Thủ Thuật Access
Phần mềm quản lý quán ăn hoàn thiện chia sẻ mọi người - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thư Viện Ứng Dụng (http://thuthuataccess.com/forum/forum-19.html)
+--- Chủ đề: Phần mềm quản lý quán ăn hoàn thiện chia sẻ mọi người (/thread-10795.html)Phần mềm quản lý quán ăn hoàn thiện chia sẻ mọi người - khuuquytrung - 08-01-19

undefined

Download file

1. Phần mềm quản lý bán hàng, in Bill tính tiền chuyên nghiệp.
Tải về giải nén vào đúng ổ đĩa D:\
Đăng nhập
User: admin; pass: admin
[img][Hình: dangnhap.jpg][/img]
[img][Hình: Main.jpg][/img]
[img][Hình: Ban%20hang.jpg][/img]


2. Phần mềm quản lý thu chi, doanh thu bán hàng, sử dụng hỗ trợ kế toán in phiếu thu, chi.

[img][Hình: CHUNG%20TU%20THU%20CHI.jpg][/img]