Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thêm record cho bảng sử dụng lớp ado
#1
Tôi có đoạn mã dưới đây dùng để thêm các trường (field) HO_HC( số hộ chiếu), Ho_Ten(họ tên), NGAY_SINH (ngày sinh), GIOI_TINH(giới tính), VIET_KIEU(việt kiều), TEN_QGIA_V (tên quốc gia) vào bảng T_Danhsachkhach dùng ADO. Mời các bạn tham khảo:
----------------------------------------
Private Sub CmdAdd_Click()
On Error Resume Next
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
Dim SO_HC As String, Ho_Ten As String, NGAY_SINH As Date, GIOI_TINH As String, VIET_KIEU As String, TEN_QGIA_V As String

SO_HC = InputBox ("Nhap so ho chieu")
Ho_Ten = InputBox ("Nhap ho ten")
NGAY_SINH = InputBox ("Nhap ngay sinh")
GIOI_TINH = InputBox ("Nhap gioi tinh")
VIET_KIEU = InputBox ("Co phai Viet kieu?")
TEN_QGIA_V = InputBox ("Nhap quoc tich")

With rst
Set .ActiveConnection = CurrentProject.Connection
.Source = "select * from T_Danhsachdoituong"
.CursorLocation = adUseServer
rst.LockType = adLockOptimistic
.CursorType = adOpenKeyset
.Open
.AddNew
.Fields("SO_HC") = SO_HC
.Fields("Ho_Ten") = Ho_Ten
.Fields("NGAY_SINH") = NGAY_SINH
.Fields("VIET_KIEU") = VIET_KIEU
.Fields("TEN_QGIA_V") = TEN_QGIA_V
.Update
.Requery
Me.Refresh
End With
rst.Close
Set rst = Nothing
Exit Sub
End Sub
------------------------------------------------------------
Xin hỏi cách bổ sung thêm điều kiện khi nhập vào số hộ chiếu (SO_HC) chương trình sẽ kiểm tra:
1/ Trường hợp 1: Nếu tồn tại số hộ chiếu trong bảng T_Danhsachkhach thì không cho nhập các trường còn lại.
2/ Trường hợp 2: Nếu chưa tồn tại thì tiếp tục nhập.
Mong được các bạn chia sẽ kinh nghiệm.

Trân trọng./.
Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Thì bạn vào Table T_Danhsachkhach chỉnh trường SO_HC thành khóa chính là ok.

Mình có thắc mắc cái đoạn .Source = "select * from T_Danhsachdoituong"
Bạn nhập vào bảng T_Danhsachkhach hay là T_Danhsachdoituong
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , haquocquan
#3
(23-11-11, 01:50 PM)domfootwear Đã viết: Thì bạn vào Table T_Danhsachkhach chỉnh trường SO_HC thành khóa chính là ok.

Mình có thắc mắc cái đoạn .Source = "select * from T_Danhsachdoituong"
Bạn nhập vào bảng T_Danhsachkhach hay là T_Danhsachdoituong

Oh, xin lỗi mọi người!
Chính xác là: .Source = "select * from T_Danhsachkhach"
Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(23-11-11, 01:50 PM)domfootwear Đã viết: Thì bạn vào Table T_Danhsachkhach chỉnh trường SO_HC thành khóa chính là ok.

Mình có thắc mắc cái đoạn .Source = "select * from T_Danhsachdoituong"
Bạn nhập vào bảng T_Danhsachkhach hay là T_Danhsachdoituong

Xin lỗi domfootwear và mọi người, chính xác là: .Source = "select * from T_Danhsachkhach
Chữ ký của dannynguyen1980 Xin chào, mình là dannynguyen1980, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 14-09 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Sử dụng Dirty event của Form huylam 2 2,074 07-12-17, 05:31 AM
Bài mới nhất: vkaccess
  [Help] Sự kiện trước và sau khi thêm, sửa, xóa thanhnt 0 113 06-12-17, 10:46 AM
Bài mới nhất: thanhnt
  Hướng Dẫn Thêm nút lăn chuột giao diện viết code VBA maidinhdan 0 197 27-11-17, 05:03 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Sử dụng window account cho việc phân quyền trong access tvn_hut 5 511 01-11-17, 01:47 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Dùng DAO để thêm, xóa, sửa, cập nhật form main - sub minhtungph 7 531 19-10-17, 11:48 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line