Đánh giá chủ đề:
  • 7 Votes - 3.14 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hướng dẫn tạo Menu cho file Access bằng Macro
#21
Xuân Thanh a, mình làm đến bước 4 cuả bạn rồi nhưng đến b5 thì mình bị mắc, mình làm trên access 2007, bạn gợi ý giúp mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều
Chữ ký của nguyenluyentkt Xin chào, mình là nguyenluyentkt, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-10 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#22
(08-10-12, 02:45 PM)nguyenluyentkt Đã viết: Xuân Thanh a, mình làm đến bước 4 cuả bạn rồi nhưng đến b5 thì mình bị mắc, mình làm trên access 2007, bạn gợi ý giúp mình nhé.Cảm ơn bạn nhiều

Đọc lại bài số #16
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#23
Nhờ các bạn gần xa giúp đỡ chương trình của mình với: Mình có
Có 1 :Table T01_danhmucvattu
Có 1 : Form F09_DATAxuat CT lồng trong F09_DATAxuat
Có 1 Query : Q_TONKHO
Và 1 số bảng phụ kèm theo …

Hình 1: T01_danhmucvattu

Hình 2: Form F09_DATAxuat CT lồng trong F09_DATAxuat (và 1 list box tìm VT)
Vấn đề đặt ra là:
- Khi tìm được vật tư và Click vào vật tư đó nó sẽ nhẩy xuống F09_DATAxuatCT.
- Viết VBA (hoặc công thức) khi chọn kho (trong vòng) thì trong Q_TONKHO nó sẽ vào tồn kho ở cột tương ứng để lấy tồn kho (mình lập công thức nó chỉ cho lấy 5 cột tương ứng 5 kho (của mình là 30 kho)
- 01: Q_TONKHO: Cần thay thế đoạn màu đỏ bằng VBA (hoặc cách nào đó)
- Số phiếu tự tăng trong năm, sang đầu năm tới nó lại trở vể từ đầu (hoặc trong khi nhập ngày nhập xuất kho mà khác năm thì số phiếu trở lại đầu,
+ SELECT T08_DATANhap.ngaynhap, Tennguonnhap, nhapkho, nganhnhap, diachinhap, 0 AS khonhan, T08_DATAnhapCT.MaVT, T08_DATAnhapCT.Tenvattu, T08_DATAnhapCT.Kyhieuvattu, T08_DATAnhapCT.SLnhap AS SLN, T08_DATAnhapCT.DGnhap AS DGN, [SLN]*[DGN] AS GTN, 0 AS SLX, 0 AS DGX, 0 AS GTX FROM T08_DATAnhap INNER JOIN T08_DATAnhapCT ON T08_DATAnhap.SoPhmoi=T08_DATAnhapCT.SoPhmoi;
+ UNION SELECT T09_DATAXuat.ngayxuat, Tennguonxuat, xuatkho, nganhxuat, diachixuat, khonhan, T09_DATAxuatCT.MaVT, T09_DATAxuatCT.Tenvattu, T09_DATAxuatCT.Kyhieuvattu, 0 AS SLN, 0 AS DGN, 0 AS GTN, T09_DATAxuatCT.SLxuat AS SLX, T09_DATAxuatCT.DGxuat AS DGX, [SLX]*[DGX] AS GTX FROM T09_DATAxuat INNER JOIN T09_DATAxuatCT ON T09_DATAxuat.SoPhmoi = T09_DATAxuatCT.SoPhmoi;
+ UNION SELECT 0 as ngaynhap, "TK" as Tennguonnhap, [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho] as nhapkho, 0 as nganhnhap, 0 as diachinhap, 0 as khonhan,T01_DANHMUCVATTU.MaVT, T01_DANHMUCVATTU.Tenvattu, T01_DANHMUCVATTU.Kyhieuvattu, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K01",SLK01, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K02",SLK02, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K03",SLK03, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K04",SLK04, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K05",SLK05, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K06",SLK06, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K07",SLK07, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K08",SLK08, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K09",SLK09, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K10",SLK10, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K11",SLK11, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K12",SLK12, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K13",SLK13, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K14",SLK14, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K15",SLK15, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K16",SLK16, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K17",SLK17, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K18",SLK18, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K19",SLK19, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K20",SLK20, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K21",SLK21, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K22",SLK22, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K23",SLK23, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K24",SLK24, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K25",SLK25, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K26",SLK26, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K27",SLK27, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K28",SLK28, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K29",SLK29, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K30",SLK30,0)))))))))))))))))))))))))))))) AS SLN, iif([SLN]>0,[GTN]/[SLN],0) AS DGN, iif( [Forms].[F09_DATAxuat].[Xuatkho]="K01",GTK01,0) AS GTN, 0 AS SLX, 0 AS DGX, 0 AS GTX FROM T01_DANHMUCVATTU;
- Tóm lại: Mình đang làm một chương trình quản lý kho với SL vật tư khoảng 20.000 mã hàng với kho là khoảng 30 kho. Với 20.000 vật tư này đều nằm ở trong các kho với SL tồn đầu kỳ khác nhau (đây là Vật tư tồn kho mã :TK). Trong quá trình nhập có các nguồn EM; FC; KH; TH nhập vào 1 trong các kho. Khi xuất thì phải xuất theo nguồn nhập vào ở kho nhập vào, tính tồn, đơn giá TB cũng theo nguồn nhập vào, và có thêm xuất nguồn tồn kho (TK) … và với 20.000 vật tư thì khi tìm trên Combo box rất khó tìm nên dùng bằng bảng tìm nhanh sau đó Click vào vật tư đó sẽ nhẩy xuống Combo box vật tư xuất sau đó chỉ nhập SL xuất và đơn giá vào…
Nhờ tất cả các thành viên vì File mẫu của mình dung lượng tương đối lớn nên rất mong các bạn tham gia ý kiến hoặc code, hoặc cho mình xin email để mình liên hệ. Cám ơn nhiều! email của mình: luuthai1974@yahoo.com.vn
Chữ ký của LUUTHAI Xin chào, mình là LUUTHAI, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 03-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#24
Nhìn câu hỏi của LUUTHAI mà choáng, tách form ra thành file mới rồi gửi lên đây đi big green
Hoặc cần thiết liên hệ với mình theo thông tin cá nhânLightbulb
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#25
(06-04-12, 05:30 PM)Xuân Thanh Đã viết:
(03-03-11, 08:33 AM)ngocchuc1988 Đã viết: chào mọi người!
minh muốn tao menu trong access 2007 ma ko biết làm thế nào.
cả nhà có ai biết ko?gíup mình vớiCry_smile

