Đánh giá chủ đề:
  • 2 Votes - 4.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi về hàm Dcount, Dsum, Davg trong access
#11
Trích dẫn:Bạn hỏi qua Email:
Nhập: 10
xuất: 110
Tồn: -100 ( ý bạn số này sai)
Trả lời: Tồn: -100 ý bạn số này sai: Theo tính toán bên ngoài bạn dùng hàm rất chính xác nhưng có lẽ bạn muốn là tồn thực tế là không phát sinh số âm. Vì vậy

*Góp ý 1: ở form xuất: bạn thêm vào sub form "F_XuatThuocSuB" có combox: "ComboMaThuoc2" như sau
dòng Row source:
Mã:
SELECT THUOC.MaThuoc AS [Mã thuốc], THUOC.TenThuoc AS [Thuốc tồn kho] FROM THUOC WHERE (((THUOC.TonCu)>0)) ORDER BY THUOC.MaThuoc;

Khi đó: bạn chọn "ComboMaThuoc2", thì nó chỉ hiện những thuốc nào có trong kho thôi;

* Góp ý 2: sub form "F_XuatThuocSuB" thêm 2 text box nửa:
1. text box: Tồn củ
2. text box: Kiểm tra thuốc còn tồn đủ cấp phát không.

* Riêng chuyện Cefuroxim CGP-500mg : -100 thì quên đi. Vì demo sau này sẽ cho bạn biết được, nếu bạn nhấp quá số lượng tồn trong kho nó sẽ cảnh báo bạn ngay.

Sau này bạn xuất kho theo demo này tiện hơn: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn dinhnhieu
#12
Rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của maidinhdan, mình đã làm theo gởi ý của bạn nhưng giờ lại xuất hiện một vấn đề khác, khi tạo phiếu xuất thuốc mới thì subform bị khóa (do mình đưa tồn cuối kỳ vào bằng QRY), bạn có thể tranh thủ xem lại dữ liệu mình tý.
Chân thành cảm ơn.
https://www.dropbox.com/s/zi8oa52aeligo5...D.mdb?dl=0
Chữ ký của dinhnhieu Xin chào, mình là dinhnhieu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-11 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn mytho
#13
(29-01-15, 08:58 AM)dinhnhieu Đã viết: Khi tạo phiếu xuất thuốc mới thì subform bị khóa.
https://www.dropbox.com/s/zi8oa52aeligo5...D.mdb?dl=0

Trả lời: Bạn làm một số việc sau đây
Tạo query1 để xuất sang combobox liệt kê loại thuốc nào >0
Tạo thêm 03 textbox:
+ 01 Combox lựa chọn thuốc: ( cái này lấy từ query 1: gồm 3 trường: Mathuoc, tên thuốc, tồn): khi làm cho hiện tên nhưng thực chất là mã thuốc.
+ 01 text số lượng xuất
+ 01 tetx hiện tồn trong kho

Tạo thêm 01 nút nhấn: Nạp vào bảng sub form bị khóa của bạn
Mã:
Private Sub cmdNapvaobang_Click()
If Me.cbmathuocxuat.Value <> "" And Me.txttongkho.Value <> "" And Me.MaPhieuX.Value <> "" And Me.txttongkho.Value >= Me.soluongxuat.Value Then
    Dim txt1 As String
    Dim txt5 As String
    Dim txt6 As String
    
    txt1 = Me.MaPhieuX
    txt5 = Me.cbmathuocxuat
    txt6 = Me.soluongxuat
    
    Dim rs As Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("DMXUATKHO", dbOpenDynaset)
    rs.AddNew
    rs!MaPhieuX = txt1             'maidinhdan
    rs!MaThuoc = txt5          ' Tuong tu
    rs!SoLuongX = txt6      ' Tuong tu
    rs.Update
    rs.Close
      
    Me.F_XuatThuocSuB.Requery  ' Ten form con dat trong form chinh
    Me.cbmathuocxuat.Value = ""
    Me.soluongxuat.Value = ""
    Me.txttongkho.Value = ""
    Else
    MsgBox "Khong duoc bo trong cac o tren hoac so luong lon hon ton kho", vbInformation, "thong bao"
    End If
    Me.cbmathuocxuat.Requery
    Me.cbmathuocxuat.SetFocus
End Sub

Xem demo: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1
Bạn nhấn nút thêm hoặc lăng chuột tùy bạn, nhập số lượng xuất xong thì nhấp nút "Nạp"
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn mytho
#14
- Không biết maidinhdan quê ở đâu, nếu ở miền trung có diệp đi ngang Bình Định ghé tham quan Suối nước nóng Hội Vân thưởng thức vài món đồng quê và mình cùng giao lưu tý vì cơ quan và nhà ở sát cạnh suối.
- Sự nhiệt tình và kiến thức của bạn mình rất thán phục, nhờ đó mà kiến thức access cua3mi2nh cũng được nâng cao, cái demo đó vẫn còn 2 vấn đề mà mình không làm được:
+ Xuất lớn hơn tồn nó vẫn chạy hoặc báo lỗi.
+ Khi xuất bằng số lượng tồn thì nó chấp nhận nhưng không list ở subform
- Bạn cố gắn xem lại tý nhé, (kiến thức visualbasic mình cùi bắp lắm, ) có gì làm phiền xin bạn bỏ qua, mình chân thành cảm ơn và chúc bạn sức khỏe.
https://www.dropbox.com/s/8jth9tozq4wfyi...D.mdb?dl=0
Chữ ký của dinhnhieu Xin chào, mình là dinhnhieu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-11 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn mytho
#15
(30-01-15, 07:57 AM)dinhnhieu Đã viết: - Không biết maidinhdan quê ở đâu, nếu ở miền trung có diệp đi ngang Bình Định ghé tham quan Suối nước nóng Hội Vân thưởng thức vài món đồng quê và mình cùng giao lưu tý vì cơ quan và nhà ở sát cạnh suối.
- Sự nhiệt tình và kiến thức của bạn mình rất thán phục, nhờ đó mà kiến thức access cua3mi2nh cũng được nâng cao, cái demo đó vẫn còn 2 vấn đề mà mình không làm được:
+ Xuất lớn hơn tồn nó vẫn chạy hoặc báo lỗi.
+ Khi xuất bằng số lượng tồn thì nó chấp nhận nhưng không list ở subform
- Bạn cố gắn xem lại tý nhé, (kiến thức visualbasic mình cùi bắp lắm, ) có gì làm phiền xin bạn bỏ qua, mình chân thành cảm ơn và chúc bạn sức khỏe.
https://www.dropbox.com/s/8jth9tozq4wfyi...D.mdb?dl=0

Trả lời:
Câu 1: Xin lỗi bạn mình mình đánh dư code: vì thế nó báo lỗi: Đoạn code dư đó là:
Mã:
Dim txt2
Dim txt3
Dim txt4
Đã chỉnh lại cho bạn rồi

Câu 2: Xuất lớn hơn tồn, Xuất bằng tồn nhưng nó vẫn chạy: Cái này mình tưởng lần trước hướng dẫn bạn rồi, bạn có thể làm được bằng hàm if..then..

Mình cũng sửa lại cho bạn xem nhé
Trong sub của bạn mình đã bỏ đi: cột tồn; và cột thông báo tồn rồi, để không gây hiểu nhầm khi nó xuất.

Cuối cùng: Sau này nó sẽ thông báo cho bạn khi nhấn núp nạp để biết lượng tồn kho và chỉ những mặt hàng còn tồn chỉ hiện ở combox chọn mặt hàng thôi.

Xem lại file demo nhé: https://sites.google.com/site/congthucas...ects=0&d=1

Còn đây là code kiểm tra lượng xuất có lớn hơn tồn không và tự thêm vào sub bị khóa(thực chất là thêm vào tbl "DMXUATKHO":

Mã:
Private Sub cmdNapvaobang_Click()
If Me.txtt >= Me.txtx Then
    If Me.cbmathuocxuat.Value <> "" And Me.txttongkho.Value <> "" And Me.MaPhieuX.Value <> "" Then

    Dim txt1 As String
    Dim txt5 As String
    Dim txt6 As String
    
    txt1 = Me.MaPhieuX
    txt5 = Me.cbmathuocxuat
    txt6 = Me.soluongxuat
    
    Dim rs As Recordset
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("DMXUATKHO", dbOpenDynaset)
    Me.Refresh              ' ban loi do thieu code refresh
    rs.AddNew
    rs!MaPhieuX = txt1             'maidinhdan
    rs!MaThuoc = txt5          ' Tuong tu
    rs!SoLuongX = txt6      ' Tuong tu
    rs.Update
    rs.Close
      
    Me.F_XuatThuocSuB.Requery  ' Ten form con dat trong form chinh
    Me.cbmathuocxuat.Value = ""
    Me.soluongxuat.Value = ""
    Me.txttongkho.Value = ""
    Else
    MsgBox "Khong duoc bo trong cac o tren hoac so luong lon hon ton kho", vbInformation, "thong bao"
    End If
    Me.cbmathuocxuat.Requery
    Me.cbmathuocxuat.SetFocus
Else
MsgBox "So luong ton kho khong du, chi con lai co: " & Me.cbmathuocxuat.Column(2), vbInformation, "Thong bao"
Me.soluongxuat.Value = ""
Me.soluongxuat.SetFocus
End If
End Sub
' Bạn bỏ đoạn này trong file demo dum mình: vì mình chưa bỏ:
Mã:
And Me.txttongkho.Value >=     Me.soluongxuat.Value
Rán ngâm cứu cách làm này nhé.

Quê tớ: tỉnh Sóc Trăng, khi nào ra minh Alo.

Huy vọng lần này là đúng như ý bạn.
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname
#16
Tuyệt cú mèo, chỉ vậy thôi, đúng nghĩa với câu: "Học thầy không bằng học bạn"
Bình Định - Sóc Trăng tuy xa thật
Ước gì ngồi với bạn nâng ly.
Gò Đen nổi tiếng Miền Tây
Ra đây Bàu Đá cụng ly tê liền.
Sorry Admin, hào hứng quá chứ không có ý gì , cố gắn đồng hành cùng diễn đàn access.
Chữ ký của dinhnhieu Xin chào, mình là dinhnhieu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-11 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#17
Có vướng mắc nữa xin hỏi Maidinhdanh: có cách nào khi xuất ra excel từ Qry lấy tham số từ ngày đến ngày trong frm được không? ở mục Báo cáo\Tồn theo ngày.
https://www.dropbox.com/s/zi8oa52aeligo5...D.mdb?dl=0
Xin chân thành cảm ơn.
Chữ ký của dinhnhieu Xin chào, mình là dinhnhieu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-11 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
(04-02-15, 08:00 AM)dinhnhieu Đã viết: Có vướng mắc nữa xin hỏi Maidinhdanh: có cách nào khi xuất ra excel từ Qry lấy tham số từ ngày đến ngày trong frm được không? ở mục Báo cáo\Tồn theo ngày.
https://www.dropbox.com/s/zi8oa52aeligo5...D.mdb?dl=0
Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Bạn vào query "Q_trong" cột [NgayHD] sửa lại đoạn: Between [tungay] and [denngay] thành
Mã:
Between [Forms]![F_ThuocTonXuatNhap]![TuNgay] And [Forms]![F_ThuocTonXuatNhap]![DenNgay]

Vậy là ok, bạn xuất sang Excel thoải mái.

Một số góp ý xoay quanh Export sang Excel của bạn để phần mềm êm hơn: Làm hay không làm cũng không sao

Xem thêm tại đây: http://thuthuataccess.com/forum/post-251...l#pid25103
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
(04-02-15, 10:13 AM)maidinhdan Đã viết:
(04-02-15, 08:00 AM)dinhnhieu Đã viết: Có vướng mắc nữa xin hỏi Maidinhdanh: có cách nào khi xuất ra excel từ Qry lấy tham số từ ngày đến ngày trong frm được không? ở mục Báo cáo\Tồn theo ngày.
https://www.dropbox.com/s/zi8oa52aeligo5...D.mdb?dl=0
Xin chân thành cảm ơn.

Được bạn ạ, sáng nay mình chưa rảnh hướng dẫn, để chiều nay mình viết rồi gửi lên diễn đàn, mà hình như trong diễn đàn mình cũng có vài bài nói về vấn đề nay rồi. Nếu bạn rành về code thì xem trước cũng được.

Link nè: https://thuthuataccess.wordpress.com/200...-ra-excel/

Góp ý: bạn có thể tạo chủ đề mới không?!, vì cái này nó liên quan đến xuất file Excel, để sau này còn bạn khác học hỏi nửa.

Bạn cần giải quyết 2 vấn đề
1. Lấy danh sách nhập xuất tồn từ ngày đến ngày (Phải dùng query + tham so)
1.1. Cái link trên đẩy một query ra excel, cái của bạn phải dùng một Querydef thì chắc được
2. Xuất ra file excel (Đã có danh sách thì xuất ra mấy hồi, thủ tục riêng)
Nên chia làm nhiều thủ tục mới đỡ rối...
Chữ ký của thucgia Hix, Access quả nhiên lợi hại !!!! http://vibigaba.esy.es/
ღღღღღTài sản của thucgia (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn dinhnhieu
#20
Bạn nói mình càng rối hơn nữa, yêu cầu của bạn mình chỉ làm được 1 thôi, khó thật chắc bó tay vụ này rùi.
Chữ ký của dinhnhieu Xin chào, mình là dinhnhieu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-11 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xuất dữ liệu trong báo cáo Thái Trần 0 23 7 Giờ trước
Bài mới nhất: Thái Trần
  Cách xuất Report Access sang file Word và Pdf?? tui123 7 7,467 09-01-19, 01:16 AM
Bài mới nhất: DooHoaangPhuuc
  Nhờ giúp đỡ canh chữ giữa theo chiều ngang và dọc trong report! tui123 3 330 05-01-19, 04:42 PM
Bài mới nhất: mrsiro
  [Help] Nhờ giúp đỡ về tự động co dãn dòng trong report! NguyenDungAnh 14 1,231 18-10-18, 08:42 AM
Bài mới nhất: bằng lăng
  Xin hỏi cách : Tùy chọn thêm bớt cột báo cáo trong access ledangvan 10 1,041 15-10-18, 05:29 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối