Đánh giá chủ đề:
  • 6 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Export dữ liệu ra excel
#31
Cảm ơn ban The Wind nhiều mình làm theo cách của bạn được rùi.
Chữ ký của ebot2006 Xin chào, mình là ebot2006, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 02-04 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#32
(04-10-10, 11:44 AM)The Wind Đã viết: Có một cách để bạn không cần phải sử dụng điều kiện đặt lọc ở query mà vẫn xuất ra được excel với các record bạn tìm được trong formsub bằng bắt cứ thao tác nào ( hộp search, lọc...) với đoạn mã
Mã:
FileCopy "D:\NS\Now\Temps4Export\temps.xls", "C:\output.xls" 'Su dung temps.xls nhu 1 mau excel co san
Me.fr_sub.SetFocus ' fr_sub: name cua form sub
DoCmd.GoToControl "ID" 'ID: Khoa cua formsub
DoCmd.RunCommand acCmdSelectAllRecords
DoCmd.RunCommand acCmdCopy
'Dim xlapp As Excel.Application ' ap dung cho ecxel 2003
Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")
With xlapp
.Workbooks.Open ("C:\output.xls")
'.Workbooks.Add 'Neukhong su dung may temps xls
'.Range("a4").Select
.Range("a4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'_Link:=False, DisplayAsIcon:=False
.Cells.Select
'.Cells.EntireColumn.AutoFit
.Visible = True
.Range("a5").Select
End With

Mình hay dùng phương pháp này hơn vì rất thoải máy trong việc xuất ra xls, có thể sử dụng mẫu temp xls và không bị ràng buộc vào truy vấn query như các của noname!

Hi các bạn
Cho mình hỏi chút trong trường hợp mình không muốn export cột tiêu đề mà chỉ lấy giá trị và chỉ export từng giá trị vào các cell chỉ định trong file excel có sẵn thì có làm được không ?
Theo cách của bạn The Wind là export cả tiêu đề và nguyên cả hàng rồi

Cám ơn mọi người 007
Chữ ký của glasseggs Xin chào, mình là glasseggs, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-11 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#33
(09-08-10, 01:34 AM)Noname Đã viết: Không phải mọi thứ Access đều có thể giúp được bạn, đôi khi phải vận dụng linh hoạt với Excel.
Câu lệnh Export một đối tượng Access ra Excel

Mã:
DoCmd.OutputTo Kiểu đối tượng, "tên đối tượng", "MicrosoftExcelBiff8(*.xls)", "", True, "", 0

Ví dụ bạn đẩy một query tên là DThutheothang ra excel:

DoCmd.OutputTo acQuery, "DThutheothang", "MicrosoftExcelBiff8(*.xls)", "", True, "", 0

Hoặc là:
Mã:
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, 8, "qryA", "c:\A.xls", False, ""

Trong trường hợp Export ra excel bị lỗi font Unicode. Bạn có thể tạo 1 macro với Action OutputTo

cách nhập câu lệnh này như thế nào hả anh? nhập vào đâu? chỉ cho em với
Chữ ký của 321bca Xin chào, mình là 321bca, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 19-11 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#34
(05-10-10, 08:35 AM)The Wind Đã viết: Hôm qua kiểm tra cái demo ở máy 2003 rồi, chạy ngon lành, nhưng cái xls làm mẫu thì bị lỗi do tạo = excel 2007. sửa lại cái xls cùng thư mục = các khác là được.

Mình đã thử chạy rồi ! Thanks bạn nhiều !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#35
(09-08-10, 01:34 AM)Noname Đã viết: Không phải mọi thứ Access đều có thể giúp được bạn, đôi khi phải vận dụng linh hoạt với Excel.
Câu lệnh Export một đối tượng Access ra Excel

Mã:
DoCmd.OutputTo Kiểu đối tượng, "tên đối tượng", "MicrosoftExcelBiff8(*.xls)", "", True, "", 0

Ví dụ bạn đẩy một query tên là DThutheothang ra excel:

DoCmd.OutputTo acQuery, "DThutheothang", "MicrosoftExcelBiff8(*.xls)", "", True, "", 0

Hoặc là:
Mã:
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, 8, "qryA", "c:\A.xls", False, ""

Trong trường hợp Export ra excel bị lỗi font Unicode. Bạn có thể tạo 1 macro với Action OutputTo

Cám ơn anh Noname, khi em dùng thử đoạn code trên để xuất query, mặc dù em đã thiết lập là "True" để tự động mở file excel sau khi export và đã chọn Microsoft Excel xx library, nhưng máy lại báo lỗi đại ý là "Không mở được OLE server". Nếu để "false" thì ok, nhưng lại mất công tìm đến ổ đĩa chứa file để mở.
Mong anh giải đáp
Chữ ký của vulhu06 Xin chào Guest
Reply
Những người đã cảm ơn
#36
Với cấu trúc của bạn TheWin có thể điểu chỉnh cho các bạn sử dụng Office 2007

Private Sub xuat_Click()
On Error GoTo xuat_click_err

Me.kehoachmayinsub.SetFocus ' fr_sub: tenformsub
DoCmd.GoToControl "sophieu" 'ID: Khoa cua formsub
DoCmd.RunCommand acCmdSelectAllRecords
DoCmd.RunCommand acCmdCopy

Dim xlapp As Excel.Application ' ap dung cho ecxel 2003
'Dim xlbook As Excel.Workbook 'ap dung cho excel 2007
'Dim Xlsheet As Excel.Worksheet

Dim text As String
text = UniConvert("Khoong tifm thaasy file. Haxy tajo file cos teen 'kehoachmayin' trong thuw mujc chuwsa file chuwowng trifnh quarn lys sarn xuaast.", "telex")

Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")
'Set xlbook = GetObject("Excel.Workbook")
'Set Xlsheet = xlbook.Worksheets


With xlapp
.Workbooks.Open (Application.CurrentProject.path + "\kehoachmayin.xls") ' Su dung neu dung Excel 2003
'.Workbooks.Open(Application.CurrentProject.path + "\kehoachmayin.xlsx") ' Su dung neu dung excel 2007
.Range("a4").Select
.Range("a4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'_Link:=False, DisplayAsIcon:=False
.Cells.Select
.Cells.EntireColumn.AutoFit
.Visible = True
.Range("a4").Select
End With
xuat_click_exit:
Exit Sub
xuat_click_err:

MsgBox text, vbInformation

Resume xuat_click_exit
End Sub
Chữ ký của chuvoicon Xin chào, mình là chuvoicon, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#37
Dim xlapp As Excel.Application ' ap dung cho ecxel 2003
Trong access 2003 đâu có, mình làm báo lỗi, pro nào làm chạy trên access 2003 giúp đỡ với.
Chữ ký của dinhnhieu Xin chào, mình là dinhnhieu, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-11 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn
#38
(21-01-15, 03:22 PM)dinhnhieu Đã viết: Dim xlapp As Excel.Application ' ap dung cho ecxel 2003
Trong access 2003 đâu có, mình làm báo lỗi, pro nào làm chạy trên access 2003 giúp đỡ với.

Bạn đã gọi trình thư viện excel trong cửa sổ VBA chưa?
Chữ ký của chuvoicon Xin chào, mình là chuvoicon, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 18-11 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Cách tăng tốc độ Copy Paste Excel sang Access vuthaiha90 7 346 23-04-19, 06:22 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  Hướng Dẫn Demo tổng hợp xuất Table, Query sang Excel có điều kiện ở vị trí nào cũng được maidinhdan 20 8,491 15-04-19, 03:48 PM
Bài mới nhất: Xuân Thanh
  [Hỏi] Import nhiều file Excel vào Table Access vuthaiha90 33 4,786 16-01-19, 11:45 PM
Bài mới nhất: khuuquytrung
  Demo Import/Export Excel + Hàm Liệt tên ALL Access maidinhdan 96 19,547 22-12-18, 03:56 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Cập nhật dữ liệu Access từ dữ liệu nguồn trong Excel subasatran 1 624 11-10-18, 02:53 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối