Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Chuyển nhiều file Word sang PDF
#1
Gửi các Bạn,
Mìn có sưu tầm 1 đoạn code chuyển 1 file Word thành PDF như sau : 
Mã PHP:
Sub PrintWordDoc(sFile As StringsSavePath As String)
 
   Dim oApp                  As Object
   Dim oDoc                  As Object
   Dim sFileName             
As String
   Dim bAppAlreadyOpen       
As Boolean

   bAppAlreadyOpen 
True
   
'Get an instance of word to work with
   '
See if Word is already running
   On Error Resume Next
   Set oApp 
GetObject(, "Word.Application")
   If Err.Number <> 0 Then
       
'Launch a new instance of Word
       Err.Clear
       On Error GoTo Error_Handler
       Set oApp = CreateObject("Word.Application")
       bAppAlreadyOpen = False
   End If
   '
Determine the Word doc filename without the path or extension
   sFileName 
Right(sFileLen(sFile) - InStrRev(sFile"\"))
   sFileName = Left(sFileName, InStr(sFileName, "
.") - 1)
   'Ensure the path has the final \
   If Right(sSavePath, 1) <> "
\" Then sSavePath = sSavePath & "\"
   'Open the document
   Set oDoc = oApp.Documents.Open(sFile)
   'Print the document as a PDF
   oDoc.ExportAsFixedFormat sSavePath & sFileName & "
.pdf", 17

Error_Handler_Exit:
   On Error Resume Next
   'Close the Document
   oDoc.Close False
   Set oDoc = Nothing
   If bAppAlreadyOpen = False Then oApp.Quit
   Set oApp = Nothing
   Exit Sub

Error_Handler:
   MsgBox "
The following error has occured" & vbCrLf & vbCrLf & _
          "
Error Number" & Err.Number & vbCrLf & _
          "
Error SourcePrintWordDoc" & vbCrLf & _
          "
Error Description" & Err.Description _
          , vbOKOnly + vbCritical, "
An Error has Occured!"
   Resume Error_Handler_Exit
End Sub 

Code này chỉ chuyển được 1 file Word duy nhất với tên file và đường dẫn cố định.
Giờ mình muốn tạo lại code để có thể chuyển nhiều file Word cùng 1 lúc theo Demo nhưng chưa tìm được giải pháp đúng.
Mình mong cá bạn có thể giúp mình sửa Code như thế nào.
Trân trọng cám ơn !
Chữ ký của jeck09nt Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
- Đọc toàn bộ đường dẫn từng file Word cần in vô Mảng hoặc Collection.
- Dùng vòng lặp duyệt từng phần tử trong mảng,  truyền tham số đường dẫn cho hàm PrintWordDoc()

Để đọc file bạn tham khảo bài này: http://thuthuataccess.com/forum/thread-9580-page-2.html
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn jeck09nt
#3
Anh thấy chẳng cần thiết đến mức phải tạo ra một đoạn Code để đổi Word thành PDF  014

Anh hay làm đơn giản nhất là mở cái File Word hay bất kể loại File gì ra ấn Ctrl + P rồi trong cửa sổ chọn máy in, thay vì in ra máy in bạn in ra PDF ghi lại tên của nó .... -> Thế là xong  018
Chữ ký của ledangvan Xin chào, mình là ledangvan, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 22-08 -11.
ღღღღღTài sản của ledangvan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn jeck09nt
#4
Dear ledangvan ,
Phương án này thì trong Word đã có chức năng save as -> PDF rồi, những ở đây là mình cần thao tác 1 lần với nhiều file word cùng 1 lúc thì thời gian xử lý sẽ giảm.
Xin cám ơn.
Mình sẽ xem tiếp hướng dẫn của [b]ongke0711[/b]
Chữ ký của jeck09nt Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Cách tăng tốc độ Copy Paste Excel sang Access vuthaiha90 7 336 23-04-19, 06:22 PM
Bài mới nhất: duynamvnn1208
  [Hỏi] Trộn văn bản Word từ dữ liệu trong table Access vuthaiha90 15 601 17-04-19, 10:02 AM
Bài mới nhất: Xuân Thanh
  Hướng Dẫn Demo tổng hợp xuất Table, Query sang Excel có điều kiện ở vị trí nào cũng được maidinhdan 20 8,463 15-04-19, 03:48 PM
Bài mới nhất: Xuân Thanh
  [Hỏi] Import nhiều file Excel vào Table Access vuthaiha90 33 4,705 16-01-19, 11:45 PM
Bài mới nhất: khuuquytrung
  [Hỏi] Nhiều phần mềm Access dùng chung CSDL ?? vkaccess 10 2,189 05-08-18, 11:20 AM
Bài mới nhất: zebnguyen

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối