Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sửa giúp em đoạn VB tìm kiếm này với!!!
#1
Mã:
Private Sub tIM_Click()
Dim t As Integer
Dim r As Recordset
Set r = Me.RecordsetClone
t = InputBox("Nhap ma DB GLV can tim")
r.FindFirst "[DBGLVID]='" & t & "'"
If r.NoMatch Then
  MsgBox "Khong co ma DB GLV nay"
Else
  Me.Bookmark = r.Bookmark
End If
r.Close
End SubHiện tại thì đoạn code này chạy rất tốt nếu cột [DBGLVID] của em là dạng text ... nhưng em đổi thành AutoNumber thì đoạn code này báo lỗi "data type mismatch in criteria expression"

Mong các anh sửa lại giúp em cho đoạn code này chạy được khi cột [DBGLV] là dạng AutoNumber

Cám ơn các anh rất nhiều
Chữ ký của huyencodon Xin chào, mình là huyencodon, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 19-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(19-08-11, 07:08 PM)huyencodon Đã viết: Hiện tại thì đoạn code này chạy rất tốt nếu cột [DBGLVID] của em là dạng text ... nhưng em đổi thành AutoNumber thì đoạn code này báo lỗi "data type mismatch in criteria expression"

Mong các anh sửa lại giúp em cho đoạn code này chạy được khi cột [DBGLV] là dạng AutoNumber


Sửa đoạn này lại thành như vầy xem : r.FindFirst "[DBGLVID]=" & t

Chữ ký của NguyenHai81 Xin chào, mình là NguyenHai81, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 04-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#3
hj ... nó chạy được rồi

Cám ơn anh NguyenHai81 rất nhiều

Àh, nó còn 1 vấn đề mới phát sinh là

nếu người dùng nhập số thì không vấn đề

nhưng người dùng nhập chữ thì nó báo lỗi và đòi debug

vậy làm cách nào để nó không báo là debug mà báo là "Khong co ma DB GLV nay"

Mong các anh giúp đỡ happy
Chữ ký của huyencodon Xin chào, mình là huyencodon, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 19-08 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Rất dê:
Private Sub tIM_Click()
On error goto Loi:
''''''''''''''''''''''
Noi dung Code
''''''''''''''''''''''''''''''''''

Loi:
Select case Err
Case 13
Msgbox "Nhap sai kieu du lieu, chi dc nhap so", Vbinformation, "Thong Bao"
Exit sub
end select
End Sub
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Đây là đoạn code tìm của mình, mình thất rất đầy đủ

Private Sub cmdtim_Click()
On Error GoTo Loi:
Dim Ma As Integer
Dim Bang As Recordset
Ma = Me.txtDBGLVID
Set Bang = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from Tên_Table")
Bang.FindFirst ("DBGLVID = '" & Ma & "'")
If Not Bang.NoMatch Then
If MsgBox ("Da tim thay DBGLVID " & Ma & ". Ban co muon in thong tin khong?", vbQuestion + vbYesNo, "Thong bao!") = vbYes Then
'KHi nhan ok thì xuất thông tin ra Report
DoCmd.OpenReport "Thongtin", acViewPreview, , "DBGLVID=forms.capnhatdshv.txtDBGLVID"
Else
Bang.Close
End If
Else
MsgBox "Khong tim thay thong tin can tim", vbInformation, "Thong bao!"
Bang.Close
End If
Thoat:
Exit Sub
Loi:
Select Case Err:
Case 94
MsgBox "Ban chua nhap DBGLVID can tim", vbInformation, "Thong bao!"
Exit Sub
Case 13
Msgbox "Ban chi dc nhap gia tri la so",Vbinformation,"Thong bao!"
Exit sub
End Select
End Sub


Tùy theo yêu mà mà bạn có thể xuất ra 1 text box kết quả hay gì đó, ở đây mình xuất thông báo và in luôn
Chữ ký của huynguyenbd Khi ta buồn giải sầu bên men rượu, sống không yêu cho con gái nó them!
ღღღღღTài sản của huynguyenbd (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , vocsiit


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hàm] [Demo] Hàm kiểm tra IP tắt hay mở maidinhdan 9 1,612 01-02-18, 03:06 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Lỗi] Code để bảo vệ văn bản trừ các đoạn formfield vuthaiha90 10 1,033 14-11-17, 05:31 PM
Bài mới nhất: vuthaiha90
  [Thủ Thuật] Demo Tạo Form tìm kiếm theo nhiều điều kiện maidinhdan 11 3,676 29-05-17, 11:26 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Giúp] lấy đường dẫn tương đối cho các Shell dieuchinhlu 2 2,699 26-03-17, 12:09 AM
Bài mới nhất: phungminhluan
  Cần giúp đỡ chuyển số có thập phân ra chữ ledangvan 12 3,096 07-11-16, 03:56 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line