Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] Hỏi: Chương trình quản lý giờ dạy giáo viên
#11
Hỗ trợ demo là một chuyện, viết phần mềm là một chuyện khác. Demo chỉ là một khái niệm còn viết phần mềm là tạo một ứng dụng thực sự, có chức năng hoạt động tạo ra kết quả chính xác với mọi trường hợp. Trong điều kiện yêu cầu của các trường hợp đầu vào, đầu ra thay đổi, phần mềm vẫn thích ứng và yêu cầu xử lý được. Bạn chỉ post lên một ảnh của bảng chiết tính rồi nhờ tôi viết ứng dụng thì thực sự là bất khả thi. Mà chỉ nhìn vào bảng chiết tính là tôi cảm thấy đủ mọi sự rối ren trong đó rồi:
   1/ Bên trên là Nguyễn Thị Hương, phía dưới trong bảng là Văn Công Hưng, vậy thì cái bảng này tính tiền thêm giờ cho ai? Hưng hay Hương, hai đối tượng này quan hệ như thế nào với nhau?
   2/ Cột công tác chính và kiêm nhiệm tách rời ra, Trong phần kiêm nhiệm có ô trống thì ô này là cái gì hay là đại diện cho công tác chính.
   3/Các giá trị số tiết quy định và số tiết dư bỏ trống thì cơ sở nào để tính ra mấy cái tổng ở bên dưới?
Ngoài ra nếu là người ngoài ngành thì sẽ không hiểu được các giá trị tham số thay đổi (giá trị tiền/tiết, giá trị hệ số lương). Nhất là ngành giáo dục hầu như thường xuên thay đổi các biểu mẫu, Chả lẽ mỗi lần ngành đổi biểu mẫu tôi lại phải thiết kế lại CSDL cho bạn.
   Với các vấnn để trên, tôi xin phép được từ chối lời đề nghi của bạn, mong bạn thông cảm.
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn ngochieu8109 , Noname
#12
(18-01-19, 10:30 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Hỗ trợ demo là một chuyện, viết phần mềm là một chuyện khác. Demo chỉ là một khái niệm còn viết phần mềm là tạo một ứng dụng thực sự, có chức năng hoạt động tạo ra kết quả chính xác với mọi trường hợp. Trong điều kiện yêu cầu của các trường hợp đầu vào, đầu ra thay đổi, phần mềm vẫn thích ứng và yêu cầu xử lý được. Bạn chỉ post lên một ảnh của bảng chiết tính rồi nhờ tôi viết ứng dụng thì thực sự là bất khả thi. Mà chỉ nhìn vào bảng chiết tính là tôi cảm thấy đủ mọi sự rối ren trong đó rồi:
   1/ Bên trên là Nguyễn Thị Hương, phía dưới trong bảng là Văn Công Hưng, vậy thì cái bảng này tính tiền thêm giờ cho ai? Hưng hay Hương, hai đối tượng này quan hệ như thế nào với nhau?
   2/ Cột công tác chính và kiêm nhiệm tách rời ra, Trong phần kiêm nhiệm có ô trống thì ô này là cái gì hay là đại diện cho công tác chính.
   3/Các giá trị số tiết quy định và số tiết dư bỏ trống thì cơ sở nào để tính ra mấy cái tổng ở bên dưới?
Ngoài ra nếu là người ngoài ngành thì sẽ không hiểu được các giá trị tham số thay đổi (giá trị tiền/tiết, giá trị hệ số lương). Nhất là ngành giáo dục hầu như thường xuên thay đổi các biểu mẫu, Chả lẽ mỗi lần ngành đổi biểu mẫu tôi lại phải thiết kế lại CSDL cho bạn.
   Với các vấnn để trên, tôi xin phép được từ chối lời đề nghi của bạn, mong bạn thông cảm.
ranthanhan1962 Bác đừng giận nhé. Mới tự tìm hiểu access nên chưa tìm hiểu được nhiều mà đòi hỏi cao.
Nhờ bác giúp đỡ em thêm lần nữa.
Sau demo của Bác em đã xây dựng CSDL như sau:
Bảng DSGV gồm: Magv, tên giáo viên, năm sinh, điện thoại
Bảng Theo dõi: Stt, ngày, môn dạy they, lớp dạy thay, tiết phân phối chương trình, tiết dạy, tuần dạy, giáo viên đi công tác, magv)
Bảng phân công: stt, chức vụ, dạy môn, tuần thứ, số tiết quy định/năm, số tiết thực hiện, magv)
- Tình hình là em muốn tìm kiếm theo ngày tháng(Từ ngày đến ngày), tìm kiếm theo tuần, tìm kiếm theo quỹ để biết được Tổng số tiết mà 1 giáo viên dạy thay trong 1 tuần là bao nhiêu tiết?
Nhờ bác cho em chương trình Demo.
Cảm ơn bác
Chữ ký của ngochieu8109 ngochieu8109,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
(18-01-19, 10:30 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Hỗ trợ demo là một chuyện, viết phần mềm là một chuyện khác. Demo chỉ là một khái niệm còn viết phần mềm là tạo một ứng dụng thực sự, có chức năng hoạt động tạo ra kết quả chính xác với mọi trường hợp. Trong điều kiện yêu cầu của các trường hợp đầu vào, đầu ra thay đổi, phần mềm vẫn thích ứng và yêu cầu xử lý được. Bạn chỉ post lên một ảnh của bảng chiết tính rồi nhờ tôi viết ứng dụng thì thực sự là bất khả thi. Mà chỉ nhìn vào bảng chiết tính là tôi cảm thấy đủ mọi sự rối ren trong đó rồi:
   1/ Bên trên là Nguyễn Thị Hương, phía dưới trong bảng là Văn Công Hưng, vậy thì cái bảng này tính tiền thêm giờ cho ai? Hưng hay Hương, hai đối tượng này quan hệ như thế nào với nhau?
   2/ Cột công tác chính và kiêm nhiệm tách rời ra, Trong phần kiêm nhiệm có ô trống thì ô này là cái gì hay là đại diện cho công tác chính.
   3/Các giá trị số tiết quy định và số tiết dư bỏ trống thì cơ sở nào để tính ra mấy cái tổng ở bên dưới?
Ngoài ra nếu là người ngoài ngành thì sẽ không hiểu được các giá trị tham số thay đổi (giá trị tiền/tiết, giá trị hệ số lương). Nhất là ngành giáo dục hầu như thường xuên thay đổi các biểu mẫu, Chả lẽ mỗi lần ngành đổi biểu mẫu tôi lại phải thiết kế lại CSDL cho bạn.
   Với các vấnn để trên, tôi xin phép được từ chối lời đề nghi của bạn, mong bạn thông cảm.
ranthanhan1962 Bác đừng giận nhé. Mới tự tìm hiểu access nên chưa tìm hiểu được nhiều mà đòi hỏi cao.
Nhờ bác giúp đỡ em thêm lần nữa.
Sau demo của Bác em đã xây dựng CSDL như sau:
Bảng DSGV gồm: Magv, tên giáo viên, năm sinh, điện thoại
Bảng Theo dõi: Stt, ngày, môn dạy they, lớp dạy thay, tiết phân phối chương trình, tiết dạy, tuần dạy, giáo viên đi công tác, magv)
Bảng phân công: stt, chức vụ, dạy môn, tuần thứ, số tiết quy định/năm, số tiết thực hiện, magv)
- Tình hình là em muốn tìm kiếm theo ngày tháng(Từ ngày đến ngày), tìm kiếm theo tuần, tìm kiếm theo quỹ để biết được Tổng số tiết mà 1 giáo viên dạy thay trong 1 tuần là bao nhiêu tiết?
Nhờ bác cho em chương trình Demo.
Cảm ơn bác
Chữ ký của ngochieu8109 ngochieu8109,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
1./ Trong Tab báo cáo , chỉ cần thêm Combobox để lọc chọn Mã giáo viên (tên GV) trong danh sách GV (row source từ Table danhsachgiaovien).
Trong chế độ DesignView của FormQuanly (Baocao)
 + Thêm Combobox  : Property sheet / Others / Name :  CboGV  (tên cho Combo này)
 + Property sheet / data / Row source : DanhSachGiaoVien  (lấy nguồn cho CboGV trong Table_Danhsach GV 
 + Property sheet / data / Column  : 1  (để chọn cột Mã GV)
 + Property sheet / Format / Column widths  : 0.4", 1.2"  (chỉnh chiều rộng cho cả 2 cột Mã GV và tên GV dễ nhìn)
 
