Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hỏi] Dữ liệu trong mainForm và subForm
#11
Nếu bạn sử dụng form không có recordsource thì bạn phải viết toàn bộ code cho các button navigation, delete,save. Bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi áp dụng điều này
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#12
(25-11-17, 07:53 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Nếu bạn sử dụng form không có recordsource thì bạn phải viết toàn bộ code cho các button navigation, delete,save. Bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi áp dụng điều này

Dạ, vậy cách thức như thế nào, nhờ anh hướng dẫn giúp. Nêu được, nhờ phụ đạo thêm cho em ạ! Tại cũng mê Access mà ko có thầy để học. Ai đó người ta thích Access 2007, 2010,... nhưng e vẫn thích 2003 hơn. Như trường hợp mainForm và subForm của e, thật tình e không biét triển khai code thế nào cho phải.
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#13
MS access hỗ trợ rất tốt cho việc nhập liệu, sửa-xóa record, di chuyển record thông qua việc set recordsource cho form. Bạn xử lý form không liện kết recordsource có nghĩa bạn từ bỏ sự hổ trợ đó. Bạn phải tự mình xử lý tất cả các code để đều khiển form.
Tôi chuyển cho bạn một đoạn code làm nhiệm vụ tạo mới một record (Nút Lưu) để bạn tham khảo. Đoạn code này tôi tạo cho form T_HoaDon_NX trong cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên tôi đưa ra đây để hỗ trợ chú thích cho bạn (trong code không viết được tiếng Việt)

Mã:
Private Sub Luu_Click()
  Dim dbsmainFromsubForm As Database 'Khai báo biến cho tập tin FromsubForm.mdb (cơ sở dữ liệu)
  Dim rstTHoaDonNX As Recordset 'Khai báo biến cho table nhận dữ liệu mới (table THoaDonNX)
  Dim strMaHD, strSoHD, strLoaiHD, strMaKH, strMaNV, strGhiChu As String 'Khai báo biến string (kiểu dữ liệu text) cho các field (MaHD, SoHD, LoaiHD, MaKH, MaNV, GhiChu)
  Dim datNgay As Date 'Khai báo biến date (Kiểu dữ liệu ngày) cho field Ngay
 
  Set dbsmainFromsubForm = CurrentDb 'Xác định biến dbsmainFromsubForm là CSDL hiện hành (CSDL đang làm việc)
  Set rstTHoaDonNX = dbsmainFromsubForm.OpenRecordset("T_HoaDon_NX", dbOpenDynaset) 'Xác định biến rstTHoaDonNX là table THoaDonNX kiêm lệnh mở table
 
'Thiết đặt các biến bằng với các giá trị textbox trên form
  strMaHD = MaHD.Value
  strSoHD = SoHD.Value
  strLoaiHD = LoaiHD.Value
  datNgay = Ngay.Value
  strMaKH = MaKH.Value
  strMaNV = MaNV.Value
  strGhiChu = GhiChu.Value
 
Chuyển các giá trị biến vào table
  rstTHoaDonNX.AddNew ' lênh tạo mới record cho table
  rstTHoaDonNX![MaHD] = strMaHD
  rstTHoaDonNX![SoHD] = strSoHD
  rstTHoaDonNX![LoaiHD] = strLoaiHD
  rstTHoaDonNX![Ngay] = datNgay
  rstTHoaDonNX![MaKH] = strMaKH
  rstTHoaDonNX![MaNV] = strMaNV
  rstTHoaDonNX![GhiChu] = strGhiChu
 
  rstTHoaDonNX.Update ' lệnh cập nhật record cho table
  rstTHoaDonNX.Close ' lệnh đóng table
End Sub
Database
Về việc phụ đạo thì sorry. Do mình cũng đang bạn nên không nhận lời bạn được
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#14
Rất cảm ơn anh ạ! Vậy tiếp theo, sẽ liên kết với subform thế nào, để khi bấm ''Ghi", sẽ có 1 câu lệnh xét xem, nếu : subform rỗng (chủ yếu là MAHH) thì sẽ báo lỗi và ko cho lưu. Nhờ a xem xét giúp thêm ạ!
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#15
(25-11-17, 07:06 PM)pherotao Đã viết: Rất cảm ơn anh ạ! Vậy tiếp theo, sẽ liên kết với subform thế nào, để khi bấm ''Ghi", sẽ có 1 câu lệnh xét xem, nếu : subform rỗng (chủ yếu là MAHH) thì sẽ báo lỗi và ko cho lưu. Nhờ a xem xét giúp thêm ạ!

Tôi đã theo fõi nhiều câu hỏi bạn rất lâu, bạn đặt câu hỏi rất lầy, xin lỗi phải dùng đến chữ "Lầy". Cho nên tôi không giám trả lời cho những bài bạn hỏi.

Để viết được một ứng dụng với số kiến thức của bạn thì chưa đủ, vì vậy tôi đề nghị bạn xem chuyên mục này cho hết.
Và xem ít nhất khoảng 50lần/ 1 video. (Tôi vẫn thường xem đi xemlại rất rất nhiều lần)

Link : Tài Liệu Video Tự học Access ( Cơ bản và Nâng cao)


Riêng câu hỏi vừa hỏi nó liên quan đến video số 3.4.

Thân mến!
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#16
(21-11-17, 08:00 PM)pherotao Đã viết: Mình gửi lại file này: mainForm_subForm nhờ bạn (cùng mọi người) xem hộ và giúp đỡ!
Trên Form "F_HoaDon_NX", tôi có nhúng 1 subform là "sub_HangHoa_NX". Tôi có thêm các nút lệnh: "Xóa, Sửa, Thêm, Ghi, Không".
Nút "Thêm" thì tôi làm được rồi, chỉ còn nút "Ghi" là chưa được, vì tôi muốn:
1. Nếu chưa nhập đầy đủ thông tin bắt buộc trên mainForm (MaHD, ngày, MaKH, MaNV), khi ấn "Ghi", sẽ báo lỗi. Lúc này subForm trong trạng thái khóa (locked = true);
2. Khi mainForm đã đầy đủ thông tin, sẽ tự động mở subForm (locked = false), sẽ tự động nhảy con trỏ vô subFom (cụ thể là vô MaHH);
3. Trong quá trình nhập liệu trên subForm, nếu để MaHH rỗng mà bấm "Ghi" thì sẽ báo lỗi,...;

4. mainForm đầy đủ thông tin mà subForm rỗng thì cũng báo lỗi;

5. mainForm đầy đủ thông tin mà subForm rỗng (hoặc có dữ liệu), khi bấm "Không" thì mọi "dữ liệu" đang thao tác trên mainFom và subForm (chưa lưu vô Table) sẽ xóa hết.

Xin cảm ơn bạn cùng mọi người!

Trả lời: Giải quyết nút Ghi của bạn.
Câu số 1+2

Code:
Mã PHP:
Private Sub Ghi_Click()
Call Kiemtra
End Sub

Private Sub MaNV_AfterUpdate()
    Call Kiemtra
End Sub

Private Sub sub_HangHoa_NX_Enter()
    Call Kiemtra
End Sub

Private Sub Them_Click()
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
End Sub

Sub Kiemtra
()

'1. Neu chua nhap day du thong tin bat buoc tren mainForm (MaHD, ngay, MaKH, MaNV), khi an "Ghi", se bao loi. Luc nay subForm trong trang thai khoa (locked = true);
'
2. Khi mainForm da day du thong tinse tu dong mo subForm (locked false), se tu dong nhay con tro vo subFom (cu the la vo MaHH);
If 
IsNull(Me.MaHD) Or IsNull(Me.Ngay) Or IsNull(Me.MaKH) Or IsNull(Me.MaNVThen
    MsgBox 
"Mot so thong tin chua dien day du: (MaHD, ngày, MaKH, MaNV)"vbInformation"Thông báo"
    Me.sub_HangHoa_NX.Locked True
    
Exit Sub
Else
    Me.sub_HangHoa_NX.Locked False
    Forms
![F_HoaDon_NX]![sub_HangHoa_NX].Form![MaHH].SetFocus
End 
If
End Sub 


Câu 3. Trong quá trình nhập liệu trên subForm, nếu để MaHH rỗng mà bấm "Ghi" thì sẽ báo lỗi,...;

'=> Thiet lap trong Table sub_HangHoa_NX

: Cot MaHH; Required=Yes; Valdation Rule: <>""; Validation Text: "Hien thong tin canh bao"

Câu 4. mainForm đầy đủ thông tin mà subForm rỗng thì cũng báo lỗi;
Chèn code này vào sub_HangHoa_NX
Mã PHP:
Private Sub Form_Error(DataErr As IntegerResponse As Integer)
MsgBox "Loi chua nhap day du du lieu"
End Sub 

Câu 5. mainForm đầy đủ thông tin mà subForm rỗng (hoặc có dữ liệu), khi bấm "Không" thì mọi "dữ liệu" đang thao tác trên mainFom và subForm (chưa lưu vô Table) sẽ xóa hết.
Mã PHP:
Private Sub Khong_Click()
'5. mainForm day du thong tin ma subForm rong (hoac co du lieu), khi bam "Khong" thi moi "du lieu" dang thao tac tren mainFom va subForm (chua luu vo Table) se xoa het.
Dim rs As Recordset
Dim sql As String
Dim xacnhan As String, a As String
sql = "SELECT * FROM T_HangHoa_NX WHERE MaHD='" & Me.MaHD & "'"
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
If rs.EOF Then
            a = "Sub form rong, chua co du lieu, Xac nhan xoa du lieu lien quan den MaHH nay"
            xacnhan = MsgBox(a, vbInformation + vbYesNo, "Nh" & ChrW(7855) & "c nh" & ChrW(7903))
                If xacnhan = vbYes Then
                DoCmd.SetWarnings False
                    DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM T_HoaDon_NX WHERE MaHD='" & Me.MaHD & "'"
                    Me.Refresh
                DoCmd.SetWarnings True
                End If
Exit Sub
End If

If rs.RecordCount > 0 Then
rs.MoveFirst
    Do Until rs.EOF             ' 
Thuc hien den khi nao con tro den vi tri cuoi cung
        
' Duyet tu cot
        For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
            If IsNull(rs.Fields(i)) = True Then

            If rs.Fields(i).Name <> "GhiChu" Then
            a = "Phat hien Cot: " & rs.Fields(i).Name & " chua co du lieu, Xac nhan xoa du lieu lien quan den MaHH nay"
            xacnhan = MsgBox(a, vbInformation + vbYesNo, "Nhac nho")
                If xacnhan = vbYes Then
                DoCmd.SetWarnings False
                    DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM T_HoaDon_NX WHERE MaHD='" & Me.MaHD & "'"
                    Me.Refresh
                DoCmd.SetWarnings True
                End If
            Exit Sub
            End If
            End If
        Next
        rs.MoveNext
    Loop
End If
Set rs = Nothing
End Sub 

* Cuối cùng, chỉnh lại Relationship 2 table Main+sub_HangHoa_NX trên check cả 3 mục nhé; nếu không nó không thể xóa MAHH được
File đính kèm phía dưới


File đính kèm
.zip   mainForm_subForm_(edit by maidinhdan).zip (Kích cỡ: 67.36 KB / Tải về: 17)
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn pherotao
#17
Vừa đăng nhập vô Diễn đàn, thấy anh trả lời code cũng như gửi file cho e mà e mừng rưng rưng nước mắt. E sẽ nghiên cứu và làm liền trong tối nay.

Em chân thành cảm ơn ạ!
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#18
Anh maidinhdan ơi, có 1 trục trặc nhỏ trong code mà anh viết gửi em như sau:
1. Khi nhấn "Không", nó có thi hành xóa dữ liệu nhưng hiển thị trên form là #Deleted [img]]http://www.mediafire.com/file/j1cp4fs8fyrvnso/MAIN-SUB.jpg[/img], mặc dầu em thấy anh có thêm lệnh Me.Refresh;
2. Anh gõ thử 1 từ nào đó tại ô "Hóa Đơn", sau đó a nhấn "Không", nó có cảnh báo nhưng chưa xóa; nhấn "Không" lần 2 nó mới xóa và hiện ra chữ #Deleted.
3. Nếu Nhập đầy đủ thông tin trên mainForm và subForm thì khi nhấn "Không" thì nó đứng luôn (thay vì nó sẽ không lưu những gì mình đã nhập trước đó).
4. Khi nhập đầy đủ mainForm, subForm để trống, nhấn nút "Ghi", chẳng những nó không cảnh báo mà còn tự lưu thông tin vô T_HoaDon_NX luôn.

