Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xữ lý textbox NgaySinh
#1
Mình gặp vấn đề về textbox NgaySinh, là khi nhấn nút thêm thì vẫn thêm bình thường nếu nhập đúng kiểu ngày tháng là dd/mm/yyyy, khi nhập là số hoặc chuỗi thì nó vẫn báo lỗi dù đã bẫy lỗi mã Err=13 là nhập sai kiểu dữ liệu, mà không biết xữ lý như thế nào. Anh em diển đàn xem hộ mình cái. Thanks!

Mã:
Private Sub cmdthem_Click()
On Error GoTo loi
Dim ma As String, ten As String, ngaysinh As Date, tuoi As Long
Dim bang As Recordset
ma = Me.txtma
ten = Me.txtten
ngaysinh = Me.txtngaysinh
tuoi = Year(Now()) - Year(ngaysinh)
Set bang = CurrentDb.OpenRecordset("select * from sinhvien")
    bang.FindFirst ("masv= '" & ma & "'")
    If Not bang.NoMatch Then
        MsgBox "Masv: " & ma & " da co, nhap lai", vbInformation, "Thong bao"
        bang.Close
        Exit Sub
    Else
        If ngaysinh > Now() Then
            MsgBox "Ngay sinh phai nho hon ngay hien tai", vbInformation, "Thong bao"
            bang.Close
            Exit Sub
        ElseIf MsgBox("Ban co muon them sinh vien nay khong?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
            bang.AddNew
            bang!masv = ma
            bang!ten = ten
            bang!ngaysinh = ngaysinh
            bang!tuoi = tuoi
            bang.Update
        End If
    End If
loi:
Select Case Err
    Case 94
        MsgBox "Vui long nhap day du thong tin can them", vbInformation, "Thong bao"
        Exit Sub
    Case 13
        MsgBox "Ngay sinh phai theo dinh dang dd/mm/yyyy", vbInformation, "Thong bao"
        Exit Sub
End Select

End Sub

Demo: http://www.mediafire.com/?ohagcumefxcce5b
Mong được hồi âm.
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Vì thông báo này xuất hiện ngay khi bạn nhập ở textbox, Vì vậy, chúng ta chưa có biện pháp bắt lỗi nếu người dùng nhập sai format.
Tuy nhiên, bạn có thể ép người dùng nhập liệu theo đúng format bằng cách ràng buột ở thuộc tính Input mask :
00-00-0000
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn huynguyenbd
#3
Thanks anh. Vậy mà trước giờ đành chấp nhận như vậy.
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Cập nhật thông tin từ Textbox của UnBound Form vào Listbox pherotao 5 354 20-12-17, 09:00 PM
Bài mới nhất: pherotao
  [Help] Add Ngày tháng lên textbox HoangManh 4 605 16-03-17, 03:03 PM
Bài mới nhất: trangdv.pchg
  Hướng Dẫn Enter xuống dòng trong textbox thanhquyt 2 665 18-12-16, 09:43 AM
Bài mới nhất: thanhquyt
  [Help] Tính toán trong Textbox phamngocsang 7 1,509 21-09-15, 08:16 AM
Bài mới nhất: phamngocsang
  [Thủ Thuật] Đổi màu border hay nền của Textbox khi được focus (Highlight Textbox) ongke0711 0 800 02-08-15, 10:37 AM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line