Thủ Thuật Access
Trùng tên nhân viên trong một danh sách - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Trùng tên nhân viên trong một danh sách (/thread-6950.html)Trùng tên nhân viên trong một danh sách - anhemnhangu - 23-11-13

Các bạn cho mình hỏi; hiện mình đang làm một danh sách nhân viên có rất nhiều người trùng tên, mình đã quản lý mỗi nhân viên là một mã nhân viên, nếu nhân viên nào trùng tên thì trên Form hoặc Report sẽ báo hiệu màu nền font chữ như màu xanh chẳng hạn để nhận biết tên đó bị trùng.
Rất mong các bạn hướng dẫn.


RE: Trùng tên nhân viên trong một danh sách - anhemnhangu - 24-11-13

Kính nhờ anh Xuân Thanh hướng dẫn em.
Cám ơn.


RE: Trùng tên nhân viên trong một danh sách - quan_pc - 25-11-13

Câu này khó.. uptop tìm cao thủ 021


RE: Trùng tên nhân viên trong một danh sách - Noname - 25-11-13

Đã trả lời ở topic này
http://thuthuataccess.com/forum/thread-6955.html
Close nhé!