Nhờ anh xem lại dùm em ạ! Chân thành cảm ơn!

http://www.mediafire.com/file/j1cp4fs8fy...IN-SUB.jpg[/img]]http://www.mediafire.com/file/j1cp4fs8fyrvnso/MAIN-SUB.jpg[/img][/url]
Chữ ký của pherotao "Hạnh phúc ở đâu... biết tìm đâu,
Hồng trần là thế giới muôn màu,
Hội đủ nhân duyên... thời sinh quả,
Kết thúc... cũng là lúc bắt đầu".
Reply
Những người đã cảm ơn
#19
(29-11-17, 08:55 PM)pherotao Đã viết: Anh maidinhdan ơi, có 1 trục trặc nhỏ trong code mà anh viết gửi em như sau:
1. Khi nhấn "Không", nó có thi hành xóa dữ liệu nhưng hiển thị trên form là #Deleted [img]]http://www.mediafire.com/file/j1cp4fs8fyrvnso/MAIN-SUB.jpg[/img], mặc dầu em thấy anh có thêm lệnh Me.Refresh;
2. Anh gõ thử 1 từ nào đó tại ô "Hóa Đơn", sau đó a nhấn "Không", nó có cảnh báo nhưng chưa xóa; nhấn "Không" lần 2 nó mới xóa và hiện ra chữ #Deleted.
3. Nếu Nhập đầy đủ thông tin trên mainForm và subForm thì khi nhấn "Không" thì nó đứng luôn (thay vì nó sẽ không lưu những gì mình đã nhập trước đó).
4. Khi nhập đầy đủ mainForm, subForm để trống, nhấn nút "Ghi", chẳng những nó không cảnh báo mà còn tự lưu thông tin vô T_HoaDon_NX luôn.

Nhờ anh xem lại dùm em ạ! Chân thành cảm ơn!

http://www.mediafire.com/file/j1cp4fs8fy...IN-SUB.jpg[/img]]http://www.mediafire.com/file/j1cp4fs8fyrvnso/MAIN-SUB.jpg[/img][/url]

Trả lời: Cách mình làm không phải là giải quyết vấn đề của bạn đưa ra, mà điều mình muốn là nhiìn váo đó hiểu và vận dụngvào thực tế.

* Riêng bài bạn cách bố trí các nút nhhư thế không hợp lý. và cũng không cần thiết nhiều nút đến như vậy.
* Tôi sẽ làm 1 demo riêng để giải quyết vấn đề chung mà trước giờ ai cũng hay mắc nhưu bàii bạn.

* Cách của tôi là: Ghép chung 5 nút thành 2 nút duy nhất 

* Nút Thêm/LưuThêm/LưuSửa = 1 Nút. (Khhi mở form sẽ hiện nút Thêm; nhấn vào hiện chữ Lưu Thêm; nút Sửa/Xóa sẽ chìm(Enable=False)....

* Nút Sửa/Xóa= 1 nút. (Khi mở lên sẽ hiện nút Sửa, nhấn vào nút đó thành chữ Xóa; và nút thêm sẽ biến thành chữ Lưu Thêm.....

=> Làm như thế bạn không cần viết code kiểm soát nhập hay chưa nhập; hoặc tách Recordset ra khỏi form luôn. Nếu có thời gian tôi sẽ làm cả video giải thích phương pháp làm.
* Bạn xem Sơ code của tôi đang dùng

Mã PHP:
' Khai báo biến cục bộ
Dim So As Byte
Dim SX As Byte

Private Sub cmdSua_Click()
    DoitenSuaxoa
End Sub

Private Sub cmdthem_Click()
    DoitenThemLuu
End Sub

Sub DoitenThemLuu()
Me.Soden.SetFocus
If So = 0 Then
    Me.cmdthem.Caption = "Luu Them"
    Me.cmdSua.Enabled = False
    So = 1
    SX = 1
Else
    So = 0
    SX = 0
    Me.cmdclose.SetFocus
    Me.cmdthem.Caption = "Thêm"
    Me.cmdSua.Caption = "Sua/Xoa"
    If pbQuyenThem = False Then Me.cmdthem.Enabled = False
    Me.cmdSua.Enabled = True
    Call Luu
End If
End Sub


Sub DoitenSuaxoa()
If SX = 0 Then
    Me.cmdSua.Caption = "Xóa"
    Me.cmdthem.Caption = "Luu Sua"
    So = 1
    SX = 1
    Me.cmdthem.Enabled = True
    If pbQuyenXoa = True Then
        Me.cmdSua.Enabled = True
    Else
        Me.cmdSua.Enabled = False
    End If
Else
    So = 0
    SX = 0
    Me.cmdSua.Caption = "Sua/Xoa"
    Me.cmdthem.Caption = "Thêm"
    Call Xoa
End If
End Sub

Sub Xoa() '
Gọi phương thức .Xóa
Dim cls 
As clsCVDen
    Set cls 
= New clsCVDen
        With cls
            
.Xoa Me.SoTT
        End With
    Set cls 
Nothing
    Form_Load
End Sub

Sub Luu
() 'Phuc vu cho Ham Them+Sua ( Do tôi tạo class nó tự động hiểu là thao tác Sửa hay Thêm dựa vào phương thức .TestSua 
    Dim cls As clsCVDen
    Set cls = New clsCVDen
        With cls
            .TestSua Me.SoTT
                .Ngayden = Nz(Me.Ngayden)
                .Soden = Nz(Me.Soden)
            .Update
        End With
    Set cls = Nothing
    Form_Load
End Sub 

* Ghi chú: code này ap dụng cho mọi form đều được. và hầu như tôi có 50 form tôi đều chép qua form mới là nó chạy.
Demo sẽ gửi cho mọi người cùng tham khảo trong 3 ngày tới.
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn pherotao
#20
Anh  tranthanhan1962 giúp bạn nhiệt tình rồi bạn.
Để học về VBA hay DAO cần có nhiều thời gian, để có 1 phần mềm hoàn hảo bạn cần tham khảo thêm "Phân tích thiết kế hệ thống" nữa.
Để chỉ lưu dữ liệu khi subform có dữ liệu, tránh bị sưả nhầm, xóa nhầm giống như mình viết lên giấy ấy thì bạn lên lập 1 bảng tạm. Khi nhập phiếu mới nó sẽ lưu trên bảng tạm này, khi nhấn "Ghi" ta viết hàm kiểm tra điều kiện nếu đủ điều kiện có số phiếu, hóa đơn có giá trị mới cho lưu, nếu không sẽ thông báo các trường thiếu và không lưu.
VD
Ghi click
if is null MaHD or is null ngày or is null MaKH or is null  MaNV then
 Msgbos "Bạn chưa nhập đủ dữ liệu. Xin kiểm tra lại"
else
 Call Saverecord 'Saverecord là 1 hàm do ta tự viết.
end if

 Khi nấn nút "Xem" ta viết hàm đề copy phiếu qua bảng tạm này để ta chỉnh sửa, và ta nhấn "Ghi nó mới lưu lại. Tương tự nếu ta nhấn nút "Xóa" ta cũng viết hàm để xóa phiếu. 
Bạn cứ mạnh dạn viết bài chỗ nào khúc mắc đưa lên đây. mọi người giúp.
Chữ ký của advnamk Xin chào, mình là advnamk, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 09-07 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn pherotao


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Thủ thuật winshock trong access vba đơn giản thucgia 9 4,414 07-02-19, 04:39 PM
Bài mới nhất: kieu manh
  [Thủ Thuật] Lọc điều kiện theo nhiều dòng trong 1 Listbox hoặc nhiều Listbox ongke0711 14 3,959 10-12-18, 09:20 PM
Bài mới nhất: ketoan_it
  Hướng Dẫn Hàm kiểm tra dữ liệu để import dữ liệu từ excel vào access subasatran 14 1,532 16-11-18, 01:36 AM
Bài mới nhất: maidinhdan
  [Thủ Thuật] Demo Tổng hợp tất cả các kiểu thông báo tiếng việt trong Access maidinhdan 39 10,085 22-09-18, 12:40 PM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh
  [Help] SQL trong VBA chạy không đúng! NguyenDungAnh 12 1,215 07-09-18, 10:44 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối