Thủ Thuật Access
Hướng Dẫn Làm form tra cứu văn bản chuyên nghiệp - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Hướng Dẫn Làm form tra cứu văn bản chuyên nghiệp (/thread-10952.html)Làm form tra cứu văn bản chuyên nghiệp - mrtoanbin - 10-05-19

Xin đưa ra ý kiến để được giải đáp: 
Mình đã làm được form tìm kiếm văn bản thông thường. Tuy nhiên để làm được chuyên nghiệp hơn thì chưa thể (giống như trong Thư viện PL), nghĩa là: Khi tìm thấy một văn bản thì các văn bản liên quan (điều chỉnh, hướng dẫn...) cũng hiện ra theo. Mình cũng nghĩ dùng thuật toán rồi nhưng chưa ưu việt (query). Vậy xin được hướng dẫn thêm? CẢM ƠN CÁC BÁC Ạ!


RE: Làm form tra cứu văn bản chuyên nghiệp - ongke0711 - 11-05-19

Theo tôi biết, để tìm kiếm liên quan thì người ta hay gắn cái Tag vào dữ liệu đó.
Tương tự mình cũng có thể biến hoá cho CSDL Access bằng cách thêm cột Tag vào table văn bản.
Vd: văn bản "Qui chế ăn nhậu"
       Tag
       ------
       ăn, nhậu, bia, rượu, mồi, say, xỉn,....  

Khi tìm kiếm thì đưa thêm cột Tag này vô tìm kiếm.


RE: Làm form tra cứu văn bản chuyên nghiệp - mrtoanbin - 14-05-19

(11-05-19, 09:01 AM)ongke0711 Đã viết: Theo tôi biết, để tìm kiếm liên quan thì người ta hay gắn cái Tag vào dữ liệu đó.
Tương tự mình cũng có thể biến hoá cho CSDL Access bằng cách thêm cột Tag vào table văn bản.
Vd: văn bản "Qui chế ăn nhậu"
       Tag
       ------
       ăn, nhậu, bia, rượu, mồi, say, xỉn,....  

Khi tìm kiếm thì đưa thêm cột Tag này vô tìm kiếm.
Vâng, để triển khai hiệu quả, một bản demo của bác rất tuyệt vời ạ. Xin được bác chỉ thêm ạ!