Bài viết trên của tôi sử dụng cho Access 2003. Việc tạo menu trong Access 2007 hoàn toàn khác với các phiên bản Access trước. Để tạo menu trong Access 2007 thực hiện theo các bước như sau:

1. Trước tiên, các bạn vào access option:
+ Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
+ Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
ID - AutoNumber - Primary Key
RibbonName - Text
RibbonXML - Memo

3.Thêm record đầu tiên của table đó:
ID = 1
RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
RibbonXML=
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
<
button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
<
button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
<
button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
</
group>
</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI

Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực.

Cảm ơn "Xuân Thanh" nhiều !
tmtien261 xin hỏi các Pro: Có cách nào để ẩn (Giấu) thẻ "Home" trên Menu được không ? Như thế thì mình sẽ "độc quyền" khai thác MyMenu hơn !
Cảm ơn nhiều !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn
#26
(31-01-13, 04:04 PM)tmtien261 Đã viết: Cảm ơn "Xuân Thanh" nhiều !
tmtien261 xin hỏi các Pro: Có cách nào để ẩn (Giấu) thẻ "Home" trên Menu được không ? Như thế thì mình sẽ "độc quyền" khai thác MyMenu hơn !
Cảm ơn nhiều !

Tham khảo tại đây : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...e.11).aspx
Thân mến
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Minh Tiên
#27
(22-10-10, 05:12 PM)Noname Đã viết: Mình chép nguyên xi của bác Xuân Thanh nên chưa xem qua trong đó có gì! :P .
Nhưng mình có làm menu bằng macro rồi,
trong menu cha, cứ gọi hàm add menu, đặt macro name. Gọi mecro addmenu tiếp để add. Xem thêm file đính kèm

Em có tham khảo bài viết của anh Xuan Thanh đăng bởi noname, em đã làm được cái gọi là menu command (tạo bằng macro), nhưng khi chạy thì vẫn còn chữ Home, Add-in, và thanh menu này xấu lắm chẳng giống file demo gì cả, thanh menu này nằm có 01 góc mà không trải dày màn hình, mặc dùm em đã tắt mục Allow full menu và Allow default shortcut menu
Chữ ký của vulhu06 Xin chào Guest
Reply
Những người đã cảm ơn
#28
Mình đã làm được, nhưng mình muốn thêm 1 menu nữa, ví dụ là Menu kế bên Menu của bạn thì phải làm thế nào (thêm 1 Tab nữa ấy), chỉ giúp nhé 007
Chữ ký của stone18k Xin chào, mình là stone18k, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 28-05 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn
#29
Bạn mở macro mainmenu rồi thêm 01 lệnh addmenu nữa là được thêm một mục trong menu
Chữ ký của vulhu06 Xin chào Guest
Reply
Những người đã cảm ơn
#30
(06-04-12, 05:30 PM)Xuân Thanh Đã viết:
(03-03-11, 08:33 AM)ngocchuc1988 Đã viết: chào mọi người!
minh muốn tao menu trong access 2007 ma ko biết làm thế nào.
cả nhà có ai biết ko?gíup mình vớiCry_smile

Bài viết trên của tôi sử dụng cho Access 2003. Việc tạo menu trong Access 2007 hoàn toàn khác với các phiên bản Access trước. Để tạo menu trong Access 2007 thực hiện theo các bước như sau:

1. Trước tiên, các bạn vào access option:
+ Current Database, mục Navigation - Navigation Options. Trong Display Options chọn Show System Objects.
+ Avanced, mục General, chọn Show add-in user interface errors

2. Tạo 1 table đặt tên là UsysRibbons có các thông số sau:
ID - AutoNumber - Primary Key
RibbonName - Text
RibbonXML - Memo

3.Thêm record đầu tiên của table đó:
ID = 1
RibbonName = MyMenu (tuỳ ý)
RibbonXML=
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="DanhMuc" label="Danh Mục">
<
button id="TaiKhoan" label="Danh mục tài khoản" onAction="mDanhMucTaiKhoanC1" enabled="true"/>
<
button id="NganHang" label="Danh mục Ngân hàng" onAction="mDanhMucNganHang" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="HangHoa" label="Hàng Hóa">
<
button id="NhapHang" label="Nhập Hàng" onAction="mNhapHang" enabled="true"/>
</
group>
</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI

Ở đây, các bạn có thể tuỳ chỉnh các group và các button theo ý của bạn, onAction = tên macro.

4. Các bạn vào lại Access Option - Current Database - Ribbon and Toolbar Option. Trong Ribbon Name chọn tên ribbon của bảng trên (ở đây là MyMenu)

5. Khởi động lại access và mở lại database để có hiệu lực.

Dear Xuân Thanh

Mình chưa rõ bước 3 bạn hướng dẫn giùm mình
trường RibbonXML= "để trống hay nhập gì vào ???"
đoạn code bên dưới nhập vào đâu, nếu dùng vba thì chọn sự kiện gì ??

Thanks
Chữ ký của dinh_trong_hoa
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] tự động thực hiện sub khi mở File minhtungph 3 1,218 16-10-17, 02:15 PM
Bài mới nhất: minhtungph
  Hỏi đáp về Access cơ bản của thành viên mới... paulsteigel 11 3,652 26-04-17, 08:15 AM
Bài mới nhất: paulsteigel
  Tạo menu popup vulhu06 3 2,368 04-03-17, 03:12 PM
Bài mới nhất: vucongpda
  Cần giúp đỡ về hàm if trong macro hvhvpdk 2 1,567 28-11-16, 01:04 PM
Bài mới nhất: hvhvpdk
  hàm đổi số thành chữ trong access trico9.0 8 7,567 30-09-16, 03:09 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối