Thủ Thuật Access
Nhập tên hàng từ combobox - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Nhập tên hàng từ combobox (/thread-10821.html)Nhập tên hàng từ combobox - longkd_bvct@yahoo.com.vn - 31-01-19

Chào mọi người, em dang tạo một form nhập Hd, phần subform là chi tiết hd. giờ em muốn nhập tên hàng vào bảng chi tiết hoá đơn. nhưng nó chỉ có mã hàng hoá, nên rất khó tìm tên hàng. giờ em muốn chọn tên hàng từ combobox thì phải làm sao. Bảng chi tiết HD gồm SoHD, MAHH, SoLuong.
Em gửi file mời người xem giúp ạ.
https://drive.google.com/file/d/1Od9pm5SrWpv484ZYII0JDJXRMfcHwoBM/view?usp=sharing


RE: Nhập tên hàng từ combobox - feeling - 31-01-19

Bạn tham khảo cách này nhé!

Link: https://drive.google.com/open?id=1HlqS_oinV_SD7bNsABqiAy4Cs0cvjkqC


RE: Nhập tên hàng từ combobox - longkd_bvct@yahoo.com.vn - 01-02-19

(31-01-19, 09:59 AM)feeling Đã viết: Bạn tham khảo cách này nhé!

Link: https://drive.google.com/open?id=1HlqS_oinV_SD7bNsABqiAy4Cs0cvjkqC

theo cách của bạn thì vẫn phải chọn hàng từ mã HH, mình muốn chọn từ danh mục hàng hoá ak.


RE: Nhập tên hàng từ combobox - feeling - 01-02-19

(01-02-19, 08:57 AM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết:
(31-01-19, 09:59 AM)feeling Đã viết: Bạn tham khảo cách này nhé!

Link: https://drive.google.com/open?id=1HlqS_oinV_SD7bNsABqiAy4Cs0cvjkqC

theo cách của bạn thì vẫn phải chọn hàng từ mã HH, mình muốn chọn từ danh mục hàng hoá ak.

Mình không hiểu ý bạn lắm. Bạn mô tả kỹ hơn?


RE: Nhập tên hàng từ combobox - tranthanhan1962 - 01-02-19

Hey! Có một cách đơn giản mà bạn cũng hiểu luôn ,.Lấy  mã hàng hóa làm tên hàng hóa


RE: Nhập tên hàng từ combobox - longkd_bvct@yahoo.com.vn - 11-02-19

(01-02-19, 01:21 PM)feeling Đã viết:
(01-02-19, 08:57 AM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết:
(31-01-19, 09:59 AM)feeling Đã viết: Bạn tham khảo cách này nhé!

Link: https://drive.google.com/open?id=1HlqS_oinV_SD7bNsABqiAy4Cs0cvjkqC

theo cách của bạn thì vẫn phải chọn hàng từ mã HH, mình muốn chọn từ danh mục hàng hoá ak.

Mình không hiểu ý bạn lắm. Bạn mô tả kỹ hơn?
Mình muốn tìm bằng tên hàng chứ không phải là mã hàng đó bạn


RE: Nhập tên hàng từ combobox - ongke0711 - 11-02-19

(11-02-19, 10:03 AM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết: Mình muốn tìm bằng tên hàng chứ không phải là mã hàng đó bạn

Cái combobox chọn mã hàng mà bạn feeling demo cho bạn là chuẩn rồi mà bạn cũng chưa chịu à? Vừa hiển thị Mã hàng - Tên hàng - dvt để cho dễ chọn rồi còn gì.
Nếu không muốn hiển thị cột mã hàng thì vô Format Property của combobox maHH -> kiếm dòng Column Widths -> thiết lập độ rộng cột đầu tiên = 0 inch. Muốn không hiển thị cột nào thì set nó = 0 (theo đúng thứ tự cột).

Vd: Column Widths: 0";2.5";0.5"

Còn vể table [chitietHD], thì bắt buộc bạn phải lưu bằng cột Mã HH chứ ai mà lưu tên hàng hoá. Nó liên quan đến việc tao relationship giữa các table. Bạn chỉ có thể cho hiển thị tên HH trong table như cách làm của combobox [MaHH] như hướng dẫn ở trên nhưng làm vậy không có ích gì mà làm nặng thêm việc tải table. Nên nhớ table chỉ để người lập trình xem, không phải cho người dùng xem thì bạn cần gì phải xem tên HH, muốn xem thì vô Form mà xem. Trong table (design view), bạn nên bỏ luôn cái Display Control = Combobox mà chuyển thành Textbox để table hoạt động có hiệu suất hơn.


RE: Nhập tên hàng từ combobox - longkd_bvct@yahoo.com.vn - 18-02-19

(11-02-19, 11:26 AM)ongke0711 Đã viết:
(11-02-19, 10:03 AM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết: Mình muốn tìm bằng tên hàng chứ không phải là mã hàng đó bạn

Cái combobox chọn mã hàng mà bạn feeling demo cho bạn là chuẩn rồi mà bạn cũng chưa chịu à? Vừa hiển thị Mã hàng - Tên hàng - dvt để cho dễ chọn rồi còn gì.
Nếu không muốn hiển thị cột mã hàng thì vô Format Property của combobox maHH -> kiếm dòng Column Widths -> thiết lập độ rộng cột đầu tiên = 0 inch. Muốn không hiển thị cột nào thì set nó = 0 (theo đúng thứ tự cột).

Vd: Column Widths: 0";2.5";0.5"

Còn vể table [chitietHD], thì bắt buộc bạn phải lưu bằng cột Mã HH chứ ai mà lưu tên hàng hoá. Nó liên quan đến việc tao relationship giữa các table. Bạn chỉ có thể cho hiển thị tên HH trong table như cách làm của combobox [MaHH] như hướng dẫn ở trên nhưng làm vậy không có ích gì mà làm nặng thêm việc tải table. Nên nhớ table chỉ để người lập trình xem, không phải cho người dùng xem thì bạn cần gì phải xem tên HH, muốn xem thì vô Form mà xem. Trong table (design view), bạn nên bỏ luôn cái Display Control = Combobox mà chuyển thành Textbox để table hoạt động có hiệu suất hơn.
theo demo thì mình tìm hàng bằng mã hàng để nhập vào form. ý mình là muốn tìm theo tên, chứ theo mã hàng thì số lượng cả ngàn thì biết khi nào ak.
Mình muốn trên suh hiển thị các trường gồm: Mahh. tên hàng hoá. và khi nhập vào thì tim theo tên hàng chứ k phải mã hàng


RE: Nhập tên hàng từ combobox - ongke0711 - 18-02-19

(18-02-19, 11:24 AM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết: theo demo thì mình tìm hàng bằng mã hàng để nhập vào form. ý mình là muốn tìm theo tên, chứ theo mã hàng thì số lượng cả ngàn thì biết khi nào ak.
Mình muốn trên suh hiển thị các trường gồm: Mahh. tên hàng hoá. và khi nhập vào thì tim theo tên hàng chứ k phải mã hàng


Yêu cầu lúc đầu của bạn là "chọn tên hàng từ combobox", nếu bạn diễn giải rõ ràng là "tìm kiếm tên hàng khi gõ vào combobox thì code nó phải khác nữa.
Xác nhận lại là bạn muốn gõ tên hàng vào combobox trong subform thì nó sẽ lọc và hiện các tên hàng  có liên quan thôi đúng không?
Bạn xem bài này: http://thuthuataccess.com/forum/thread-10597.html