Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi: Làm thế nào thay đổi cách hiện thị của con trỏ chuột
#11
Trong Access 2010 mà dùng:

Private Sub cmdTimkiem_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, y As Single)
MouseCursor IDC_HAND
End Sub

Nó sẽ báo lỗi ngay là “Variable not defined”

Cách đơn giả nhất là mở Bảng thuộc tính “Property sheet” của nút cmdTimKiem:
- Tại dòng thuộc tính “Hyperlink Address” hoặc dòng thuộc tính ““Hyperlink SubAddress” gõ vào dấu thăng #
- Tại dòng thuộc tính “ControlTip Text” gõ vào chữ Tìm kiếm (hay cái gì đó thì tùy)

Các nút, label khác làm tương tự.
Chữ ký của TvAcc Xin chào, mình là TvAcc, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 06-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#12
xin lỗi bạn
thêm modues này

Mã PHP:
Option Compare Database
Option Explicit

'*********** Code Start  ************
This code was originally written by Terry Kreft.
' It is not to be altered or distributed,
except as part of an application.
' You are free to use it in any application,
provided the copyright notice is left unchanged.
'
Code Courtesy of
' Terry Kreft
'
Public Const IDC_APPSTARTING 32650&
Public Const 
IDC_HAND 32649&
Public Const 
IDC_ARROW 32512&
Public Const 
IDC_CROSS 32515&
Public Const 
IDC_IBEAM 32513&
Public Const 
IDC_ICON 32641&
Public Const 
IDC_NO 32648&
Public Const 
IDC_SIZE 32640&
Public Const 
IDC_SIZEALL 32646&
Public Const 
IDC_SIZENESW 32643&
Public Const 
IDC_SIZENS 32645&
Public Const 
IDC_SIZENWSE 32642&
Public Const 
IDC_SIZEWE 32644&
Public Const 
IDC_UPARROW 32516&
Public Const 
IDC_WAIT 32514&

Declare Function 
LoadCursorBynum Lib "user32" Alias "LoadCursorA" _
  
(ByVal hInstance As LongByVal lpCursorName As Long) As Long

Declare Function LoadCursorFromFile Lib "user32" Alias _
  
"LoadCursorFromFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long

Declare Function SetCursor Lib "user32" _
  
(ByVal hCursor As Long) As Long

Function MouseCursor(CursorType As Long)
  
Dim lngRet As Long
  lngRet 
LoadCursorBynum(0&, CursorType)
  
lngRet SetCursor(lngRet)
End Function

Function 
PointM(strPathToCursor As String)
  
Dim lngRet As Long
  lngRet 
LoadCursorFromFile(strPathToCursor)
  
lngRet SetCursor(lngRet)
End Function
'*********** Code End ************ 
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , Minh Tiên
#13
Trong Acc2007:
Đối với Command Button thì: Vào Properties --> Thẻ Other --> Tạị dòng Cursor On Hover chọn: Hyperlink hand là OK. Khi di chuyển con trỏ vào đổi tượng này thì sẽ chuuyển sang "Bàn tay".
Thân chào !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hướng Dẫn Cách lưu (back up database) dữ liệu! danhxetnghiem 36 7,973 03-12-17, 12:13 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  [Hỏi] Xin hỏi về cách trích thông tin từ một chuỗi Thiên Hùng 5 266 13-11-17, 11:33 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  Phát hiện nhiều sự tào lao của Access 2016 tranthanhan1962 12 655 03-11-17, 11:16 PM
Bài mới nhất: DooHoaangPhuuc
  Không hiện được Menu Ribbons ChiMai 2 284 10-10-17, 11:54 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  thay đổi biểu tượng Access dưới thanh Start từ win 7 đến win 10 thanhtruong 8 1,722 23-06-17, 03:25 PM
Bài mới nhất: thanhtruong

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line