Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tao nut tim kiem va cho ket qua tren form tuong ung voi cac truong
#1
Photo 
Hi Anh/Chi
Nho anh chi giup em voi ah.

Em co file access gom: Tb_Hocvien (Da co data), Frm_Hocvien.
1/ Tren Frm_Hocvien: the hien tat ca cac truong nhu trong Tb_HocVien va co them Txt_MaHocvien va nut lenh Search.
Sau khi nhap Ma Hoc Vien vao Txt_mahocvien sau do click vao nut Search thi tat ca nhung thong tin cua Hoc vien do se hien thi len tren frm_hocvien tuong ung voi cac truong da tao.

2/Sau khi hien thi xong, neu co truong nao ko co data thi em nhap vao hoac sua roi click nut Save thi tat ca se duoc luu vao Tb_Hocvien.

NHo anh chi giup em voi ah.

Cam on va mong hoi am som.
(24-02-18, 10:29 AM)Winston nguyen Đã viết: Hi Anh/Chi
Nho anh chi giup em voi ah.

Em co file access gom: Tb_Hocvien (Da co data), Frm_Hocvien.
1/ Tren Frm_Hocvien: the hien tat ca cac truong nhu trong Tb_HocVien va co them Txt_MaHocvien va nut lenh Search.
Sau khi nhap Ma Hoc Vien vao Txt_mahocvien sau do click vao nut Search thi tat ca nhung thong tin cua Hoc vien do se hien thi len tren frm_hocvien tuong ung voi cac truong da tao.

2/Sau khi hien thi xong, neu co truong nao ko co data thi em nhap vao hoac sua roi click nut Save thi tat ca se duoc luu vao Tb_Hocvien.

NHo anh chi giup em voi ah.

Cam on va mong hoi am som.

http://www.mediafire.com/file/cs1qdujqbn...en_1.accdb
Hi Anh/Chi,

Em dang viet Ct QLHV cua truong day nghe. Ct chay nhu the nay:
- Dau tien, hoc vien den dang ky hoc va dong tien. Nhan vien se nhap mot vai thong tin cua hoc vien (Ho va ten, So phone, nganh hoc, so tien), sau khi nhan vien nhap xong va in ra bien nhan thu tien dong thoi Ct se tu dong tao ra 1 Student_code va chuyen cac thong tin nay vao 2 bang: Tb_Biennhan, Tb_StudenInfo
- Cach tao Student_Code: Ct se lay Max +1 cua Cot Student_Code trong Tb_StudentInfo 
==> tat ca phan tren em lam duoc roi, cau hoi dat ra nhu sau:
1. Sau khi Student_Code cua HV duoc tao, thi nhan vien se open Frm_StudentInfo va go ma hoc vien vao truong tim kiem (enter or click nut tim kiem) thi tat ca thong tin cua Hoc vien do trong Tb_StudentInfo se hien thi len Frm_StudentInfo tuong ung voi cac field da duoc tao. 
- muc dich cua viec ay la cho Nhan vien nhap them thong tin hoac chinh sua.
2. khi nhan vien muon sua thong tin da co thi Click vao nut sua se tien hanh sua va luu lai bang nut Save.
3.khi nhan vien muon bo sung thong tin thi click nut Bo sung va tien hanh nhap roi Click nut Save
- Tat ca nhung thong tin ma Nhan vien chinh sua hoc bo sung them se duoc Save vao Tb_StudentInfo.

Day la file data nho Anh/chiho tro giup em.
http://www.mediafire.com/file/cs1qdujqbn...en_1.accdb

Cam on cac anh chi nhieu
Chữ ký của Winston nguyen Winston nguyen,gia nhập Thủ Thuật Access từ 24-02 -18.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(24-02-18, 11:32 AM)Winston nguyen Đã viết:
(24-02-18, 10:29 AM)Winston nguyen Đã viết: Hi Anh/Chi
Nho anh chi giup em voi ah.

Em co file access gom: Tb_Hocvien (Da co data), Frm_Hocvien.
1/ Tren Frm_Hocvien: the hien tat ca cac truong nhu trong Tb_HocVien va co them Txt_MaHocvien va nut lenh Search.
Sau khi nhap Ma Hoc Vien vao Txt_mahocvien sau do click vao nut Search thi tat ca nhung thong tin cua Hoc vien do se hien thi len tren frm_hocvien tuong ung voi cac truong da tao.

2/Sau khi hien thi xong, neu co truong nao ko co data thi em nhap vao hoac sua roi click nut Save thi tat ca se duoc luu vao Tb_Hocvien.

NHo anh chi giup em voi ah.

Cam on va mong hoi am som.

http://www.mediafire.com/file/cs1qdujqbn...en_1.accdb

Trong Table Học viên của bạn làm gì có Field Mã học viên thì bạn định tìm kiếm kiểu gì?
Bạn đưa dữ liệu trong bảng thì cũng nên để 2 đến 3 record thì mọi người sẽ thấy thỏa mái hơn. Bạn để có một record xong thì làm sao?
Xong nữa sao bạn nên làm một bài mới chứ đừng viết ngang bài như vậy.
Chữ ký của duynamvnn1208 duynamvnn1208,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-06 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
Em viết nhầm bài!
Chữ ký của duynamvnn1208 duynamvnn1208,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-06 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Hi anh, 
Sorry anh, ma hoc vien = cot Student_code ah. Vi bai nay lien quan den form nen em viet vao day luon
Chữ ký của Winston nguyen Winston nguyen,gia nhập Thủ Thuật Access từ 24-02 -18.
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
Bạn dùng dạng Unbroud Form, cách này khá rắc rối và phải bắt lỗi nhiều.
Sao bạn không gán thẳng bảng làm nguồn cho form, mã học sinh đặt dạng AutoNumber (hoặc cách của bạn cũng được)
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#6
Bạn có thể dùng phương thức FindFirst của Recordset:
Mã:
Private Sub Command569_Click()
On Error GoTo Err_Command569_Click
   
   Dim rst As DAO.Recordset
   Set rst = Me.Recordset.Clone
   
   rst.FindFirst "Student_Code=" & Me.Text193
   If Not rst.NoMatch Then
       Me.Bookmark = rst.Bookmark
   Else
       MsgBox "khong tim thay Student_Code = " & Me.Text193
   End If

Exit_Command569_Click:
   Set rst = Nothing
   Exit Sub

Err_Command569_Click:
   MsgBox Err.Description
   Resume Exit_Command569_Click
   
End Sub

MTNQ làm ví dụ trên Bound form nhé:
http://www.mediafire.com/file/8mymxmobzz...uyen_1.rar


P/S: Các chủ đề về tìm kiếm dữ liệu có rất nhiều trên diễn đàn, bạn chịu khó tìm và tham khảo...
Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#7
Bạn dùng Macro rồi nên bạn tham khảo youtube này nhé!
https://www.youtube.com/watch?v=Du53y3IXs5I
Chữ ký của duynamvnn1208 duynamvnn1208,gia nhập Thủ Thuật Access từ 25-06 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn maidinhdan
#8
(26-02-18, 09:31 PM)MTNQ Đã viết: Bạn có thể dùng phương thức FindFirst của Recordset:
Mã:
Private Sub Command569_Click()
On Error GoTo Err_Command569_Click
   
   Dim rst As DAO.Recordset
   Set rst = Me.Recordset.Clone
   
   rst.FindFirst "Student_Code=" & Me.Text193
   If Not rst.NoMatch Then
       Me.Bookmark = rst.Bookmark
   Else
       MsgBox "khong tim thay Student_Code = " & Me.Text193
   End If

Exit_Command569_Click:
   Set rst = Nothing
   Exit Sub

Err_Command569_Click:
   MsgBox Err.Description
   Resume Exit_Command569_Click
   
End Sub

MTNQ làm ví dụ trên Bound form nhé:
http://www.mediafire.com/file/8mymxmobzz...uyen_1.rar


P/S: Các chủ đề về tìm kiếm dữ liệu có rất nhiều trên diễn đàn, bạn chịu khó tìm và tham khảo...

Hi ban, file ban lam ok nhung co dieu la khi open len thi cac truong deu co data. Co cach nao cho cac truong trong truoc khinhap ma ctudent de tim kim ko.

Thanks ban
Chữ ký của Winston nguyen Winston nguyen,gia nhập Thủ Thuật Access từ 24-02 -18.
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
Bạn đặt thuộc tính của form
Data Entry: Yes
Chữ ký của cpucloi Tôi chỉ biết mỗi một điều là những điều tôi biết được còn quá ít 021


ღღღღღTài sản của cpucloi (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(27-02-18, 09:28 AM)Winston nguyen Đã viết: Hi ban, file ban lam ok nhung co dieu la khi open len thi cac truong deu co data. Co cach nao cho cac truong trong truoc khinhap ma ctudent de tim kim ko.

Thanks ban

Cách bạn đang nói tới là kịch bản của Unbound form. Để viết Unbound form thì cần phải có kiến thức kha khá về VBA

Làm Bound form cũng được nhưng nó có vẻ hơi "chuối" một chút  005   :
-Ta sẽ mở một record mới nhưng khóa các điều khiển, không cho người dùng nhập dữ liệu vào. 
-Sau khi tìm kiếm dữ liệu, người dùng nhấn nút "sửa" thì mở khóa để chỉnh sửa và lưu dữ liệu...
->Sử dụng thuộc tính Data Entry như bác cpucloi  nói cũng là một cách
-> Cách của mình thì hơi khác chút:

http://www.mediafire.com/file/46nsgynqmx...uyen_3.rar

Chữ ký của MTNQ Thời gian nước chảy... da mòn
Ngủ quên một chốc thấy còn bộ xương!
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Tìm kiếm Record ngay khi gõ trong Combobox - Class ongke0711 12 1,305 6 Giờ trước
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] in 2 Page A5 trên 1 tờ A4 toidjtjmtoi 3 179 03-03-19, 07:29 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
Photo Hướng Dẫn Cách tạo nhiều Button cho Continuous Form jeck09nt 3 186 27-02-19, 08:36 AM
Bài mới nhất: lmthu
  [Hỏi] Tạo liên kết giữa listbox và form longkd_bvct@yahoo.com.vn 4 278 25-01-19, 04:46 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Demo Form nhập liệu với bộ nút lệnh Tiến - Lùi - Nhập - Sửa - Xoá (dùng Class module) ongke0711 0 246 11-01-19, 07:46 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối