Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hàm đọc số dùng mã Unicode trong Access
#11
Đã áp dụng bài của noname thành công bằng lệnh gọi hàm =DocVND([TinhTong])

Nhưng lỗi hiển thị chữ "sáu" ko chính xác

Không biết ai bị lỗi này ko

Khắc phục: cho font về Arial là được
Chữ ký của uronmapu Cảm ơn cả nhà

Để học Access không nên ngại đặt câu hỏi


Uron
Reply
Những người đã cảm ơn camau
#12
do cài đặt font của bạn thôi. cái này mình dùng lâu lắm rồi. thấy chính sác mà.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn camau
#13
(02-09-12, 08:43 PM)quanghoasla Đã viết: do cài đặt font của bạn thôi. cái này mình dùng lâu lắm rồi. thấy chính sác mà.

èo, chính xác chứ không phải là chính sác nhé!: 014:
Chữ ký của Nguyendinhthanh My site: Tài liệu
ღღღღღTài sản của Nguyendinhthanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn camau
#14
Một hàm đọc số cực ngắn cho font Unicode

Mã PHP:
Public Function DocSo(Number As Double)
    
Dim MyArray
    Dim Str 
As String
    
If Number >= 1E+18 Then DocSo "#NUM!": Exit Function
    
Str Format(Fix(Abs(Number)), "000000000000000000")
    
MyArray = Array("không ""m" ChrW(7897) & "t ""hai ""ba ""b" ChrW(7889) & "n ""n" ChrW(259) & "m ""sáu ""b" ChrW(7843) & "y ""tám ""chín ""tri" ChrW(7879) & "u, ""ngàn, ""t" ChrW(7927) & ", ""tri" ChrW(7879) & "u, ""ngàn, """"tr" ChrW(259) & "m ""m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i ""không " "m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i" " không ""không " "m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i""l" ChrW(7867), "m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i" " không""m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i""m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i" " n" ChrW(259) & "m""m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i" " l" ChrW(259) & "m""m" ChrW(7897) & "t " "m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i""m" ChrW(432) & ChrW(7901) & "i""m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i" " m" ChrW(7897) & "t""m" ChrW(432) & ChrW(417) & "i" " m" ChrW(7889) & "t""Âm "ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng ""và ""xu ")
    For 
1 To Len(Str)
        If 
Left(Stri) <> And Mid(Str, (Int((2) / 3) - 1) * 13) <> 0 Then
            DocSo 
DocSo MyArray(Mid(Stri1)) & MyArray(-(3) * (i Mod 3 0) - (15 i Mod 3) * (i Mod 3 <> 0))
        ElseIf 
And Mid(Str73) = And Left(Str6) <> 0 Then
            DocSo 
DocSo MyArray(12)
        
End If
    
Next
    DocSo 
IIf(Number 0MyArray(0) & MyArray(30), "") & IIf(Fix(Number) <> 0DocSo MyArray(30), "") & IIf(Fix(Number) <> And Fix(Number) <> NumberMyArray(31), "") & IIf(Fix(Number) <> NumberIIf(Abs(Number Fix(Number)) < 0.1""MyArray(Left(Right(Format(Abs(Number), "#.00"), 2), 1)) & MyArray(17)) & MyArray(Right(Format(Number"#.00"), 1)) & MyArray(32), "")
    
DocSo Replace(Trim(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(DocSoMyArray(18), MyArray(15)), MyArray(19), MyArray(20)), MyArray(21), MyArray(22)), MyArray(23), MyArray(24)), MyArray(25), MyArray(26)), MyArray(27), MyArray(28)), ", " MyArray(30), " " MyArray(30))), MyArray(30) & MyArray(31), Split(MyArray(30), " ")(0) & " " MyArray(31))
    If 
Number 0 Then DocSo MyArray(29) & DocSo
    DocSo 
UCase(Left(DocSo1)) & Mid(DocSo2) & "."
End Function 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn ttm20062008 , uronmapu , MieuNu
#15
Em đã thử code Xuân Thanh
Chuẩn luôn bác, e đang tìm
Cảm ơn bác nhé
Chữ ký của uronmapu Cảm ơn cả nhà

Để học Access không nên ngại đặt câu hỏi


Uron
Reply
Những người đã cảm ơn camau
#16
Mình làm theo cách của Noname ok
nhưng mình muốn kết quả hiện trên textbox thì làm sao vậy? mình thử đổi bằng textbox nhưng hỏng ra

không coi kỹ hướng dẫn nên làm không ra. coi kỹ thì ra chỉ cần tạo 1 text box rồi đặt hàm =docVND([sotien]) với sotien là text box chứa số cần đổi ra chữ. vậy là xong
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn camau
#17
mình lần mò áp dụng bài của ronmapu vào phần mềm của mình. nhưng mỗi lần khởi động open thì nó bị lỗi (nó vào thẳng màn hình VB mà không theo đường dẫn để vào form. trong mã lệnh VB nó báo lỗi màu vàng ở chổ này nè
(If so = Null Then034034034)
cả nhà xem và sữa xem sao. mình mới làm quen với câu lệnh VB nên dốt lăm. cả nhà thông cảm
sẵn đây cho mình hỏi. phần mềm của mình thiết kế dùng font Times New Roman nhưng mã lệnh không phù hợp, không biết có thể chuyển qua được không vậy?
Chữ ký của camau Xin chào, mình là camau, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 30-07 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
(08-09-12, 11:34 PM)uronmapu Đã viết: Em đã thử code Xuân Thanh
Chuẩn luôn bác, e đang tìm
Cảm ơn bác nhé

bạn hướng dẫn sử dụng hàm đọc số của Xuân Thanh đi bạn
Chữ ký của changkhoonline77 Xin chào, mình là changkhoonline77, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
(06-12-12, 11:37 PM)changkhoonline77 Đã viết: bạn hướng dẫn sử dụng hàm đọc số của Xuân Thanh đi bạn

1/ Chép hàm trên vào một modul
2/ Trong form hoặc report tạo một texbox có Control Source là =DocSo([txtSoTien]), trong đó txtSoTien là textbox chứa Số Tiền cần đọc ra chữ
Thân
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#20
Xin cảm ơn bạn Noname về đoạn code trên.
Mình xin biên tập lại thành 1 hàm đặt trong module và không cần formTam nữa:

Public Function DocUNI(Sodoc As String) As String
If Len(Sodoc) > 12 Then
DocVND = "So qua lon qua hang tram ty. Hay xem lai!"
Exit Function
End If
Sodoc = Round(Sodoc, 0)
Dim fg0, fg1 As Boolean
Dim Cht, So, ch, tp As String
Dim i As Byte
Dim dv() As String
Dim chs() As String
chs = Split("không ;m" & ChrW$(&H1ED9) & "t ;hai ;ba ;b" & ChrW$(&H1ED1) & "n ;n" & ChrW$(&H103) & "m ;sáu ;b" & ChrW$(&H1EA3) & "y ;tám ;chín ;m" & ChrW$(&H1ED1) & "t ;l" & ChrW$(&H1EBB) & " ;l" & ChrW$(&H103) & "m ;m" & ChrW$(&H1B0) & ChrW$(&H1A1) & "i ;m" & ChrW$(&H1B0) & ChrW$(&H1EDD) & "i ;tr" & ChrW$(&H103) & "m ", ";")
dv = Split(" ;nghìn ;tri" & ChrW$(&H1EC7) & "u ;t" & ChrW$(&H1EF7) & " ", ";")
'THEM CHU DONG.
'dv = Split(ChrW$(&H111) & ChrW$(&H1ED3) & "ng. nghìn tri" & ChrW$(&H1EC7) & "u t" & ChrW$(&H1EF7) & " ", " ")

Do While Sodoc <> ""
Cht = ""
If Len(Sodoc) <> 0 Then
If (Len(Sodoc) >= 3) Then
So = Right(Sodoc, 3)
Else
So = Right(Sodoc, Len(Sodoc))
End If
Sodoc = Left(Sodoc, Len(Sodoc) - Len(So))
If Left(So, 1) = "0" And Mid(So, 2, 1) = "0" And Right(So, 1) = "0" Then
ch = ch
Else
If Len(So) = 3 Then
If Left(So, 1) <> " " Then Cht = chs(Left(So, 1)) + chs(15)
So = Right(So, 2)
End If
If Len(So) = 2 Then
If Left(So, 1) = "0" Then
If Right(So, 1) <> "0" Then Cht = Cht + chs(11)
fg0 = True
Else
If Left(So, 1) = "1" Then
Cht = Cht + chs(14)
Else
Cht = Cht + chs(Left(So, 1)) + chs(13)
fg1 = True
End If
End If
So = Right(So, 1)
End If
If Right(So, 1) <> 0 Then
If Left(So, 1) = "5" And Not fg0 Then
If Len(tp) = 1 Then
Cht = Cht + chs(4)
Else
Cht = Cht + chs(12)
End If
Else
If Left(So, 1) = 1 And Not (Not fg1 Or fg0) And Cht <> "" Then
Cht = Cht + chs(10)
Else
Cht = Cht + chs(Left(So, 1))
End If
End If
End If
ch = Cht & dv(i) & ch
End If
i = i + 1
End If
Loop
If Right(Trim(ch), 1) <> "." Then
ch = ch + dv(0)
End If
DocUNI = ch
End Function
Chữ ký của wwwphuong Xin chào, mình là wwwphuong, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 25-01 -13.
Reply
Những người đã cảm ơn Noname


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Demo Import Sheet Excel vào Table Access Xuân Thanh 14 477 Hôm qua, 11:02 AM
Bài mới nhất: truongtrungviet
  [Help] Lấy dữ liệu record mới nhập trong Table vulhu06 1 69 14-01-19, 10:33 AM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Thủ Thuật] [Demo-Phần 2] Tạo khóa bản quyền (Có hạn dùng) maidinhdan 27 2,267 08-01-19, 11:57 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Help] Hàm trong access mientt2bk@gmail.com 0 46 08-01-19, 11:03 PM
Bài mới nhất: mientt2bk@gmail.com
  Hướng Dẫn Sử dụng Hyperlink trên Form mrtoanbin 6 547 30-10-18, 09:50 PM
Bài mới nhất: mrtoanbin

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối