Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] AddNew và Edit dữ liệu trên UnboundForm Access
#11
(03-01-18, 12:12 AM)ongke0711 Đã viết: [Hình: 24586782577_1087bdcdbf.jpg]

Vẫn là lỗi 3020 (ngay dòng rs.update).
E gửi toàn bộ các event của Form nhập liệu ạ:
Mã:
Option Compare Database
Option Explicit
Public strEditAddStatus As String
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

   txtMaHH.Locked = True
   txtTenHH.Locked = True
   txtQuiCach.Locked = True
   txtDVT.Locked = True
   
   Xoa.Visible = True
   Sua.Visible = True
   Them.Visible = True
   
   Ghi.Visible = False
   Khong.Visible = False

End Sub

Private Sub List12_AfterUpdate()
   ' Find the record that matches the control.
   Dim rs As Object

   Set rs = Me.Recordset.Clone
   rs.FindFirst "[MaHH] = '" & Me![List12] & "'"
   If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
End Sub

Private Sub Ghi_Click()

  Dim DB As DAO.Database
  Dim rs As DAO.Recordset

  Set DB = CurrentDb
  Set rs = DB.OpenRecordset("SELECT * FROM T_HangHoa")

  Select Case strEditAddStatus
  Case "Sua"
      rs.FindFirst "[MaHH] = '" & Me.txtMaHH.Value & "'"
      If Not rs.NoMatch Then
          rs.Edit
          rs("TenHH") = Me.txtTenHH.Value
          rs("QuiCach") = Me.txtQuiCach.Value
          rs("DVT") = Me.txtDVT.Value
      End If
  Case "Them"
      rs.AddNew
      rs("MaHH") = Me.txtMaHH.Value
      rs("TenHH") = Me.txtTenHH.Value
      rs("QuiCach") = Me.txtQuiCach.Value
      rs("DVT") = Me.txtDVT.Value
  End Select

  rs.Update

  Me.txtMaHH = Null
  Me.txtTenHH = Null
  Me.txtQuiCach = Null
  Me.txtDVT = Null

  Me.txtMaHH.Locked = True
  Me.txtTenHH.Locked = True
  Me.txtQuiCach.Locked = True
  Me.txtDVT.Locked = True

  Me.txtMaHH.SetFocus

  rs.Close
  Me.List.Requery

  Ghi.Visible = False
  Khong.Visible = False

  Xoa.Visible = True
  Sua.Visible = True
  Them.Visible = True

End Sub

Private Sub Khong_Click()
   Me.txtMaHH = Null
       Me.txtTenHH = Null
       Me.txtQuiCach = Null
       Me.txtDVT = Null
       
       Me.txtMaHH.Locked = True
       Me.txtTenHH.Locked = True
       Me.txtQuiCach.Locked = True
       Me.txtDVT.Locked = True
       
       Me.txtMaHH.SetFocus
   
   Me.List.Requery
   
   Ghi.Visible = False
   Khong.Visible = False
   
   Xoa.Visible = True
   Sua.Visible = True
   Them.Visible = True
End Sub

Private Sub List_Click()
   On Error GoTo err_List_Click
   List.Requery
   
   txtMaHH = Me.List.Column(0)
   txtTenHH = Me.List.Column(1)
   txtQuiCach = Me.List.Column(2)
   txtDVT = Me.List.Column(3)
   
exit_List_Click:
       Exit Sub
err_List_Click:
       MsgBox Err.Description
       Resume exit_List_Click
End Sub

Private Sub Sua_Click()

   Ghi.Visible = True
   Khong.Visible = True
   
   txtMaHH.Locked = False
   txtTenHH.Locked = False
   txtQuiCach.Locked = False
   txtDVT.Locked = False
   
   txtMaHH.SetFocus
   
   Xoa.Visible = False
   Sua.Visible = False
   Them.Visible = False
 
   Me.List.Requery
   
End Sub

Private Sub Them_Click()
   
   Me.txtMaHH = Null
   Me.txtTenHH = Null
   Me.txtQuiCach = Null
   Me.txtDVT = Null
   
   txtMaHH.Locked = False
   txtTenHH.Locked = False
   txtQuiCach.Locked = False
   txtDVT.Locked = False
   
   Ghi.Visible = True
   Khong.Visible = True
   
   txtMaHH.SetFocus
   
   Xoa.Visible = False
   Sua.Visible = False
   Them.Visible = False
     
End Sub
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
Thiệt potay với bạn.
Tôi có giải thích rõ ràng ở trên là: 

(02-01-18, 04:21 PM)ongke0711 Đã viết: - Tạo 1 cái biến tạm. Ví dụ:  Public strEdiAddStatus As String
- Khi bấm nút [Sửa] thì gán biến strEditAddStatus = "Sua". Khi bấm nút [Them] thì gán biến strEditAddStatus = "Them"

-> Vậy ở sự kiện bấm nút [Sửa] hay nút [Thêm] bạn có gán trị cho biến tạm strEditAddStatus chưa? -> Không có thì lấy gì mà "Select Case".

Private Sub Sua_Click()
   strEditAddStatus = "Sua"
   ....

End Sub
-------------------

Private Sub Them_Click()
    strEditAddStatus = "Them"
    ....

End Sub
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn pherotao
#13
(03-01-18, 07:46 AM)ongke0711 Đã viết: Thiệt potay với bạn.
Tôi có giải thích rõ ràng ở trên là: 

(02-01-18, 04:21 PM)ongke0711 Đã viết: - Tạo 1 cái biến tạm. Ví dụ:  Public strEdiAddStatus As String
- Khi bấm nút [Sửa] thì gán biến strEditAddStatus = "Sua". Khi bấm nút [Them] thì gán biến strEditAddStatus = "Them"

-> Vậy ở sự kiện bấm nút [Sửa] hay nút [Thêm] bạn có gán trị cho biến tạm strEditAddStatus chưa? -> Không có thì lấy gì mà "Select Case".

Private Sub Sua_Click()
   strEditAddStatus = "Sua"
   ....

End Sub
-------------------

Private Sub Them_Click()
    strEditAddStatus = "Them"
    ....

End Sub

014 014  E làm việc cả 2 cty, tối về lo học thêm ngành QTKD, vận dụng chút thời gian lên diễn đàn này học hỏi,... bởi vậy nhiều khi ngủ gật nên mới xảy ra sai sót vậy đó. mong a thông cảm cho ạ!  007 . Cái vụ sửa chữa nếu là khóa chính thì e cũng đã làm được rồi ạ. Cám ơn a ongke0711 rất nhiều ạ!
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Thủ thuật winshock trong access vba đơn giản thucgia 9 4,412 07-02-19, 04:39 PM
Bài mới nhất: kieu manh
  Hướng Dẫn Hàm kiểm tra dữ liệu để import dữ liệu từ excel vào access subasatran 14 1,531 16-11-18, 01:36 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Demo Tổng hợp tất cả các kiểu thông báo tiếng việt trong Access maidinhdan 39 10,080 22-09-18, 12:40 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Hỏi] Điền kết quả của 1 query từ Access sang Excel killitmore 0 401 21-08-18, 12:33 PM
Bài mới nhất: killitmore
  Sử dụng Class Module và Kết nối dữ liệu SQL SERVER trong Access VBA lehongduc 62 39,559 03-08-18, 12:41 PM
Bài mới nhất: Cuong Servenet

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối