Thủ Thuật Access
[Help] Filter trong .ACCDB - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Help] Filter trong .ACCDB (/thread-10823.html)Filter trong .ACCDB - Cuong Servenet - 06-02-19

bản *.adb thì Filter dùng được còn sang *.accdb thì lại không chạy được vậy là có những nguyên nhân nào vậy?


RE: Filter trong .ACCDB - ongke0711 - 08-02-19

Cơ bản là nền tảng nó khác nhau nên sẽ có nhưng lệnh không tương thích giữa .adp và .accdb nên nó không còn hoạt động như ý muốn.