Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tạo form ms access gửi email tới 1 địa chỉ cụ thể trên internet.
#11
Dựa vào topic ý tưởng là từ bảng đối chiếu công nợ in theo mã khách hàng bằng Report -> chuyển sang dạng Reader -> rồi gởi đến địa chỉ mail cho khách hàng theo mã khách.
Nếu thế thì đở tốn thời gian nhân lực đi đối chiếu trước khi thu tiền và ký công nợ với khách. Mong góp sức!
Chữ ký của KínhCận Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng
#12
(22-06-11, 01:53 PM)quanghoasla Đã viết: cám ơn bạn. Ban demo này lỗi kết lỗi tới server. nó thông báo lỗi như thế này các bác test thử xem nhé. Nội dung của dòng thông báo lỗi như sau: Run times error '2147220973 (80040213)' The transpost failted to conect to server.


Mình test Demo này trên Win7 chạy vẫn ok bạn ạ.
Chữ ký của hoangthanhhai Xin chào, mình là hoangthanhhai, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 20-04 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
Tongue 
bạn có thấy không nhập tí dữ liệu nào nhấn vào nút send vẫn chạy. nhưng làm gì có cái gì gửi đi đâu mà vẫn báo là đã gửi. ở đây mình vừa tìm được một bản demo của nước ngoài. tay này viết hay lắm. nhưng mình chưa có thời gian nghiên cứu. các pro thử mó tay vào xem thế nào nhé. có gì chia sẻ cho anh em nhé.
Cái này chắc bác noname sử lý dễ dàng và cực dễ. vì bác noname là teacher của em mà.
Đây là code demo
51_51GatheringGatheringGatheringPeace
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Cafe Via He , Hạ Vàng , Noname
#14
các anh/chị pro access ơi. em send mail bằng form ms access vẫn khồg send đuợc. mặc dù em đã cài full bao gồm cả outoolook nữa" em dùng bộ office 2K3. không biết lỗi đó là lỗi gì. thấy anh khanhduy vẫn bảo la sài được trên windows xp. rất mong anh/chị bầy cách cho em.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
hay quá mình đã tìm ra đoạn code bị error trong phần code của anh khanhduycsgt rồi. mình cũng đã gửi mail được rồi. cảm ơn Guest nhé.GatheringClapClap
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn khanhduycsgt
#16
Lightbulb 
(27-06-11, 10:22 AM)quanghoasla Đã viết: hay quá mình đã tìm ra đoạn code bị error trong phần code của anh khanhduycsgt rồi. mình cũng đã gửi mail được rồi. cảm ơn Guest nhé.GatheringClapClap
chào các anh chị việc gửi mail trên form của anh khánh duy đã chạy được rồi. nhưng hiện tại em lại mắc một điều là nếu gửi tiếng anh thì không bị lỗi fonts chữ. còn gửi bằng tiếng việt unicode thì bị lỗi font loằn ngoằn không đọc được. em mong các anh chị chỉ cho em cách sử lý gửi 1 đoạn tin nhắn định dạng font unicode tới 1 địa chỉ mail cụ thể mà không bị vỡ chữ.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
Bạn tạo 1 Table tên là MAIL. Các thuộc tinh nhận diện lần lượt là: Text1, Text2,Text3,Text4,Text5, Text6 (Data Type : text).
Tạo Form vẽ 6 text box: Text1, Text2,Text3,Text4,Text5, Text6. Và 1 nút lệnh tên là cmdGuiMail

Private Sub cmdGuiMail_Click()
On Error Resume Next

Dim db As Database
Dim rstGuiMail As Recordset

Set db = CurrentDb
Set rstGuiMail = db.OpenRecordset("MAIL", dbOpenDynaset)

Me.Text1.SetFocus
Me.Command12.Enabled = False
Me.Command12.Caption ="Xin đợi trong giây lát..."

Const conStrPrefix As String = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
Const conCdoSendUsingPort As Integer = 2
Const conCdoBasic As Integer = 1
Const conStrSmtpServer As String = "smtp.gmail.com"
Const conCdoSmtpUseSSL As Boolean = True
Const conCdoSmtpServerPort As Integer = 465
Dim oMsg As Object
Dim oConf As Object

Dim strEmailAddr As String
strEmailAddr = Text4 & ">"

Set oMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set oConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set oMsg.Configuration = oConf

With oMsg
.To = Text4
.CC = ""
.BCC = ""
.From = Text3 & "<" & Text1 & ">"
.Subject = Text5
.HTMLBody = Text6
.TextBody = Text6
.Sender = Text3
.Organization = Text3
.ReplyTo = Text1
End With

With oConf.Fields
.item(conStrPrefix & "sendusing") = conCdoSendUsingPort
.item(conStrPrefix & "smtpserver") = conStrSmtpServer
.item(conStrPrefix & "smtpauthenticate") = conCdoBasic
.item(conStrPrefix & "sendusername") = Text1
.item(conStrPrefix & "sendpassword") = Text2
.item(conStrPrefix & "smtpusessl") = conCdoSmtpUseSSL
.item(conStrPrefix & "smtpserverport") = conCdoSmtpServerPort
.Update
End With

oMsg.Send
Set oMsg.Configuration = Nothing
Set oConf = Nothing
Set oMsg = Nothing

Me.Command12.Caption = "Đã gửi xong...!
MsgBox VNI("Đã gửi xong...!")

With rstGuiMail
.AddNew
!Text1 = Text1
!Text2 = Text2
!Text3 = Text3
!Text4 = Text4
!Text5 = Text5
!Text6 = Text6
.Update
End With

Me.Command12.Enabled = True
Me.Command12.Caption = "Gửi Mail"

End Sub

Private Sub Form_Load()
Text4 = "quanghoack@gmail.com"
End Sub
Chữ ký của nguyenhuuphuc Nguyễn Hữu Phúc. tpcaolanhdongthap@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
Về phần code gửi mail trên ms access coi như đã ok.

Anh không hiểu ý em. không phải là tiếng việt trên button mà là sau khi đoạn nội dung text gửi đếm mail quanghoa1@gmail.com chẳng hạn. hay đến yahoo mail thì nội dung trong đó bị lỗi chữ không đọc được.

ví dụ 1: nôi dung gửi: anh gui mail em nhan duoc chua? ( đoạn này khôngg có dấu thì không bị vỡ font)
Ví dụ 2: nội dung gửi: Anh gửi em nhận được chưa? sau khi check mail nhận là: quanghoa1@gmail.com
thì ta được kết quả như sau:Anh g?i em nh?n du?c chua? ( đó là kết quả nhận mail bên email)

em mong các anh/chị pro giúp đỡ em sử lý tình huống này.

Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
Tạo 1 Modul rồi lưu lại:

Option Compare Database

Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal Hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
'Function MsgBoxUni(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult
Dim BStrMsg, BStrTitle
'Hàm StrConv Chuyen chuoi ve ma Unicode
'BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode)
'BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode)

'MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons)
'End Function
'Dinh nghia lai Ham MsgBox
Function MsgBox(ByVal PromptUni As Variant, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal TitleUni As Variant = vbNullString) As VbMsgBoxResult
Dim BStrMsg, BStrTitle
BStrMsg = StrConv(PromptUni, vbUnicode)
BStrTitle = StrConv(TitleUni, vbUnicode)
MsgBox = MessageBoxW(GetActiveWindow, BStrMsg, BStrTitle, Buttons)
End Function
Function TCVN3toUNICODE(vnstr As String)
Dim c As String, I As Integer
For I = 1 To Len(vnstr)
c = Mid(vnstr, I, 1)
Select Case c
Case "a": c = ChrW$(97)
Case "¸": c = ChrW$(225)
Case "µ": c = ChrW$(224)
Case "¶": c = ChrW$(7843)
Case "·": c = ChrW$(227)
Case "¹": c = ChrW$(7841)
Case "¨": c = ChrW$(259)
Case "¾": c = ChrW$(7855)
Case "»": c = ChrW$(7857)
Case "¼": c = ChrW$(7859)
Case "½": c = ChrW$(7861)
Case "Æ": c = ChrW$(7863)
Case "©": c = ChrW$(226)
Case "Ê": c = ChrW$(7845)
Case "Ç": c = ChrW$(7847)
Case "È": c = ChrW$(7849)
Case "É": c = ChrW$(7851)
Case "Ë": c = ChrW$(7853)
Case "e": c = ChrW$(101)
Case "Ð": c = ChrW$(233)
Case "Ì": c = ChrW$(232)
Case "Î": c = ChrW$(7867)
Case "Ï": c = ChrW$(7869)
Case "Ñ": c = ChrW$(7865)
Case "ª": c = ChrW$(234)
Case "Õ": c = ChrW$(7871)
Case "Ò": c = ChrW$(7873)
Case "Ó": c = ChrW$(7875)
Case "Ô": c = ChrW$(7877)
Case "Ö": c = ChrW$(7879)
Case "o": c = ChrW$(111)
Case "ã": c = ChrW$(243)
Case "ß": c = ChrW$(242)
Case "á": c = ChrW$(7887)
Case "â": c = ChrW$(245)
Case "ä": c = ChrW$(7885)
Case "«": c = ChrW$(244)
Case "è": c = ChrW$(7889)
Case "å": c = ChrW$(7891)
Case "æ": c = ChrW$(7893)
Case "ç": c = ChrW$(7895)
Case "é": c = ChrW$(7897)
Case "¬": c = ChrW$(417)
Case "í": c = ChrW$(7899)
Case "ê": c = ChrW$(7901)
Case "ë": c = ChrW$(7903)
Case "ì": c = ChrW$(7905)
Case "î": c = ChrW$(7907)
Case "i": c = ChrW$(105)
Case "Ý": c = ChrW$(237)
Case "×": c = ChrW$(236)
Case "Ø": c = ChrW$(7881)
Case "Ü": c = ChrW$(297)
Case "Þ": c = ChrW$(7883)
Case "u": c = ChrW$(117)
Case "ó": c = ChrW$(250)
Case "ï": c = ChrW$(249)
Case "ñ": c = ChrW$(7911)
Case "ò": c = ChrW$(361)
Case "ô": c = ChrW$(7909)
Case "­": c = ChrW$(432)
Case "ø": c = ChrW$(7913)
Case "õ": c = ChrW$(7915)
Case "ö": c = ChrW$(7917)
Case "÷": c = ChrW$(7919)
Case "ù": c = ChrW$(7921)
Case "y": c = ChrW$(121)
Case "ý": c = ChrW$(253)
Case "ú": c = ChrW$(7923)
Case "û": c = ChrW$(7927)
Case "ü": c = ChrW$(7929)
Case "þ": c = ChrW$(7925)
Case "®": c = ChrW$(273)
Case "A": c = ChrW$(65)
Case "¡": c = ChrW$(258)
Case "¢": c = ChrW$(194)
Case "E": c = ChrW$(69)
Case "£": c = ChrW$(202)
Case "O": c = ChrW$(79)
Case "¤": c = ChrW$(212)
Case "¥": c = ChrW$(416)
Case "I": c = ChrW$(73)
Case "U": c = ChrW$(85)
Case "¦": c = ChrW$(431)
Case "Y": c = ChrW$(89)
Case "§": c = ChrW$(272)
End Select
TCVN3toUNICODE = TCVN3toUNICODE + c
Next I
End Function
Function VNItoUNICODE(vnstr As String)
Dim c As String, I As Integer
Dim db As Boolean
For I = 1 To Len(vnstr)
db = False
If I < Len(vnstr) Then
c = Mid(vnstr, I + 1, 1)
If c = "ù" Or c = "ø" Or c = "û" Or c = "õ" Or c = "ï" Or _
c = "ê" Or c = "é" Or c = "è" Or c = "ú" Or c = "ü" Or c = "ë" Or _
c = "â" Or c = "á" Or c = "à" Or c = "å" Or c = "ã" Or c = "ä" Or _
c = "Ù" Or c = "Ø" Or c = "Û" Or c = "Õ" Or c = "Ï" Or _
c = "Ê" Or c = "É" Or c = "È" Or c = "Ú" Or c = "Ü" Or c = "Ë" Or _
c = "Â" Or c = "Á" Or c = "À" Or c = "Å" Or c = "Ã" Or c = "Ä" Then db = True
End If
If db Then
c = Mid(vnstr, I, 2)
Select Case c
Case "aù": c = ChrW$(225)
Case "aø": c = ChrW$(224)
Case "aû": c = ChrW$(7843)
Case "aõ": c = ChrW$(227)
Case "aï": c = ChrW$(7841)
Case "aê": c = ChrW$(259)
Case "aé": c = ChrW$(7855)
Case "aè": c = ChrW$(7857)
Case "aú": c = ChrW$(7859)
Case "aü": c = ChrW$(7861)
Case "aë": c = ChrW$(7863)
Case "aâ": c = ChrW$(226)
Case "aá": c = ChrW$(7845)
Case "aà": c = ChrW$(7847)
Case "aå": c = ChrW$(7849)
Case "aã": c = ChrW$(7851)
Case "aä": c = ChrW$(7853)
Case "eù": c = ChrW$(233)
Case "eø": c = ChrW$(232)
Case "eû": c = ChrW$(7867)
Case "eõ": c = ChrW$(7869)
Case "eï": c = ChrW$(7865)
Case "eâ": c = ChrW$(234)
Case "eá": c = ChrW$(7871)
Case "eà": c = ChrW$(7873)
Case "eå": c = ChrW$(7875)
Case "eã": c = ChrW$(7877)
Case "eä": c = ChrW$(7879)
Case "où": c = ChrW$(243)
Case "oø": c = ChrW$(242)
Case "oû": c = ChrW$(7887)
Case "oõ": c = ChrW$(245)
Case "oï": c = ChrW$(7885)
Case "oâ": c = ChrW$(244)
Case "oá": c = ChrW$(7889)
Case "oà": c = ChrW$(7891)
Case "oå": c = ChrW$(7893)
Case "oã": c = ChrW$(7895)
Case "oä": c = ChrW$(7897)
Case "ôù": c = ChrW$(7899)
Case "ôø": c = ChrW$(7901)
Case "ôû": c = ChrW$(7903)
Case "ôõ": c = ChrW$(7905)
Case "ôï": c = ChrW$(7907)
Case "uù": c = ChrW$(250)
Case "uø": c = ChrW$(249)
Case "uû": c = ChrW$(7911)
Case "uõ": c = ChrW$(361)
Case "uï": c = ChrW$(7909)
Case "öù": c = ChrW$(7913)
Case "öø": c = ChrW$(7915)
Case "öû": c = ChrW$(7917)
Case "öõ": c = ChrW$(7919)
Case "öï": c = ChrW$(7921)
Case "yù": c = ChrW$(253)
Case "yø": c = ChrW$(7923)
Case "yû": c = ChrW$(7927)
Case "yõ": c = ChrW$(7929)
Case "AÙ": c = ChrW$(193)
Case "AØ": c = ChrW$(192)
Case "AÛ": c = ChrW$(7842)
Case "AÕ": c = ChrW$(195)
Case "AÏ": c = ChrW$(7840)
Case "AÊ": c = ChrW$(258)
Case "AÉ": c = ChrW$(7854)
Case "AÈ": c = ChrW$(7856)
Case "AÚ": c = ChrW$(7858)
Case "AÜ": c = ChrW$(7860)
Case "AË": c = ChrW$(7862)
Case "AÂ": c = ChrW$(194)
Case "AÁ": c = ChrW$(7844)
Case "AÀ": c = ChrW$(7846)
Case "AÅ": c = ChrW$(7848)
Case "AÃ": c = ChrW$(7850)
Case "AÄ": c = ChrW$(7852)
Case "EÙ": c = ChrW$(201)
Case "EØ": c = ChrW$(200)
Case "EÛ": c = ChrW$(7866)
Case "EÕ": c = ChrW$(7868)
Case "EÏ": c = ChrW$(7864)
Case "EÂ": c = ChrW$(202)
Case "EÁ": c = ChrW$(7870)
Case "EÀ": c = ChrW$(7872)
Case "EÅ": c = ChrW$(7874)
Case "EÃ": c = ChrW$(7876)
Case "EÄ": c = ChrW$(7878)
Case "OÙ": c = ChrW$(211)
Case "OØ": c = ChrW$(210)
Case "OÛ": c = ChrW$(7886)
Case "OÕ": c = ChrW$(213)
Case "OÏ": c = ChrW$(7884)
Case "OÂ": c = ChrW$(212)
Case "OÁ": c = ChrW$(7888)
Case "OÀ": c = ChrW$(7890)
Case "OÅ": c = ChrW$(7892)
Case "OÃ": c = ChrW$(7894)
Case "OÄ": c = ChrW$(7896)
Case "ÔÙ": c = ChrW$(7898)
Case "ÔØ": c = ChrW$(7900)
Case "ÔÛ": c = ChrW$(7902)
Case "ÔÕ": c = ChrW$(7904)
Case "ÔÏ": c = ChrW$(7906)
Case "UÙ": c = ChrW$(218)
Case "UØ": c = ChrW$(217)
Case "UÛ": c = ChrW$(7910)
Case "UÕ": c = ChrW$(360)
Case "UÏ": c = ChrW$(7908)
Case "ÖÙ": c = ChrW$(7912)
Case "ÖØ": c = ChrW$(7914)
Case "ÖÛ": c = ChrW$(7916)
Case "ÖÕ": c = ChrW$(7918)
Case "ÖÏ": c = ChrW$(7920)
Case "YÙ": c = ChrW$(221)
Case "YØ": c = ChrW$(7922)
Case "YÛ": c = ChrW$(7926)
Case "YÕ": c = ChrW$(7928)
End Select
Else
c = Mid(vnstr, I, 1)
Select Case c
Case "ô": c = ChrW$(417)
Case "í": c = ChrW$(237)
Case "ì": c = ChrW$(236)
Case "æ": c = ChrW$(7881)
Case "ó": c = ChrW$(297)
Case "ò": c = ChrW$(7883)
Case "ö": c = ChrW$(432)
Case "î": c = ChrW$(7925)
Case "ñ": c = ChrW$(273)
Case "Ô": c = ChrW$(416)
Case "Í": c = ChrW$(205)
Case "Ì": c = ChrW$(204)
Case "Æ": c = ChrW$(7880)
Case "Ó": c = ChrW$(296)
Case "Ò": c = ChrW$(7882)
Case "Ö": c = ChrW$(431)
Case "Î": c = ChrW$(7924)
Case "Ñ": c = ChrW$(272)
End Select
End If
VNItoUNICODE = VNItoUNICODE + c
If db Then I = I + 1
Next I
End Function

