Đánh giá chủ đề:
  • 6 Votes - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hàm Xếp loại học lực cho HS THPT trong Query
#1
Cry_smileTôi muốn xếp loại học lực cho học sinh cấp THPT theo các tiêu chí dưới đây:
- Các môn học là: Tóan, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, TAnh.
- Xếp loại như sau:
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5.
4. Loại yếu: điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.
5. Loại kém: các trường hợp còn lại.
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, nhưng do ĐTB của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.

Có ai có Code hoac cách xếp loại xin chỉ dùm
Có File đính kèm


File đính kèm
.zip   Xep loai HL.zip (Kích cỡ: 14.25 KB / Tải về: 211)
Chữ ký của minhtam76 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn nên dùng hàm iif lồng iif
Chữ ký của vinhang Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn minhtam76
#3
mình mới học Access nên chưa hiểu lắm. Bạn có thể làm trực tiếp trên file mình gửi kèm được không?
Biết ơn nhiều lắm đó.
Cám ơn trước.
Chữ ký của minhtam76 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(16-03-11, 03:21 PM)minhtam76 Đã viết: Cry_smileTôi muốn xếp loại học lực cho học sinh cấp THPT theo các tiêu chí dưới đây:
- Các môn học là: Tóan, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, TAnh.
- Xếp loại như sau:
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5.
4. Loại yếu: điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.
5. Loại kém: các trường hợp còn lại.
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, nhưng do ĐTB của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.

Có ai có Code hoac cách xếp loại xin chỉ dùm
Có File đính kèm

Em gửi anh hàm xếp loại học lực và biên chế lớp (có điều kiện xếp lớp theo học lực)
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn haquocquan , Noname , minhtam76
#5
Cám ơn Dũng nhiều nhen. Nhưng hàm này mới chỉ xếp loại cho học sinh Cơ bản. Có hàm nào tích hợp cả ba ban Cơ bản, Tự nhiên và xã hội không ?
Chữ ký của minhtam76 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
Không cần thiết đâu anh.
Chỉ cần có 1 form hệ số môn học và sửa một chút trong hàm đó thôi.
Chữ ký của dungnvl08 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , minhtam76
#7
ok. Thanhk you very mucht
Chữ ký của minhtam76 Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
Mã PHP:
Function xlhocluc(toanvanlyhoasinh,  sudiacdananhcnghetintdqpdtb)
    If 
IsNull(dtbThen
        xlhocluc 
Null
    
Else
    
Select Case dtb
        
Case Is >= 8                                                                                                                    
            
If toan >= 6.5 Or van>= 6.5 Or ly>= 6.5 Or hoa>= 6.5 Or sinh>= 6.5  Or su>= 6.5 Or dia>= 6.5 Or cdan>= 6.5 Or anh>= 6.5 Or cnghe>= 6.5 Or tin >= 6.5 Or td>= 6.5 Or qp>= 6.5  Then
                
If toan >= Or van >= 8 Then
                    xlhocluc 
"Gioi"
                
Else
                    
xlhocluc "Kha"
                
End If
            Else
                If  
toan >= Or van>= Or ly>= Or hoa>= Or sinh>= 5  Or su>= Or dia>= Or cdan>= Or anh>= Or cnghe>= Or tin >= Or td>= Or qp>= 5 Then
                    
If toan >= 6.5 Or van >= 6.5 Then
                        xlhocluc 
"Kha"
                    
Else
                        
xlhocluc "Tbinh"
                    
End If
                Else
                    
xlhocluc "Tbinh"
                
End If
            
End If
        Case 
Is >= 6.5                                                                                                             
            
If  toan >= Or van>= Or ly>= Or hoa>= Or sinh>= 5  Or su>= Or dia>= Or cdan>= Or anh>= Or cnghe>= Or tin >= Or td>= Or qp>= 5  Then
                
If toan >= 6.5 Or van >= 6.5 Then
                    xlhocluc 
"Kha"
                
Else
                    
xlhocluc "Tbinh"
                
End If
            Else
                If  
toan >= Or van>= Or ly>= Or hoa>= Or sinh>= 2  Or su>= Or dia>= Or cdan>= Or anh>= Or cnghe>= Or tin >= Or td>= Or qp>= 2   Then
                xlhocluc 
"Tbinh"
                
Else
                 
xlhocluc "Yeu"
                
End If
            
End If
        Case 
Is >= 5                                                                                                            
            
If  toan >= 3.5 Or van>= 3.5 Or ly>= 3.5 Or hoa>= 3.5 Or sinh>= 3.5  Or su>= 3.5 Or dia>= 3.5 Or cdan>= 3.5 Or anh>= 3.5 Or cnghe>= 3.5 Or tin >= 3.5 Or td>= 3.5 Or qp>= 3.5   Then
                
If toan >= Or van >= 5 Then
                    xlhocluc 
"Tbinh"
                
Else
                    
xlhocluc "Yeu"
                
End If
            Else
                If  
toan >= Or van>= Or ly>= Or hoa>= Or sinh>= 2  Or su>= Or dia>= Or cdan>= Or anh>= Or cnghe>= Or tin >= Or td>= Or qp>= 2   Then
                    xlhocluc 
"Yeu"
                
Else
                    
xlhocluc "Kem"
                
End If
            
End If
        Case 
Is >= 3.5                                                                                                      
            
If  toan >= Or van>= Or ly>= Or hoa>= Or sinh>= 2  Or su>= Or dia>= Or cdan>= Or anh>= Or cnghe>= Or tin >= Or td>= Or qp>= 2   Then
                xlhocluc 
"Yeu"
            
Else
                
xlhocluc "Kem"
            
End If
        Case Else                                                                                                               
                
xlhocluc "Kem"
    
End Select
    End 
If
End Function 
Chữ ký của hungchng Hi, my email hungchng@yahoo.com
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(17-04-11, 08:34 PM)minhtam76 Đã viết: Cám ơn Dũng nhiều nhen. Nhưng hàm này mới chỉ xếp loại cho học sinh Cơ bản. Có hàm nào tích hợp cả ba ban Cơ bản, Tự nhiên và xã hội không ?

---------------------------
Phần xếp loại này mọi người làm như nào cho đơn giản nhất. cách mình làm lằng nhằng phức tạp quá. anh chị nào làm rồi chia sẻ cho anh em với.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cách lọc chuỗi trong query liaemars 1 63 19-06-18, 11:34 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  ACCESS CÓ HÀM TƯƠNG TỰ SUMIFS TRONG EXCEL KHÔNG? hoaducvn90 3 95 18-06-18, 11:00 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Tạo query giống excel và lỗi tự select * toidjtjmtoi 6 221 17-06-18, 09:49 PM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  Thêm số thứ tự trong Query Noname 14 8,974 01-06-18, 05:52 PM
Bài mới nhất: MTNQ
  Thiết lập query Nhập Xuất Tồn theo lệnh ChiMai 1 120 07-05-18, 08:38 PM
Bài mới nhất: ChiMai

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line