Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hỏi về Copy File
#1
Việc copy File bằng hàm FileCopy vẫn thường dùng. Nay cài lại Win7 và bộ Off2010 thì bị lỗi.Lỗi không phải do VBA vì khi Run không phát hiện lỗi nhưng File không được copy. Ai gặp trường hơp này chưa vậy cho chút ý kiến tham khảo
Mã PHP:
FileCopy Source:="D:\ChuongTrinh\ABC.accdb"Destination:="E:\ChuongTrinh\Backup\ABC.accdb" 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Có phải bạn đi từ Excel 2016 xuống Excel 2010 không?
Lỗi Library không tương thích khi hạ bản Office xuống đó.
Trong Code VBA thanh công cụ bạn chọn Tool -> Refernce -> Bạn điều chỉnh lại thư viện từ Microsoft Offfice 16.0 Excel Enginer... xuống Microsoft Offfice 14.0 Excel Enginer... ...
Bạn tự mò nhé vì mình dùng Office bản tiếng Nhật nên dịch qua tiếng Anh không đúng lắm đâu.

Lỗi này xảy ra khi bạn mở file bằng Version 2016 thì nó tự động dịch lên 16.0 khi xuống lại thì ko tương thích.
Kql: Khi viết code nên dùng 2010 hoặc là tất cả các máy đều dùng 2016
Chữ ký của duynamvnn1208 duynamvnn1208,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-06 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn Xuân Thanh
#3
- Có thể là do quyền Administrator đối với file, hay thư mục cần copy ngăn cản việc copy.
- Có thể do file bị lỗi, đã tắt rồi nhưng vẫn đang mở chạy ngầm nên không copy được.
- ...
Bác thử kiểm tra lại xem.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Xuân Thanh
#4
(14-03-19, 10:59 AM)duynamvnn1208 Đã viết: Có phải bạn đi từ Excel 2016 xuống Excel 2010 không?
Lỗi Library không tương thích khi hạ bản Office xuống đó.
Trong Code VBA thanh công cụ bạn chọn Tool -> Refernce -> Bạn điều chỉnh lại thư viện từ Microsoft Offfice 16.0 Excel Enginer... xuống Microsoft Offfice 14.0 Excel Enginer...  ...
Bạn tự mò nhé vì mình dùng Office bản tiếng Nhật nên dịch qua tiếng Anh không đúng lắm đâu.

Lỗi này xảy ra khi bạn mở file bằng Version 2016 thì nó tự động dịch lên 16.0 khi xuống lại thì ko tương thích.
Kql: Khi viết code nên dùng 2010 hoặc là tất cả các máy đều dùng 2016

File viết code và filecopy đều là office2010
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(14-03-19, 11:43 AM)ongke0711 Đã viết: - Có thể là do quyền Administrator đối với file, hay thư mục cần copy ngăn cản việc copy.
- Có thể do file bị lỗi, đã tắt rồi nhưng vẫn đang mở chạy ngầm nên không copy được.
- ...
Bác thử kiểm tra lại xem.

File mở bình thường nhưng không copy được, file không chạy ngầm
Để thử xem lại quyền hạn xem sao 
Thank
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(14-03-19, 11:43 AM)ongke0711 Đã viết: - Có thể là do quyền Administrator đối với file, hay thư mục cần copy ngăn cản việc copy.
- Có thể do file bị lỗi, đã tắt rồi nhưng vẫn đang mở chạy ngầm nên không copy được.
- ...
Bác thử kiểm tra lại xem.

Anh đã kiểm tra, File không bị hạn chế quyền đối với file. Kỳ lạ ở chỗ là copy các file Excel hoặc Word thì ngon lành nhưng với file Access thì không được
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
(23-03-19, 09:00 AM)Xuân Thanh Đã viết:
(14-03-19, 11:43 AM)ongke0711 Đã viết: - Có thể là do quyền Administrator đối với file, hay thư mục cần copy ngăn cản việc copy.
- Có thể do file bị lỗi, đã tắt rồi nhưng vẫn đang mở chạy ngầm nên không copy được.
- ...
Bác thử kiểm tra lại xem.