Function UNC(StrTCVN3 As String)
UNC = TCVN3toUNICODE(StrTCVN3)
End Function
Function VNI(Strvni As String)
VNI = VNItoUNICODE(Strvni)
End Function

Ở FORM của bạn:
Msgbox VNI("Chúc bạn thành công")


Như vậy sẽ không bị mã hoá chữ ở câu thông báo của bạn nữa.
LƯU Ý:
Chọn Tools-->Options. Chọn Tab: Editor Format-->Chọn Font: Vni-Time-Bold(Western)

Chữ ký của nguyenhuuphuc Nguyễn Hữu Phúc. tpcaolanhdongthap@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#20
Đúng như ý của bạn nói rồi đó. Xem kỹ lại và làm đi.
Bạn tạo 1 modul đó lưu lại.
Ở CODE của bạn: viết chữ VNI trước câu thông báo của bạn
Ví dụ: Me.Command12.Caption = VNI("Xin đợi trong giây lát...")
Đó là thông báo Tiếng Việt có dấu khi gửi mail xong

Chữ ký của nguyenhuuphuc Nguyễn Hữu Phúc. tpcaolanhdongthap@gmail.com
Reply
Những người đã cảm ơn muaphonui_2010


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Import dữ liệu từ excel vào access ChiMai 3 93 25-05-18, 08:31 AM
Bài mới nhất: domfootwear
  [Hỏi] Ai đang dùng access toidjtjmtoi 1 97 14-04-18, 05:04 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  Câu hỏi về form có phân quyền alierainy123 1 146 20-03-18, 07:40 PM
Bài mới nhất: huuduy.duy
  Xin hỏi về tắt thanh công cụ trong access Thanh Ngân 2 173 28-02-18, 03:38 PM
Bài mới nhất: cpucloi
  chia sẻ dữ liệu db access qua mạng LAN. tuanvu2409 5 447 02-02-18, 12:41 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line