Thủ Thuật Access
Chương trình nhập kho thành phẩm và tính số lượng khoán - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Bài tập Access (http://thuthuataccess.com/forum/forum-49.html)
+--- Chủ đề: Chương trình nhập kho thành phẩm và tính số lượng khoán (/thread-9436.html)Chương trình nhập kho thành phẩm và tính số lượng khoán - Ranju - 26-07-16

Em đang tạo 1 chương trình để theo dõi thành phẩm nhập kho và tính tiền số lượng thành phẩm làm được. Quá trình làm em đang bị vướng mắc những chỗ sau:
-     Khi em nhập bao nhiêu Chỉ số thì nó sẽ tạo bấy nhiêu số phiếu mới tăng dần theo luôn (Xem bảng T_NhapLieu)
-     Bảng trên Form em muốn bỏ đi cột ngày (vì đã có). Nếu có thể mọi người tạo cho em phần sub để em tham khảo ạ! Em đã tạo subform nhưng em không thể nào làm nó link được với các trường ID_SoPhieu và Ngày nhập ah!
Cám ơn mọi người nhiều!

Tải ở đây


RE: Chương trình nhập kho thành phẩm và tính số lượng khoán - cpucloi - 27-07-16

1. Hoàn toàn không hiểu ý bạn, việc bạn nhập bao nhiêu chỉ số thì tạo bấy nhiêu số phiếu mới (tại bảng T_NhapLieu) thì phần số phiếu bạn đặt là AutoNumber thôi.
2. Không biết bạn tự làm hay coppy phần này của ai, nếu tự làm khi bạn đã biết cách tạo cột Ngày thì đương nhiên bạn biết cách bỏ nó đi chứ


Vài lời tham vấn


RE: Chương trình nhập kho thành phẩm và tính số lượng khoán - zinzin8x - 27-07-16

Chuẩn. mình đã xem file của bạn. Đích thực là copy chương trình của người khác. vì những lỗi như vậy ta hoàn toàn có thể xử lý hết sức đơn giản bằng query. Bạn lên bắt tay vào làm nhé. nếu vẫn bí thì mình sẽ giúp. OK?


RE: Chương trình nhập kho thành phẩm và tính số lượng khoán - paulsteigel - 28-07-16

Các bạn ơi,
Không nên suy diễn quá mức vì bạn Ngọc đang học. Với những nỗ lực học trong vòng 1 tuần qua thì đó là điều đáng động viên. Chỉ có điều, giống như rất nhiều bạn mới học, Ngọc chưa biết cách đặt câu hỏi hoặc giải thích vấn đề của mình một cách tường minh.
Ngọc có gửi cái này cho tôi comment và tôi đã sửa cho bạn ấy câu 1, câu 2 tôi đề nghị bạn ấy phải đặt lại câu hỏi. ...
Trong trường hợp này của bạn Ngọc, lỗi thiết kế là bạn đó chưa hiểu được mối quan hệ giữa 2 Trường trong liên kết 1 nhiều.
Thêm vào đó, khi thiết kế subform và form chính, bạn ấy gây hiểu nhầm trong việc thể hiện câu hỏi 
"Khi em nhập bao nhiêu Chỉ số thì nó sẽ tạo bấy nhiêu số phiếu mới tăng dần theo luôn (Xem bảng T_NhapLieu)"
Bản chất là bạn ấy muốn SubForm tự đưa vào giá trị ID_Chiso mà form chính đang hiển thị mỗi khi thêm bản ghi mới ở form phụ.
Ở đây Ngọc đã không biết cách thiết kế form chính và quan hệ với form phụ. Về việc này tôi đã có bài trình diễn trực tiếp trên Skype cho Ngọc rồi.
Riêng câu 2 tôi có yêu cầu Ngọc đặt câu hỏi lại. Chủ thớt đâu rồi sao không lên tiếng nhỉ...
Liên kết file đã có sửa đổi đây
http://www.sfdp.net/thuthuataccess/demo/F_DEPT3.accdb?attredirects=0&d=1