Thủ Thuật Access
[Hỏi] Khong chon duoc "Property sheet" - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Khong chon duoc "Property sheet" (/thread-10901.html)Khong chon duoc "Property sheet" - duynghiep89 - 03-05-19

Dear Moị người

Mình đang sử dụng access 2010, Tuy nhiên khi mở "Property sheet" để chỉnh sữa thuộc tính của form hoặc report thì không được.

Trước đó, mình vẫn thực hiện đựợc bình thường.

Nhờ mọi người giúp đỡ.


RE: Khong chon duoc "Property sheet" - ongke0711 - 03-05-19

Bạn vô màn hình code VBA, mở cửa sổ Immediate Windows -> gõ dòng này vô thử:

CommandBars("Property Sheet").Enabled = True

Có thể trong code của bạn có những dòng disbled cái command bar này.