Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
coppy dữ liệu giữa 2 subform trong 1 form
#1
xin chào cả nhà: Em tìm kiếm việc coppy dữ liệu giữa 2 sub form trong 1 form thì tìm được đoạn code này với ạ
he code

Private Sub cmdDupe_Click()
'On Error GoTo Err_Handler
   'Purpose:   Duplicate the main form record and related records in the subform.

   Dim strSql As String    'SQL statement.
   Dim lngID As Long       'Primary key value of the new record.
   
   'Save any edits first

   If Me.Dirty Then
       Me.Dirty = False
   End If
   
   'Make sure there is a record to duplicate.
   If Me.NewRecord Then
       MsgBox "Select the record to duplicate."
   Else
       'Duplicate the main record: add to form's clone.
       With Me.RecordsetClone
           .AddNew
               !CustomerID = Me.CustomerID
               !EmployeeID = Me.EmployeeID
               !OrderDate = Date
               'etc for other fields.
           .Update
           
           'Save the primary key value, to use as the foreign key for the related records.
           .Bookmark = .LastModified
           lngID = !OrderID
           
           'Duplicate the related records: append query.
           If Me.[Orders Subform].Form.RecordsetClone.RecordCount > 0 Then
               strSql = "INSERT INTO [Order Details] ( OrderID, ProductID, Quantity, UnitPrice, Discount ) " & _
                   "SELECT " & lngID & " As NewID, ProductID, Quantity, UnitPrice, Discount " & _
                   "FROM [Order Details] WHERE OrderID = " & Me.OrderID & ";"
               DBEngine(0)(0).Execute strSql, dbFailOnError
           Else
               MsgBox "Main record duplicated, but there were no related records."
           End If
           
           'Display the new duplicate.
           Me.Bookmark = .LastModified
       End With
   End If

Exit_Handler:
   Exit Sub

Err_Handler:
   MsgBox "Error " & Err.Number & " - " & Err.Description, , "cmdDupe_Click"
   Resume Exit_Handler
End Sub
Chữ ký của doandiepanh doandiepanh,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Ý bạn như thế nào? Đọc không hiểu.
Chữ ký của ongke0711 If you BORN poor, it's not your mistake. But if you DIE poor, It's your mistake!
ღღღღღTài sản của ongke0711 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(24-10-17, 11:11 AM)ongke0711 Đã viết: Ý bạn như thế nào? Đọc không hiểu.

ý em là cái mã này có tác dụng gì ạ. có phải để coppy k anh
Chữ ký của doandiepanh doandiepanh,gia nhập Thủ Thuật Access từ 09-10 -17.
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Bạn phải có 2 subform cụ thể, dữ liệu cụ thể. Nhìn vào đoạn mã trên chỉ biết nó tạo dữ liệu mới từ các giá trị control của fom (CustomerID, EmployeeID) và ngày hiện tại (Date) vào table Order Details thôi. Đoạn mã này có lẽ tạo dữ liệu cho record mới cho 1 table từ một form Unbound
Chữ ký của tranthanhan1962 Kết quả cuối cùng của một đời người, không phải bạn có được bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Mà bạn còn bao nhiêu người bạn  thumbs up
ღღღღღTài sản của tranthanhan1962 (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Textbox Search và sửa ngay trên Form vuthaiha90 1 43 2 Giờ trước
Bài mới nhất: lamvankhanh
  [Hỏi] Cách tạo Cbo để lọc các mặt hàng trong Sub Form samacxanh 3 270 17-10-18, 10:33 AM
Bài mới nhất: vulhu06
  Tạo thêm trường số thứ tự trong subform? feeling 1 129 05-10-18, 08:08 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Help] Điều khiển 1 form từ form khác tranthanhan1962 2 203 30-09-18, 05:57 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  Không chọn được nhiều Nhân viên từ subform huuduy.duy 10 510 29-09-18, 08:11 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line