Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mở nút Close(x) khi đã khóa
#1
Hỏi: Theo hướng dẫn trên, tôi đã khoa nút close , giờ muốn mở lại thì làm thế nào?

Đáp:
Bạn tạo 1 Module mới với nội dung sau:


Code:

Mã:
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const GWL_STYLE = (-16)
Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Private Const WS_SYSMENU = &H80000

Private Const HWND_TOP = 0
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Private Const SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) _
As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Sub UnHideAccessCloseButton()

    Dim lngStyle As Long

    lngStyle = GetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE)
    lngStyle = lngStyle Or WS_SYSMENU
    Call SetWindowLong(hWndAccessApp, GWL_STYLE, lngStyle)
    Call SetWindowPos(hWndAccessApp, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_DRAWFRAME)

End Sub

Trong form Admin hãy tạo 1 nút để gọi hàm UnHideAccessCloseButton nhấn nút và đóng lại rồi xem kết quả nhé!
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tạo khóa bản quyền hoanbhxhls 1 1,279 06-11-15, 02:54 PM
Bài mới nhất: kieu manh
  Khoá phím ctrl-F4 và Alt-F4 , shift Noname 2 3,204 09-01-14, 01:54 AM
Bài mới nhất: khải nguyên
  [Thủ Thuật] Disables or Enabled close button (x) Access Xuân Thanh 1 1,969 09-10-12, 10:55 PM
Bài mới nhất: ndthanh29
  Ẩn nút Close của Access ledangvan 0 1,125 03-07-12, 05:26 PM
Bài mới nhất: ledangvan
  [Thủ Thuật] Hide và Unhide nút Close của Access Xuân Thanh 4 2,532 03-07-12, 04:34 PM
Bài mới nhất: ledangvan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line