Thủ Thuật Access
Co dãn report dùng can grow và can shrink - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Co dãn report dùng can grow và can shrink (/thread-10820.html)Co dãn report dùng can grow và can shrink - lewin260684 - 31-01-19

Mình dùng can shirnk và can grow để tự động ẩn dòng tạo thành từ nhiều textbox (có kèm file ví dụ bên dưới). Tuy nhiên khi có nhiều dòng ẩn mình phát hiện ra là các dòng ẩn không co lại hoàn toàn bằng 0 do đó nhiều dòng ẩn cộng lại tạo thành một khoảng trống lớn trong report. Nhờ mọi người xem giúp có cách nào khắc phục được không ạ. Xin cảm ơn
* Mở file access vào "in phiếu kiểm nghiệm 1" nhập "FP01" để mở report, các dòng ẩn không co lại hoàn toàn tạo thành khoảng trống từ hàng cuối cùng đến kết luận.
https://drive.google.com/file/d/1COeLex7lmUvlz0E9aHmsHuxWeWjC0H1C/view?usp=sharing


RE: Co dãn report dùng can grow và can shrink - lewin260684 - 14-02-19

(31-01-19, 09:33 AM)lewin260684 Đã viết: Mình dùng can shirnk và can grow để tự động ẩn dòng tạo thành từ nhiều textbox (có kèm file ví dụ bên dưới). Tuy nhiên khi có nhiều dòng ẩn mình phát hiện ra là các dòng ẩn không co lại hoàn toàn bằng 0 do đó nhiều dòng ẩn cộng lại tạo thành một khoảng trống lớn trong report. Nhờ mọi người xem giúp có cách nào khắc phục được không ạ. Xin cảm ơn
* Mở file access vào "in phiếu kiểm nghiệm 1" nhập "FP01" để mở report, các dòng ẩn không co lại hoàn toàn tạo thành khoảng trống từ hàng cuối cùng đến kết luận.
https://drive.google.com/file/d/1COeLex7lmUvlz0E9aHmsHuxWeWjC0H1C/view?usp=sharing
Mình đã sửa lại đường link xin mọi người mở ra xem giúp ạ ! Xin cảm ơn


RE: Co dãn report dùng can grow và can shrink - cpucloi - 14-02-19

Cái này có thể do nó tính chiều cao của dòng kẻ đó.
Bạn nên tạo bảng tạm, sau đó xuất ra Word


RE: Co dãn report dùng can grow và can shrink - lewin260684 - 15-02-19

Mình đã tìm ra được nguyên nhân, khi xắp xếp các ô textbox phải dùng "top + height" để xắp xếp các ô lại với nhau cho vừa khít thì không bị hiện tượng trên. Xin cảm ơn và chia sẻ


RE: Co dãn report dùng can grow và can shrink - lewin260684 - 15-02-19

(14-02-19, 10:59 PM)cpucloi Đã viết: Cái này có thể do nó tính chiều cao của dòng kẻ đó.
Bạn nên tạo bảng tạm, sau đó xuất ra Word

Mình tìm ra nguyên nhân là do mình dùng "tabular" để liên kết các ô cùng một hàng nên có hiện tượng trên, khi bỏ tabular đi thì không còn nhưng các ô của cùng một dòng co lại không đều nhau. Chưa có cách nào giải quyết