Thủ Thuật Access
[Hỏi] Tự điền số HD khi nhập vào bảng - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Tự điền số HD khi nhập vào bảng (/thread-10819.html)Tự điền số HD khi nhập vào bảng - longkd_bvct@yahoo.com.vn - 28-01-19

Mình muốn tạo 1 form nhập hoá đơn gồm hai bảng Nhap hoa don và chi tiet HD, Bảng nhap hoa don là form chính, chi tiet Hd là sub form. Khi nhập Số HD trên form chính thì tự động nhập số Hd vào sub form. và có cách  nào không cần để trường số HD trên Subform k. Nhờ mọi người chỉ giúp ạ, Mình chân thành cám ơn


RE: Tự điền số HD khi nhập vào bảng - lmthu - 29-01-19

(28-01-19, 05:16 PM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết: Mình muốn tạo 1 form nhập hoá đơn gồm hai bảng Nhap hoa don và chi tiet HD, Bảng nhap hoa don là form chính, chi tiet Hd là sub form. Khi nhập Số HD trên form chính thì tự động nhập số Hd vào sub form. và có cách  nào không cần để trường số HD trên Subform k. Nhờ mọi người chỉ giúp ạ, Mình chân thành cám ơn

Trên 2 Table Nhap hoa don (nên đặt tên bảng bằng chữ không cách rời) và chi tiet HD đều (bắt buột) phải có 1 Field giống nhau là số HĐ, khi thiết kế form thì bạn chỉ cần đặt thuộc tính của Data Subform "Link Master Fields Link Child Fields là SoHD thì Access sẽ tự động điền số HĐ vào Subform


RE: Tự điền số HD khi nhập vào bảng - longkd_bvct@yahoo.com.vn - 30-01-19

(29-01-19, 05:16 PM)lmthu Đã viết:
(28-01-19, 05:16 PM)longkd_bvct@yahoo.com.vn Đã viết: Mình muốn tạo 1 form nhập hoá đơn gồm hai bảng Nhap hoa don và chi tiet HD, Bảng nhap hoa don là form chính, chi tiet Hd là sub form. Khi nhập Số HD trên form chính thì tự động nhập số Hd vào sub form. và có cách  nào không cần để trường số HD trên Subform k. Nhờ mọi người chỉ giúp ạ, Mình chân thành cám ơn

Trên 2 Table Nhap hoa don (nên đặt tên bảng bằng chữ không cách rời) và chi tiet HD đều (bắt buột) phải có 1 Field giống nhau là số HĐ, khi thiết kế form thì bạn chỉ cần đặt thuộc tính của Data Subform "Link Master Fields Link Child Fields là SoHD thì Access sẽ tự động điền số HĐ vào Subform

cám ơn bạn, mình đã làm được