảng một-nhiều?
a.Khi thực hiện truy vấn chỉ có dữ liệu tồn tại trong cả hai bảng được thể hiện
b.Khi thực hiện truy vấn ưu tiên dữ liệu bên bảng 1 được thể hiện
c.Khi thực hiện truy vấn ưu tiên dữ liệu bên bảng nhiều được thể hiện
d.3 câu trên đều đúng

8. Loại query nào sau đây khi chạy có thể làm tăng số lượng bảng trong CSDL?
a.Crosstab query b.Append query c.Delete query d.cả 3 câu trên đều đúng

9. Để liệt kê danh sách các nhân viên chưa từng tham gia lập hóa đơn, câu lệnh SQL nào được viết?
a.SELECT *FROM Nhanvien WHERE Manv Not in (SELECT Manv FROM Hoadon);
b.SELECT Nhanvien.* FROM Nhanvien LEFT JOIN Hoadon ON nhanvien.Manv=Hoadon.Manv WHERE ((Hoadon.Manv) is null);
c.Cả 2 câu trên đều đúng
d.Cả 2 câu trên đều sai
Chữ ký của lala_86 Xin chào, mình là lala_86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Câu trả lời của mình là:
1: D
2: D
3: A
4: D
5: D
6: B
7: A
8: B
9: A
có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đó là suy nghĩ và cách hiểu của mình!
Chữ ký của takatori Xin chào, mình là takatori, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 11-03 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn lala_86
#3
(11-03-12, 11:58 PM)takatori Đã viết: Câu trả lời của mình là:
1: D
2: D
3: A
4: D
5: D
6: B
7: A
8: B
9: A
có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đó là suy nghĩ và cách hiểu của mình!

Cám ơn bạn nhé. Định vào cám ơn lâu rùi mà mình đăng nhập hok đc. Hix
Chữ ký của lala_86 Xin chào, mình là lala_86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-10 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giúp tính tồn kho theo ngày ledangvan 12 518 16-03-17, 03:35 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] Xin giúp đỡ về sử dụng hàm Dlookup với nhiều điều kiện dangh5 1 180 30-11-16, 10:44 PM
Bài mới nhất: dangh5
Question [Help] Cần giúp đỡ tạo query lấy giá trị của dòng liền trước để tính giá trị trung bình luonguct 4 132 23-11-16, 12:33 AM
Bài mới nhất: luonguct
  [Help] Giúp mình tính ngày trên textbox zinzin8x 20 788 29-06-16, 03:42 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] Nhờ anh, chị chỉ giúp query tự cộng số ngày, ngày đến sau khi nhập số tháng tronghieu9792 4 328 05-05-16, 05:42 PM
Bài mới nhất: tronghieu9792

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