Thủ Thuật Access
Tạo Query từ 2 bảng - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Query (http://thuthuataccess.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Tạo Query từ 2 bảng (/thread-10905.html)Tạo Query từ 2 bảng - Evolyb - 07-05-19

Em có 2 bảng dữ liệu
Bảng 1 Danh sách HĐ
Bảng 2 Các đợt thanh toán theo HĐ
Em muốn hiển thị số 0 thay vì bỏ trống thì phải làm sao ạ
[Hình: 85sYg65.png]

[Hình: wGmRybY.png]


RE: Tạo Query từ 2 bảng - Evolyb - 08-05-19

Giúp em ạ


RE: Tạo Query từ 2 bảng - duynamvnn1208 - 08-05-19

sr vi minh khong go tieng Viet.
Thanh_Toan: Nz(Thanh_Toan,0)