2./ Chế độ Design View của Query_tonghoptiet06 điều chỉnh :
Tại Field MaGiaoVien / dòng criteria : gõ thêm dòng dưới để lọc Mã GV
[Forms]![FormQuanLy]![NavigationSubform].[Form]![CboGV] 
Như vậy báo cáo có thể chọn ngày (đây cũng thể hiện tuần, tháng, năm …), và chọn GV
http://upfile.vn/ysGm7~ZCFqBC/quanlygiao...accdb.html

Cháu xin chút góp ý.
DooHoaangPhuc
Chữ ký của DooHoaangPhuuc DooHoaangPhuuc,gia nhập Thủ Thuật Access từ 27-06 -17.
ღღღღღTài sản của DooHoaangPhuuc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn ngochieu8109
#15
(22-01-19, 01:11 AM)DooHoaangPhuuc Đã viết: 1./ Trong Tab báo cáo , chỉ cần thêm Combobox để lọc chọn Mã giáo viên (tên GV) trong danh sách GV (row source từ Table danhsachgiaovien).
Trong chế độ DesignView của FormQuanly (Baocao)
 + Thêm Combobox  : Property sheet / Others / Name :  CboGV  (tên cho Combo này)
 + Property sheet / data / Row source : DanhSachGiaoVien  (lấy nguồn cho CboGV trong Table_Danhsach GV 
 + Property sheet / data / Column  : 1  (để chọn cột Mã GV)
 + Property sheet / Format / Column widths  : 0.4", 1.2"  (chỉnh chiều rộng cho cả 2 cột Mã GV và tên GV dễ nhìn)
 
2./ Chế độ Design View của Query_tonghoptiet06 điều chỉnh :
Tại Field MaGiaoVien / dòng criteria : gõ thêm dòng dưới để lọc Mã GV
[Forms]![FormQuanLy]![NavigationSubform].[Form]![CboGV] 
Như vậy báo cáo có thể chọn ngày (đây cũng thể hiện tuần, tháng, năm …), và chọn GV
https://drive.google.com/drive/u/0/folde...4oriG_CKx9

Cháu xin chút góp ý.
DooHoaangPhuc
Cảm ơn cháu đã giúp bác. Nhưng sao bác kích chọn đường của cháu gửi đó nó báo lỗi này "You need permission" chỉ bác với nhé
Chữ ký của ngochieu8109 ngochieu8109,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
[/quote]
Cảm ơn cháu đã giúp bác. Nhưng sao bác kích chọn đường của cháu gửi đó nó báo lỗi này "You need permission" chỉ bác với nhé
[/quote]

Cháu xin cập nhật lại link của File  bên trên, trong tab Baocao có thêm Combo để chọn GV.
DooHoaangPhuuc
Chữ ký của DooHoaangPhuuc DooHoaangPhuuc,gia nhập Thủ Thuật Access từ 27-06 -17.
ღღღღღTài sản của DooHoaangPhuuc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#17
Cảm ơn cháu đã giúp bác. Nhưng sao bác kích chọn đường của cháu gửi đó nó báo lỗi này "You need permission" chỉ bác với nhé
[/quote]

Cháu xin cập nhật lại link của File  bên trên, trong tab Baocao có thêm Combo để chọn GV.
DooHoaangPhuuc
[/quote]

Link cháu cập nhật lại đâu bác không thấy? Nhờ cháu cập nhật cho bác dùm nhé.
Em xin cảm ơn cháu nhiều
Chữ ký của ngochieu8109 ngochieu8109,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
Cảm ơn cháu nhé bác đã tải được rồi.

Cháu có thể giúp bác vấn đề này nữa được không?

* Ví dụ: 
- Nếu muốn lọc ra "tuần 20" Gv "Nguyễn Văn A" có Tổng số tiết thừa hay thiếu, đủ thì viết lệnh bằng cách nào?
Chờ hồi âm của cháu.
Chữ ký của ngochieu8109 ngochieu8109,gia nhập Thủ Thuật Access từ 05-01 -16.
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
Trên demo tôi làm cho bạn đã có đủ. Bạn điền vào form báo cáo tổng hợp tiết dạy ở các textbox Từ ngày / Đến ngày.
       - Tìm theo ngày: Từ ngày = Đến ngày = ngày tìm kiếm
       - Tìm theo tuần: Từ ngày = ngày đầu tuần ; Đến ngày = ngày cuối tuần
       - Tìm theo tháng: Từ ngày = ngày đầu tháng ; Đến ngày = ngày cuối tháng
       - Tìm theo năm: Từ ngày = ngày đầu năm ; Đến ngày = ngày cuối cuối năm (cái này ngành giáo dục không sử dụng như các đơn vị khác mà theo cái phía dưới)
       - Tìm theo năm học: Từ ngày = ngày đầu năm học (ví dụ: 15/9/2019) ; Đến ngày = ngày cuối năm học (ví dụ: 25/6/2020)
       * Giáo viên thì cũng đã có combo lọc rồi không cần sử dụng của cách của DooHoaangPhuuc

?????- Nếu muốn lọc ra "tuần 20" Gv "Nguyễn Văn A" có Tổng số tiết thừa hay thiếu, đủ thì viết lệnh bằng cách nào?  040

Thực ra tôi không biết bạn có nghiên cứu cái Demo tôi gửi cho bạn không? hay là chỉ mở cái form Navigation Form bấm bấm vài cái rồi lên forum hỏi tiếp. Chứ cái Demo này đã gần như hoàn chỉnh chỉ chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với bạn.
Record Source của report ReportTonghoptiet có 2 field:
     +Sotietthua: IIf([SoTietQuiDinh]-[Sotietdathuchien]<0;[Sotietdathuchien]-[SoTietQuiDinh];0)
     +SoTietthieu: IIf([SoTietQuiDinh]-[Sotietdathuchien]>0;[SoTietQuiDinh]-[Sotietdathuchien];0)
2 field này chính là controlsource của 2 ô số tiết thừa/số tiết thiếu trên report rồi.
     Cái bạn cần là xác định được là bảng phân công số tiết trên tuần (cái bảng này tôi cũng không hình dung ra được thì làm sao giúp bạn), để làm được cái này bạn phải có một table cụ thể cho từng giáo viên tuần 1, tuần 2, tuần 3,...cho đến tuần cuối có ngày đầu tuần, ngày cuối tuần đầy đủ số lượng giờ được phần công, v, v... thì lúc đó mới hình dung ra được cách xử lý
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn ngochieu8109
#20
Cũng có thể chọn bất kỳ trong tuần của năm (52 tuần) hay Tháng (12 tháng), nhưng phức tạp hơn khi dùng SQL riêng cho mỗi Tuần, Tháng... và nút report sẽ xem xét từng trường hợp khi chọn (Case Tuan1, Case Tuan2,....,Case Tuan52, Case Thang1, ) . Chỉ dùng cách của Bác ThanhAn chọn ngày từ  --> đến thì đơn giản hơn.
Chữ ký của DooHoaangPhuuc DooHoaangPhuuc,gia nhập Thủ Thuật Access từ 27-06 -17.
ღღღღღTài sản của DooHoaangPhuuc (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn ngochieu8109


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Không chọn được nhiều Nhân viên từ subform huuduy.duy 10 1,154 29-09-18, 08:11 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Chia sẽ cùng bạn chương trình trắc nghiệm. trunghieu 3 1,188 27-08-18, 10:13 AM
Bài mới nhất: lamvankhanh
  Chia sẻ bộ code quản lý form (tiến - lùi - thêm - xóa ...) tranthanhan1962 13 4,259 24-08-18, 01:32 PM
Bài mới nhất: Cuong Servenet
  [Main + SUB] Chương trình điều khiển nút Sửa - Xóa - Add Cuong Servenet 1 420 16-08-18, 03:47 PM
Bài mới nhất: cpucloi
Thumbs Down Thiết kế giao diện Form: một số thủ thuật giúp Form trực quan hơn. ongke0711 6 840 31-07-18, 09:10 PM
Bài mới nhất: DooHoaangPhuuc

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối