Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quán cháo người Hoa
#1
<span style='font-family: Impact'><span style='font-size: 15px;'>QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA</span><br />
<span style='font-family: Tahoma'>PV: Thưa ông, trước khi bán cháo ông làm nghề gì?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Vậy cửa hàng này đã có bao nhiêu năm?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận, bà cố ngộ bán cháo, ông nội ngộ bán cháo, cha ngộ bán cháo, ngộ bán cháo, con trai ngộ bán cháo...<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Trời ơi, không có gì khác ư?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Khác chớ. Ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có 2 cái ở Sài Gòn, 3 cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc...<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Nghĩa là công ty cháo đa quốc gia?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Không biết công ty là đây, ngộ chỉ biết đây là hàng cháo nhà ngộ.<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Sao không gắn máy lạnh, không mở nhạc, không treo hình đào xine trong tiệm?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ngộ chẳng thêm thứ gì nếu thứ đó chẳng bỏ vô được bát cháo cho khách ăn<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Sao không mở thêm bida, karaoke hay cafe máy lạnh?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ngộ sợ lắm, ngộ chỉ bán những gì ông cha truyền lại, ngộ sợ mốt, ngộ không thiết kế thời trang.<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Thảo nào bát cháo tim gan này mấy mươi năm không thay đổi<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Dà, trong tim gan thì đã khác xưa. Dà...<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm giám đốc<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ngộ có thành gì, vẫn cho con cái làm chủ cửa hàng<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ông không muốn chúng đi học sao?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Muốn nhiều. Con ngộ một đứa có bằng thạc sĩ cháo. Đứa khác vừa bảo vệ luận án giáo sư cơm...<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ở trong bếp à?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ở đại học Havot Mỹ<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Về nhà này, thành người rửa bát cho "pà pá" của chúng<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Gọi không quan trọng, quan trọng là đối xử với nhau như thế nào.<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Truyền thuyết kể rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu rang, đúng không?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Không, ngày đầu tiên sao có cả thùng. Chỉ vài trăm hột thôi<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Sao ông không khuyến mãi bằng cách tặng quà?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Khác ăn khuyến mãi quen rồi họ sẽ kh6ong ăn cháo nựa<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Có tiền mà ông bận bồ đồ vải thô thế này?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Dạ. người vô đây chủ yếu là người bình thường. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều thứ rắc rối lắm<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Ông bán cháo tim gan, mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năg của ngộ thì thế nào cũng có lúc ngộ phải nhảy vào nồi<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng, ít cầm cố tài sản?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả. Còn tài sản của ngộ không phải của bản thân mà của con cháu, ngộ chỉ giữ giùm thôi.<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi hết tiền, mai thanh toán có được không thưa ông?<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Chủ tiệm: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Dạ, không phải mai mà hai mươi năm nữa cũng được.<br />
</span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>PV: </span></span><span style='font-family: Impact'><span style='font-family: Tahoma'>Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?<br />
Chủ tiệm: Lãi là ông luôn nghĩ tới cửa hàng này, mới thực là lãi to.<br />
<br />
<em class='bbc'>(SƯU TẦM)</em><br />
</span></span>

Posted on Sun, 21 Aug 2011 04:20:24 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68968-quan-chao-ng%c6%b0%e1%bb%9di-hoa/
Reply
Những người đã cảm ơn hocaccess


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh tiểu đường mà ít người biết thanhdiapro 0 261 25-07-17, 09:21 AM
Bài mới nhất: thanhdiapro
  ÔNG, NGƯỜI ĐÓ VÀ TUI (EM SẼ KHÔNG QUÊN ĐÂU!) True love 0 1,378 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Điều con người cần nhất!!!!!!!!!!! True love 0 1,185 29-09-11, 11:03 AM
Bài mới nhất: True love
  Người bạn đặc biệt của em !!! True love 0 1,043 27-09-11, 11:02 AM
Bài mới nhất: True love
  Anh là người duy nhất yêu em! True love 0 1,258 26-09-11, 11:01 AM
Bài mới nhất: True love

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line