Thủ Thuật Access
[Hỏi] Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter? - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Thế Giới Văn Phòng (http://thuthuataccess.com/forum/forum-12.html)
+--- Diễn đàn: Tin Học Văn Phòng (http://thuthuataccess.com/forum/forum-23.html)
+---- Diễn đàn: Ms Excel (http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html)
+---- Chủ đề: [Hỏi] Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter? (/thread-6887.html)Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter? - k30tin - 05-11-13

Em đang làm 1 sheet nhập điểm: ví dụ tại ô A1 gõ 95 (là điểm 9.5) thì tự động Excel xuống ô A2 mà ko cần bấm Enter.
Xin nhờ các bác chỉ giúp.


RE: Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter? - k30tin - 05-11-13

Bác nào biết xin chỉ giùm: Em có Sheet nhập điểm: Muốn gõ ô A1 gõ 90, ô A2 gõ 85 thì tai A1 gõ 95, Enter, gõ 85,...
Xin hỏi các bác có cách nào ko cần gõ Enter mã tự động xuống A2 khi gõ đủ 2 kí tự 90 ?


RE: Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter? - leminhnhut110011 - 06-11-13

Hơi căng à nha . Quan trọng làm sao nó bít mình nhập nhiu số để nó xuống dòng

Ví dụ của bạn khi nhập 95 (tức là 9.5) thì tự động nó xuống dòng
Bây giờ mình ví dụ khác nhé nếu nhập 100 thì sao (tức là 10) ?

100 gồm 3 số 1 - 0 -0
Khi mình nhập số 1 và 0 có tự động xuống dòng ? (vì 10 tức là 1.0)
hay là Ecxel nó đợi mình nhập 100 ( 100 là 10.0) nó mới xuống dòng ?

Trước tiên giải quyết vấn đề mình nan giải được thì còn có thể làm theo yêu cầu của bạn thôi. Mình pó tay roài


RE: Cách nhập điểm: 2 số rồi tự động xuống ô mà không cần bấm Enter? - DustWind - 10-11-13

tại ô A1 gõ 95 (là điểm 9.5)

Format cell của column đó 0.0 . Nếu muốn dùng worksheet function để xác định để column chỉ có 0.0 cũng được . Viết VBA cũng OK salem . Khi cậu đã xác định column đó chỉ 0.0 ( tức là len dó chỉ có 0.0) thì hết và nó sẽ next