Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Copy file mdb tu forms của file mdb khác
#1
Chào các bạn, mình có vấn đề này nhờ các bạn hướng dẫn nhé.
- Mình có một file mdb (pass là 123) có tên là FileGoc trong này chỉ có 1 Table duy nhất là T_HoaDon
- Một file mdb khác có tên là ChuongTrinh chỉ có 1 forms có tên là F_TaoFileMoi, trên forms này có 2 Text box là FileGoc và FileMoi và nút lnh ThiHanh.

Mình muốn khởi động forms F_TaofileMoi từ file ChuongTrinh, nhập tên file mdb mới vào Text box FileMoi và bấm nút Thi hành thì sẽ copy thành 1 mdb mới trên cùng 1 thư mục. Đồng thời xoá luôn số liệu có trong T_HoaDon của file mdb vừa tạo ra.

Vậy code ở nút "Thi hành" như thế nào.

Với mình vấn đề này là rất khó, vượt quá tầm tay, được biết trên diễn đàn nhiều người giỏi lắm. Mong các bạn hướng dẫn nhé. Xin cám ơn.


File đính kèm
.zip   Copy file mdb tu forms cua file mdb khac.zip (Kích cỡ: 13.89 KB / Tải về: 30)
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(14-07-11, 11:18 PM)DoquangLam Đã viết: Chào các bạn, mình có vấn đề này nhờ các bạn hướng dẫn nhé.
- Mình có một file mdb (pass là 123) có tên là FileGoc trong này chỉ có 1 Table duy nhất là T_HoaDon
- Một file mdb khác có tên là ChuongTrinh chỉ có 1 forms có tên là F_TaoFileMoi, trên forms này có 2 Text box là FileGoc và FileMoi và nút lnh ThiHanh.

Mình muốn khởi động forms F_TaofileMoi từ file ChuongTrinh, nhập tên file mdb mới vào Text box FileMoi và bấm nút Thi hành thì sẽ copy thành 1 mdb mới trên cùng 1 thư mục. Đồng thời xoá luôn số liệu có trong T_HoaDon của file mdb vừa tạo ra.

Vậy code ở nút "Thi hành" như thế nào.

Với mình vấn đề này là rất khó, vượt quá tầm tay, được biết trên diễn đàn nhiều người giỏi lắm. Mong các bạn hướng dẫn nhé. Xin cám ơn.

Trước tiên bạn dùng FSO để copy file, sau đó dùng ADO kết nối đến file có pass rồi delete bảng [T_HoaDon]
Chúc bạn thành công.
Thân
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Cám ơn bạn, mình cũng nghĩa y như bạn. Nhưng khổ cái kiến thức không có chỉ biết tham khảo của người khác rồi vận dụng vào của mình thôi. Nếu bạn có ý giúp mình thì làm trên file đính kèm đi. Cám ơn bạn nhiều.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(15-07-11, 02:43 PM)DoquangLam Đã viết: Cám ơn bạn, mình cũng nghĩa y như bạn. Nhưng khổ cái kiến thức không có chỉ biết tham khảo của người khác rồi vận dụng vào của mình thôi. Nếu bạn có ý giúp mình thì làm trên file đính kèm đi. Cám ơn bạn nhiều.
Tôi tạo thêm 1 subfolder để chứa cái file copy, code cho nút thihanh như sau:

Mã PHP:
Private Sub ThiHanh_Click()
Dim fs As Object
Dim cnn 
As New ADODB.Connection
Dim cnStr 
As String
Dim rs 
As New ADODB.Recordset
Dim oldPath 
As StringnewPath As String
oldPath 
CurrentProject.Path
newPath 
CurrentProject.Path "\Backup\" & FileMoi & ".mdb"
Set fs = CreateObject("
Scripting.FileSystemObject")
    fs.CopyFile oldPath & "
\" & FileGoc & ".mdb", newPath
Set fs = Nothing

cnStr = "
Data Source=" & newPath
With cnn
    .Provider = "
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider"
    .ConnectionString = cnStr
    .Properties("
Jet OLEDB:Database Password") = "123"
    .Open

End With
With rs
    .Source = "
DELETE FROM T_HoaDon"
    .ActiveConnection = cnn
    .Open
End With
Set rs = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing

End Sub 
Lưu ý là 2 cái textbox FileGoc và FileMoi bạn chỉ gõ tên file thôi, không cần gõ dường dẫn và cái đuôi .mdb
Chúc bạn thành công
ThânFile đính kèm
.zip   CopyTable.zip (Kích cỡ: 22.81 KB / Tải về: 53)
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan
#5
Cám ơn bạn rất rất nhiều, để mình "ngâm" cứu nhé.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Bạn domfootwear và các bạn ơi, Mình vận dụng kiến thức của các bạn vào của mình, kết quả thì copy được file .mdb nhưng lại bị lỗi ngay chỗ xoá số liệu trong mdb mới (không xoá được) mình cũng không tìm ra nguyên nhận.
Mong các bạn trợ giúp nhé.

File của mình các bạn tải về giải nén được thư mục KeToanDN, các bạn chép toàn bộ vào ổ đĩa D nhé (Mình muốn cố định như vậy) và chạy file Tao moi file.mdb

Code bị lỗi dòng màu đỏ :

Private Sub Tao_Click()

With CodeContextObject
If (IsNull(.txtPath)) Or (IsNull(.TenMoi)) Then
MsgBox "L­u ý : Ch­a chän nguån d÷ liÖu, hoÆc ch­a nhËp tªn file d÷ liÖu míi !", vbInformation, "§ç Quang L·m"
SendKeys "+{TAB}", True
Else
Dim FileCu As String, FileMoi As String
FileCu = Me.txtPath
FileMoi = Me.TenMoi
If FileCu = "D:\KeToanDN\Data\" & FileMoi & ".mdb" Then
MsgBox "L­u ý : Tªn file d÷ liÖu míi bÞ trïng víi file ®· cã trong nguån d÷ liÖu, h·y nhËp vµo tªn kh¸c !", vbInformation, "§ç Quang L·m"
SendKeys "+{TAB}", True
Else
Call FileCopy(FileCu, "D:\KETOANDN\DATA\" & FileMoi & ".mdb")

Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset

Dim db As Database
Dim P As String
P = "123"
Set db = OpenDatabase("D:\KETOANDN\DATA\" & FileMoi & ".mdb", True, False, "ms access;pwd=" & P)
db.Execute "delete * from T-NghiepVu"
Set db = Nothing
MsgBox "§· t¹o xong file d÷ liÖu míi cã tªn lµ : D:\KeToan\Data\" & FileMoi & ".mdb"
DoCmd.Close
End If
End If
End With
End Sub


Đây là file của minh : http://www.mediafire.com/?a8r1kbw6s4xr99k
Cám ơn các bạn thật nhiều.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
Các bạn ơi, xem và giúp mình với. Cám ơn.
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(17-07-11, 11:02 PM)DoquangLam Đã viết: Các bạn ơi, xem và giúp mình với. Cám ơn.
Bạn thêm dấu [] vào giữa tên bảng là được.

Mã PHP:
db.Execute "delete * from [T-NGHIEPVU]" 
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Cám ơn bạn rất nhiều
Chữ ký của DoquangLam Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(18-07-11, 09:30 AM)domfootwear Đã viết:
(17-07-11, 11:02 PM)DoquangLam Đã viết: Các bạn ơi, xem và giúp mình với. Cám ơn.
Bạn thêm dấu [] vào giữa tên bảng là được.

Mã PHP:
db.Execute "delete * from [T-NGHIEPVU]" 

Bạn có biết là tại sao ta dùng dấu [] chưa ? Còn VD bài số #4 tôi không dùng [] ? Tôi cứ tưởng bạn thắc mắc nhưng đợi mà không thấy.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hỏi cách copy dữ liệu ledangvan 1 113 01-05-18, 03:12 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  Lấy dữ liệu từ form khác Mỹ Hạnh 1 107 27-03-18, 04:21 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  hàm Dlookup không hoạt động ở máy khác thanhtruong 15 1,332 22-10-17, 04:56 PM
Bài mới nhất: khải nguyên
  [Hỏi] Navigation Bar không sử dụng được các control khác trên Form minhtungph 15 1,278 16-10-17, 12:15 PM
Bài mới nhất: minhtungph
  Hiện thông báo khi tìm file hình babyrock2009 2 384 04-09-17, 11:06 AM
Bài mới nhất: lmthu

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line