Anh đã kiểm tra, File không bị hạn chế quyền đối với file. Kỳ lạ ở chỗ là copy các file Excel hoặc Word thì ngon lành nhưng với file Access thì không được

Dùng hàm này thử xem
Mã PHP:
Function SaochepFile(DuongdanCu As StringDuongdanMoi As String)
On Error GoTo Loi
If TestFilehayFolder(DuongdanCu) = False Then Exit Function    'Neu file khong ton tai thi ket thuc ham

     Dim objFileSystem As Object
     Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     objFileSystem.CopyFile DuongdanCu, DuongdanMoi
     Set objFileSystem = Nothing
     
Exit_Loi:
    Exit Function
Loi:
    '
MsgBox "Loi ham SaochepFile: Khong tim thay file de Copy"vbInformation"Thông báo"
    Resume Exit_Loi
End 
Function 


Mã PHP:
Function TestFilehayFolder(ByVal DuongDanFile As StringOptional TestFolder As Boolean) As Boolean   ' co them tham so True la kiem tra Folder, khong de la kiem tra File
On Error GoTo Loi
   
    ' 
Cach 2  'Kiem tra xem file hoac folder co ton tai hay khong?
    Dim Fso As Object

    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If DuongDanFile = "" Then Exit Function
    If TestFolder Then
        TestFilehayFolder = Fso.FolderExists(DuongDanFile)
    Else
        TestFilehayFolder = Fso.FileExists(DuongDanFile)
    End If
    Set Fso = Nothing
    
Exit_Loi:
    Exit Function
Loi:
    TestFilehayFolder = False
End Function 
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(27-03-19, 03:28 PM)maidinhdan Đã viết: Dùng hàm này thử xem
Mã PHP:
Function SaochepFile(DuongdanCu As StringDuongdanMoi As String)
On Error GoTo Loi
If TestFilehayFolder(DuongdanCu) = False Then Exit Function    'Neu file khong ton tai thi ket thuc ham

     Dim objFileSystem As Object
     Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     objFileSystem.CopyFile DuongdanCu, DuongdanMoi
     Set objFileSystem = Nothing
     
Exit_Loi:
    Exit Function
Loi:
    '
MsgBox "Loi ham SaochepFile: Khong tim thay file de Copy"vbInformation"Thông báo"
    Resume Exit_Loi
End 
Function 


Mã PHP:
Function TestFilehayFolder(ByVal DuongDanFile As StringOptional TestFolder As Boolean) As Boolean   ' co them tham so True la kiem tra Folder, khong de la kiem tra File
On Error GoTo Loi
   
    ' 
Cach 2  'Kiem tra xem file hoac folder co ton tai hay khong?
    Dim Fso As Object

    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If DuongDanFile = "" Then Exit Function
    If TestFolder Then
        TestFilehayFolder = Fso.FolderExists(DuongDanFile)
    Else
        TestFilehayFolder = Fso.FileExists(DuongDanFile)
    End If
    Set Fso = Nothing
    
Exit_Loi:
    Exit Function
Loi:
    TestFilehayFolder = False
End Function 

Cám ơn Dân. Đã dùng Scripting.FileSystemObject rồi nhưng cũng không xi nhê gì
Rất lạ là Copy các file Excel hay Word thì OK nhưng đụng tới Access là không copy được. Hàm không báo lỗi nhưng File không được copy

Mã PHP:
Option Explicit
Public MyFSO As New FileSystemObject

Public Function CopyFile(SourceFile As StringDestinationFile As String)   
    
' Đặt hàm kiểm tra ở đây
     MyFSO.CopyFile Source:=SourceFile, Destination:=DestinationFile
End Function

Public Function KiemTraDuongDan(PathName As String) As Boolean
    If MyFSO.FileExists(PathName) Then
        KiemTraDuongDan = True
    Else
        KiemTraDuongDan = False
    End If
End Function 
Chữ ký của Xuân Thanh Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi ta cứ hết lòng vì nhau
ღღღღღTài sản của Xuân Thanh (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hàm] Chia xẻ file tùy biến ẩn mọi thứ hay một vài thành thần! NguyenDungAnh 0 415 07-10-18, 12:05 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  Xin hỏi cách : Ép phần mềm phải dùng File có đuôi OCX cũ ledangvan 6 790 07-09-18, 10:42 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Cách mở file Excel bên ngoài từ vba vuthaiha90 2 813 21-12-17, 08:27 AM
Bài mới nhất: vuthaiha90
Rainbow [Hàm] Tách file và đặt tên theo ý muốn teutamteu 3 836 18-12-17, 10:49 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Hướng Dẫn Tư vấn import data(đuôi csv) vào file access nguồn subasatran 4 1,738 01-09-17, 03:20 PM
Bài mới nhất: subasatran

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối